Sitra

Rättvis dataekonomi och digital bildning skulle medföra trygghet till Finland under informationskrigens tidsålder

Dela

Enligt den färska Digital makt-utredningen är avsaknad av transparens inom dataekonomin och koncentration av den digitala makten till några få aktörer ett hot mot hållbarheten i den europeiska ekonomin och demokratin. En metod för att förbättra situationen är att stödja medborgarnas digitala bildning.

Bild: Topias Dean / Sitra
Bild: Topias Dean / Sitra

Bristande öppenhet inom dataekonomin och koncentration av den digitala makten till några få aktörer hotar den europeiska ekonomins och demokratins framtid. Samtidigt utsätter de oss för obemärkt informationspåverkan, hotar vår integritet och tär samtidigt på vår cybersäkerhet.

Uppgifterna framgår i Sitras färska Digital makt-utredning, som även visar att de digitala jättarna inte följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR General Data Protection Regulation). Målet med utredningen var att undersöka hur man kan påverka beslutsfattare som var testpersoner med hjälp av data som insamlats om dem. Samtidigt spårade vi vilka aktörer som samlar in data om oss när vi använder olika tjänster på nätet.

Slutrapporten som publiceras på tisdagen 24.5.2022 presenterar Digital makt-utredningens resultat för testpersonernas del och beskriver den digitala maktens dimensioner. Dessutom innehåller den ett antal rekommendationer, med vilka man kan göra dataekonomin mer rättvis och transparent och demokratin mer hållbar än i nuläget.

Enligt rekommendationerna måste till exempel individernas rättigheter, kunnande och verksamhetsmöjligheter stärkas i ett samhälle och en informationsmiljö som blir allt mer invecklad. Att kontrollera datajättarnas makt samt förbättra konkurrensen mellan företagen och datamarknadernas funktion skulle i sin tur ge bredare och mer rättvis spridning åt dataekonomins nyttor än i dag.

”Det första steget för att korrigera situationen är att öka vår förståelse för denna nya ekonomi. Dessutom behövs förändringar i strukturer och kunnandet hos individer. Digital makt-utredningen ger även för sin egen del stöd åt behovet av ny reglering, såsom rättsakten om digitala tjänster (DSA Digital Service Act). Som samhälle är vi först på väg att vakna till att de centrala sociala medernas plattformar och digitala handelsplatser är en del av samhällets kritiska infrastruktur”, säger direktören för Sitras Rättvis dataekonomi-tema Kristo Lehtonen.

Spänningarna i säkerhetsläget betonar betydelsen av digital bildning och informationskompetens

Enligt utredningen är avsaknaden av transparens inom den nuvarande dataekonomin ett hot mot vår integritet som minskar förtroendet och utsätter oss alla för informationspåverkan. Digitala jättar såsom Google och Facebook följer fortsättningsvis inte dataskyddsförordningen, till exempel genom att svara på informationsbegäranden enligt lagen. Undantaget var informationsbegäran som gjordes av Filomena Chirico, medlem i kabinettet för kommissionären för inre marknaden Thierry Breton.

Ett praktiskt exempel på hur individens färdigheter och digitala bildning kan stödjas är Sitras partnerskap med den oberoende finländska faktagranskningstjänsten Faktabaari. Samarbetet möjliggör för sin del att det finländska kunnandet utvecklas både inom faktagranskning och att undervisa i digital informationskompetens. Betydelsen av digital bildning har ökat allt mer i och med Rysslands anfallskrig och den åtstramade säkerhetspolitiska situationen. Faktabaari deltar i konsortiet (European Digital Media Observatory – Nordic consortium) som är ett centralt konsortium som undersöker och främjar bekämpning av desinformation på EU-nivån. I konsortiet ingår faktagranskningsorganisationer och universitet från fyra nordiska länder. Från Finland är Faktabaari och Helsingfors universitet med.

”Plattformarna och deras algoritmer har mycket makt över hurdan information som erbjuds för individen. Denna makt kan även användas för att manipulera människor, till exempel genom att förmedla falsk information. På grund av detta måste vi tillsammans satsa på att främja den digitala informationskompetensen så att människor även i fortsättningen har förutsättningar att själv skapa sina egna åsikter och beslut, säger direktören för Sitras Demokrati och delaktighet-tema Veera Heinonen.

Temat diskuteras den 24 maj kl. 14–16 på Faktabaari-forumet. Anmäl dig!

Sitras Digital makt-utredning genomfördes mellan hösten 2021 och våren 2022. Den unika utredningen har som mål att identifiera nya påverkanssätt och förbättra transparensen i dataanvändning. Utredningen genomfördes i samarbete med dataanalysföretaget Hestia.ai.

Sitras projekt Digital makt och Demokrati, som inleddes i april 2022 med temat Demokrati och delaktighet, fortsätter för sin egen del det arbete som inleddes i Digital makt-utredningen om att öppna upp den samhälleliga betydelsen hos data, belysa den digitala makten och öka förståelsen för förändringarna inom informations- och medieomgivningen. I projektet fortsätter vi utveckla Sitras Digiprofiltest. Insamling och spridning av data har även tidigare undersökts i Digispår-utredningen (sammanfattning på svenska, publikationen på finska och på engelska). Sitra har tidigare gjort utredningen Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen – murros ja tulevaisuus om förändringen i medieomgivningen och framtidsbilder.

Nyckelord

Kontakter

Kristo Lehtonen, direktör, Rättvis dataekonomi
kristo.lehtonen@sitra.fi, tf. +358 294 618 525

Jukka Vahti, projektledare, projektet Digital makt och demokrati
jukka.vahti@sitra.fi, tf. +358 294 618 286

Kirsi Suomalainen, expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
kirsi.suomalainen@sitra.fi, tf. +358 294 618 243

Bilder

Bild: Topias Dean / Sitra
Bild: Topias Dean / Sitra
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sitra
Sitra
Itämerenkatu 11-13, PL 160
00180 HELSINKI

0294 618 991http://www.sitra.fi

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbart välbefinnande.

Följ Sitra

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sitra

WCEF2022 kutsuu koko maailman Afrikkaan 6.–8. joulukuuta 2022 rakentamaan kiertotalousratkaisuja22.6.2022 08:04:42 EEST | Tiedote

Globaali etelä on ensimmäistä kertaa ikinä keskipisteenä, kun maailman kiertotalousfoorumi WCEF2022 järjestetään Afrikassa 6.–8. joulukuuta. Foorumin teemana on From Africa to the World (Afrikasta maailmalle). WCEF2022 järjestetään Ruandan Kigalissa ja verkossa. Lisäksi lähiosallistumisen sekä verkkolähetykset yhdistäviä studioita pidetään useissa kaupungeissa eri puolilla Afrikkaa, ja niitä voidaan järjestää myös ympäri maailmaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum