Räddningsmyndigheten upptäckte brister i butikernas brand- och evakueringssäkerhet

Dela

Räddningsverken i Nyland gjorde inspektionsbesök i butiker 25.11–5.12.2019. Tillsynen utfördes för första gången i ett nära samarbete mellan olika räddningsverk, med samma tema och tidpunkt. Sammanlagt omfattade tillsynen 282 butiker i hela Nyland.

Räddningsmyndigheten hade framför allt som mål att fästa uppmärksamhet vid brand- och evakueringssäkerheten.

Räddningsverkens brandinspektörer konstaterade under inspektionsbesöken att det fanns förbättringsbehov inom evakueringssäkerheten. I ungefär 60 procent av objekten som inspekterades fanns något att anmärka på.

Räddningsverkens representanter hoppas att aktörerna inom handeln fäster särskild uppmärksamhet vid att utrymningsvägarna är tillgängliga trots brådskan i samband med säljkampanjer inför julen och på Black Friday. Utrymningsvägarna ska vara tillgängliga och tydligt skyltade alltid när butiken har öppet. Den vanligaste bristen var att varor förvaras vid utrymningsvägarna. Under inspektionsbesöken anmärkte räddningsverken också bland annat på primärsläckningsutrustningens skick och användbarhet.

Inspektionsbesöken gjordes avsiktligt i slutet av året när det är livligare än normalt i butikerna. Genom tillsynen ingriper räddningsverken i säkerhetsbrister, förebygger olyckor och uppmanar företagen att ta säkerhetsfrågorna på allvar. Säkerheten angår alla, och både företag och privatpersoner kan betydligt påverka den genom sina handlingar.

Räddningsverken kommer även i fortsättningen att göra inspektionsbesök med fokus på aktuella teman/frågor.

Under de tematiska inspektionsbesöken inspekterades sammanlagt 282 butiker, varav 92 i Helsingfors stads räddningsverks område.

Helsingfors samt Östra, Mellersta och Västra Nylands räddningsverk

Mer information till medierna:

Förfrågningar på svenska: brandinspektör Göran Forsell, tfn 020 1111 400 (växel/Östra Nylands räddningsverk).

Nyckelord

Om

Helsingin kaupungin pelastuslaitos
PL 112
00099 Helsingin kaupunki

Följ Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupungin pelastuslaitos

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum