Säteilyturvakeskus (STUK)

Radon causes most of the radiation received by Finns

Share

STUK has published information about the average radiation doses received by Finns from different radiation sources that have been calculated on the basis of the information from 2018. By far the largest amount of ionizing radiation that Finns are exposed to comes from radon, and the home is the place where people are most exposed to radiation.

In 2018, the average effective dose received by Finns from ionizing radiation was 5.9 millisieverts. More than five millisieverts come from natural radioactive materials, while less than one millisievert is caused by the medical use of radiation. The share of the effective dose caused by artificial radioactive materials in the environment is very small.
In 2018, the average effective dose received by Finns from ionizing radiation was 5.9 millisieverts. More than five millisieverts come from natural radioactive materials, while less than one millisievert is caused by the medical use of radiation. The share of the effective dose caused by artificial radioactive materials in the environment is very small.

The average effective radiation dose received by Finns is 5.9 millisieverts (mSv). Two-thirds of the radiation dose, 4 mSv, comes from indoor air radon. About 1.1 mSv is caused by other types of radiation than natural background radiation from indoor air radon. Background radiation is partly cosmic radiation from space and partly the radiation from radioactive materials in soil and building materials.

On average, the medical use of radiation causes a Finnish person an annual effective dose of 0.76 mSv. The radiation dose caused by radioactive materials in Finnish nature following nuclear accidents and nuclear weapon experiments that were carried out in the 1960s is very small.

The effective dose describing exposure to ionizing radiation is a calculated quantity that describes the detriment caused by radiation on a person’s health. As the effective dose grows, so does the risk of contracting cancer caused by radiation.

The last time STUK published calculations about the average radiation doses received by Finns was in 2012. The new numbers are different from the previous ones. For example, the use of radiation in medical examinations has grown a little, mostly due to the increase in the number of performed CT scans. Some of the changes in the numbers is caused by the new way of calculating effective doses.

New way of calculating radiation dose caused by radon

The biggest change compared to the 2012 calculations has to do with the effective dose caused by radon. The method used in the new calculations is the International Commission on Radiological Protection’s (ICRP) calculation method, published in 2017. Due to the new method, the effective dose caused by radon is more than twice of that compared to the last estimation.

Even though the risk of contracting cancer grows with the effective radiation dose, the average amounts of effective doses from different sources do not directly describe the risk. According to Teemu Siiskonen, the Deputy Director of STUK, the health risk caused by radon is estimated on the basis of epidemiologic examinations, not the effective dose. This means that the number of cases of lung cancer caused by radon does not change despite the new calculation method. Every year, an average of 280 Finns die from lung cancer caused by radon. Of these cases, 240 deaths are induced by smoking in addition to radon.


Link to the publication (in Finnish)

Further information:
Deputy Director Teemu Siiskonen, tel. +358 (0)9 759 88 318
Media contacts, tel. +358 10 850 4761

Images

In 2018, the average effective dose received by Finns from ionizing radiation was 5.9 millisieverts. More than five millisieverts come from natural radioactive materials, while less than one millisievert is caused by the medical use of radiation. The share of the effective dose caused by artificial radioactive materials in the environment is very small.
In 2018, the average effective dose received by Finns from ionizing radiation was 5.9 millisieverts. More than five millisieverts come from natural radioactive materials, while less than one millisievert is caused by the medical use of radiation. The share of the effective dose caused by artificial radioactive materials in the environment is very small.
Download

About Säteilyturvakeskus (STUK)

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Subscribe to releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

Subscribe to all the latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK) by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Säteilyturvakeskus (STUK)

Strålsäkerhetscentralen organiserar sin ledning25.11.2020 08:30:00 EETTiedote

Diplomingenjör Jussi Heinonen som har varit direktör för avdelningen Övervakning av kärnavfall och kärnmaterial vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) har utsetts till förändringschef för STUK från och med 1.12. I sin nya uppgift kommer han att leda förändringsprogrammet ”Vaikuttava valvoja” som har grundats för att förändra och genomföra praxis för kärn- och strålningsövervakningen i enlighet med STUK:s strategi. Förändringschefens uppdrag är tidsbundet och upphör i slutet av år 2022 då STUK:s strategiperiod slutar. Heinonen fortsätter som medlem av STUK:s ledningsgrupp medan det tidsbundna uppdraget pågår. STUK:s generaldirektör Petteri Tiippana har utnämnt diplomingenjör Jaakko Leino till direktör för avdelningen Övervakning av kärnavfall och kärnmaterial och till medlem av ledningsgruppen till och med strategiperiodens slut. Leino övergår till positionen som avdelningschef internt inom STUK från att ha varit kontorschef för kontoret Kärnavfallsanläggningarnas säkerhetsanalyser. Rekryte

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom