Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Rättsfall om dikning presenteras och tolkas i ny publikation

Dela

Publikationen "Rättsfall om dikning" har getts ut av NTM-centralen i Södra Österbotten. Publikationen presenterar och tolkar i huvudsak utvalda beslut av Högsta förvaltningsdomstolen och förvaltningsdomstolen.

Pärmbild. Rättsfall om dikning. Guide 4/2022 NTM-centralen
Pärmbild. Rättsfall om dikning. Guide 4/2022 NTM-centralen

Största delen av fallen som behandlas i publikationen har avgjorts enligt bestämmelserna i nuvarande vattenlag (587/2011), men det ingår även fall som avgjorts enligt tidigare vattenlagstiftning. Publikationen erbjuder information om rättspraxis som gäller dikning och riktas främst till kommunala miljöskyddsmyndigheter och NTM-centralernas sakkunniga i vattenärenden, men även till andra som tampas med tolkningar av dikningsärenden och vattenlagen.

Lagstiftningen som gäller dikning anses vara ett av de mest utmanande ämnesområdena i vattenlagen. Dessutom är tillämpningsområdet för vattenlagen och miljöskyddslagen samt markanvändnings- och bygglagen delvis överlappande, vilket leder till utmaningar vid valet av lag som tillämpas och vid avgränsningen av olika administrativa förfaranden. Också när det gäller regleringen av dikning finns det olika definitioner och olika myndigheters behörighetsfrågor som leder till utmaningar. I publikationen presenteras ett trettiotal rättsfall. De har valts särskilt med tanke de kommunala miljöskyddsmyndigheternas informationsbehov, eftersom största delen av tvisterna i dikningsärenden avgörs just i kommunerna.

Utredningen har gjorts av en juridikstuderande som en del av praktiken i anslutning till studierna. Den kompletterar den tidigare utgivna publikationen "En handbok för kommunala miljövårdsmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen" (2018). Guiden "Rättsfall om dikning" finns på svenska och finska på Doria-tjänsten:

Mer information:

  • Torrläggning av jord och dikning (miljo.fi)
  • Vattenhushållningsexpert Ilkka Närhi, tfn 0295 029 265 (NTM-centralen i Sydöstra Finland)
  • Vattenhushållningsexpert Outi Leppiniemi, tfn 0295 028 016 (NTM-centralen i Södra Österbotten)
  • Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Nyckelord

Kontakter

Vattenhushållningsexpert Ilkka Närhi, tfn 0295 029 265 (NTM-centralen i Sydöstra Finland)
Vattenhushållningsexpert Outi Leppiniemi, tfn 0295 028 016 (NTM-centralen i Södra Österbotten)
Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Bilder

Pärmbild. Rättsfall om dikning. Guide 4/2022 NTM-centralen
Pärmbild. Rättsfall om dikning. Guide 4/2022 NTM-centralen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Jääskänjärven säännöstelypadon kunnostaminen ja kalatien rakentaminen alkaa20.5.2022 09:55:36 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Jääskänjärven (Alavus) säännöstelypadon betonirakenteita sekä säännöstelyluukun. Samalla padon länsipuolelle aukaistaan tilapäinen juoksutusväylä, jotta kunnostustyöt pystytään tekemään kuivatyönä säännöstelyn vaarantumatta. Kunnostustyön jälkeen juoksutusväylään rakennetaan kalatie. Urakoitsijana toimii RAPinsto Oy. Työn aikana vedenpinta pyritään pitämään normaalilla korkeudella, mutta vedenpinnan vaihtelut saattavat olla normaalia suurempia.

Asfalteringen och vägmärkningsarbetet inleds i maj i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)5.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt uppgifterna just nu inleds beläggningsarbetet sommaren 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område under vecka 20. I NTM-centralen i Södra Österbottens område beläggs cirka 150 kilometer väg i de redan konkurrensutsatta entreprenaderna för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Peab Industri Oy är beläggningsentreprenör.

Vattenöversikt för april 2022: Den snörika vintern avklarades med ett genomsnittligt vårflöde (Landskapen i Österbotten)4.5.2022 09:44:58 EEST | Tiedote

I början av april var snömängden längs de österbottniska åarna avsevärt större än genomsnittligt och snöns vattenvärde var också högt. Tack vare det soliga uppehållsvädret och de kyliga nätterna fördelade sig flödestoppen på en tämligen lång tid och till omfattningen var det frågan om ett genomsnittligt vårflöde. Med hjälp av de konstgjorda sjöarna lyckades man även skära ned flödestoppen i Kyro älv och Lappo å. Översvämningsskadorna blev tämligen små. I Mellersta Österbotten och vid Esse ås källflöden fanns det ännu i slutet av april ganska mycket snö.

Huhtikuun 2022 vesitilannekatsaus: Runsaslumisesta talvesta selvittiin keskimääräisellä kevättulvalla (Pohjalaismaakunnat)4.5.2022 09:44:57 EEST | Tiedote

Pohjalaisjokien alueella oli huhtikuun alussa pääosin selvästi keskimääräistä enemmän lunta ja lumen vesiarvot olivat korkeita. Aurinkoisen ja sateettoman sään sekä yöpakkasten ansiosta tulvahuippu jakaantui melko pitkälle aikavälille ja oli suuruudeltaan keskimääräisen tulvan tasoa. Lisäksi Kyrönjoen ja Lapuanjoen tulvia pienennettiin onnistuneesti tekojärvien avulla. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Keski-Pohjanmaalla ja Ähtävänjoen latvoilla oli vielä huhtikuun lopussakin melko paljon lunta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum