Aluehallintovirasto

Raumo och Vittis - säkert avstånd ska garanteras i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ålägger aktörerna inom de två kommunerna, exempelvis enskilda näringsidkare, att säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten. Beslutet är baserat på den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft 28.2-7.3.2021.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 26 februari 2021 fattat ett beslut som ålägger talrika aktörer inom Raumo och Vittis kommuners områden att säkerställa att nära kontakter mellan personer i utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets faktiskt kan undvikas. Beslutet gäller följande aktörer:

  • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer 
  • enskilda näringsidkare 
  • kommuner och samkommuner 
  • religionssamfund 
  • offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet är i kraft 28.2 - 7.3.2021 och är i enlighet med paragraf 58 d i den temporära lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverkets beslut gäller inte restauranger - beslut om begränsning av restaurangverksamhet fattas av statsrådet. 

Beslutet gäller följande aktörer  

  • utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare 
  • avgränsade utrymmen utomhus som används för syften som riktar sig till fler än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning för verksamheten i fråga verksamhetsarrangören ansvarar. 

Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter 

Ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft 22.2.2021 förpliktar aktörerna ovan att utan särskilt föreläggande iaktta allmänna hygienanvisningar i utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för vistelse av en begränsad kund- eller deltagarkrets. Om de allmänna hygienskyldigheterna inte räcker till för att dämpa det epidemiologiska läget, kan regionförvaltningsverket, så som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har gjort 26.2.2021, bestämma att användningen av utrymmena ska ordnas så att nära kontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten och sällskapen de facto kan undvikas.

Närkontakt innebär fysisk kontakt eller att man vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter. Aktörerna måste göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter mellan allmänheten och kunderna. Aktörerna kan själva fastställa metoderna. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter, kan utrymmena inte användas.

Regionförvaltningsverket vägleder aktörerna på allmän nivå vid genomförandet av den nya bestämmelsen. Vi strävar efter att så snart som möjligt ge svar på de vanligaste frågorna på vår webbplats rfv.fi.

Hälsovårdsmyndigheterna har hörts - incidensen av covid-19 är hög

Regionförvaltningsverket kan fatta beslut enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde eller flera kommuners område, om förekomsten av de smittor som har konstaterats under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare är minst 25 och det inom kommunens eller sjukvårdsdistriktets område har konstateras smittkluster vars smittkedjor inte kan spåras på ett tillförlitligt sätt och som medför betydande risk för ny smittspridning. 

I Raumo och Vittis område är incidensen av covid-19 klart högre än annanstans i Satakunta. Regionförvaltningsverket fattade beslutet efter att ha hört Satakunta sjukvårdsdistrikt. 

Regionförvaltningsverket fortsätter att bedöma begränsningshelheten inom sitt verksamhetsområde. Den nya paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar skulle göra det möjligt att tillfälligt stänga kund- och verksamhetsutrymmen i området för högst två veckor, om det är nödvändigt på grund av det epidemiologiska läget. Också en enskild kommun kan fatta beslut om stängning inom sitt eget område. 

Det epidemiologiska läget kräver att också andra bestämmelser och rekommendationer följs 

Även om den ändring som har trätt i kraft i lagen om smittsamma sjukdomar 22.2.2021 inte gäller restauranger, styrs deras verksamhet av den gällande temporära paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning. Enligt dem ska restaurangernas verksamhet ordnas på ett hälsosäkert sätt. Regionförvaltningsverket övervakar att skyldigheterna fullgörs. 

I Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands område gäller dessutom föreläggandet om sammankomstbegränsningar som meddelades den 26 februari 2021: det är tillåtet att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst sex personer i regionen.  

THL, sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer gällande användningen av munskydd samt gällande tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden. Var och en bör följa rekommendationerna. 
 

Mer information: 

Beslut 26.2.2021 (på finska)

Svar på vanliga frågor om covid-19 (rfv.fi)

Coronarådgivning för evenemangsarrangörer - Obs! Servicen är tillfälligt överbelastad 

  • mån–fre klockan 8–11.30 och 12.30–16 
  • 0295 016666, coronainfo@rfv.fi 

Mediakontakt: 

• Mikael Luukanen, överdirektör, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi  
• Heikki Mäki, direktör, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum