Suomen Pankki

Reference rate and penalty interest rates for 1 July – 31 December 2022

Share

In accordance with the Interest Rates Act (633/1982), the reference rate for the period 1 July – 31 December 2022 is 0.0 %. The penalty interest rate for the same period is thus 7.0% pa (under section 4 of the Act, the reference rate plus seven percentage points).

The penalty interest rate applicable to commercial contracts is 8.0% pa (under section 4a of the Act, the reference rate plus eight percentage points). The higher penalty interest rate referred to in section 4a of the Act is applied to payments made by enterprises to other enterprises or by authorities to enterprises.

Under the section 12 of Interest Rates Act, the reference rate used in defining the penalty rate is the interest rate that was applied by the European Central Bank to the last main refinancing operation prior to the first calendar day of the half-year in question and rounded up to the nearest one-half percentage point. Such reference rate is effective for the following six-month period.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Kultur, historia och människor möts på öppet hus i Finlands Bank hösten 202218.8.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har öppet hus för allmänheten i sin huvudbyggnad 29.9–1.10.2022. På torsdag och fredag den 29–30 september är öppettiderna kl. 14–20 och på lördag den 1 oktober kl. 11–17. Sista inträde är en timme före stängningsdags och besökare tas in i köordning. Finlands Banks adress är Snellmansplatsen, 00101 Helsingfors. "Coronapandemin stängde många dörrar. Denna höst kan vi med glädje åter öppna våra dörrar för allmänheten och möjliggöra möten mellan kultur, historia och människor i Finlands Banks historiska huvudbyggnad", konstaterar chefdirektör Olli Rehn. Konstutställningen inrättas i fest- och representationslokalerna i huvudbyggnaden från 1883 och ger en inblick i bankens omfattande konstsamling som består av omkring 1 200 konstverk. Frivilliga guider från Finlands Bank ställer upp och berättar om konstverken och deras bakgrund. I utställningen ingår klassiska verk såsom Juho Rissanens glasmålningar och Lennart Segerstråles unika Finlandia-fresker. I huvudbyggnaden presenter

Open Doors at Bank of Finland in autumn 2022: A meeting of culture, history and people18.8.2022 12:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland will stage an Open Doors event for the general public at its main building from 29 September to 1 October 2022. This three-day event will be open from 14:00 to 20:00 on Thursday and Friday 29–30 September, and from 11:00 to 17:00 on Saturday 1 October. To enter, you will need to join the queue at the main door, and the last entry will be one hour before closing. The address of the Bank of Finland is Snellmaninaukio, 00101 Helsinki. “The COVID-19 pandemic kept many doors shut. So we are very pleased to be able to open the doors of the Bank of Finland’s historic main building to the public this autumn, and to organise an event where culture, history and people are brought together,” says Bank of Finland Governor Olli Rehn. The centrepiece will be an art exhibition within the Bank’s main building, which was completed in 1883. The exhibition will provide an inspiring overview of the contents of the Bank’s substantial art collection, which contains some 1,200 artworks. B

Kulttuuri, historia ja ihmiset kohtaavat Suomen Pankin avoimet ovet -tapahtumassa syksyllä 202218.8.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankki avaa päärakennuksensa ovet yleisölle 29.9.–1.10.2022. Avoimet ovet -tapahtumaan voi osallistua torstaina ja perjantaina 29.–30.9. klo 14–20 ja lauantaina 1.10. klo 11–17. Ovet suljetaan tuntia ennen päättymisaikaa, ja sisäänpääsy on jonotusperiaatteella. Suomen Pankki sijaitsee osoitteessa Snellmaninaukio, 00101 Helsinki. ”Koronapandemia sulki monet ovet. Olemme iloisia, että voimme tänä syksynä jälleen avata ovemme kaikille ja järjestää kulttuurin, historian ja ihmisten kohtaamisia Suomen Pankin historiallisessa päärakennuksessa”, toteaa pääjohtaja Olli Rehn. Vuonna 1883 valmistuneen rakennuksen juhla- ja edustustiloihin rakennettu taidenäyttely on katsaus noin 1 200 taideteosta kattavaan taidekokoelmaan. Näyttelyssä Suomen Pankin vapaaehtoiset taideoppaat avaavat teosten sisältöä ja historiaa. Esillä on tuttuja klassikkoteoksia kuten Juho Rissasen lasimaalaukset ja Lennart Segerstrålen ainutlaatuiset Finlandia-freskot. Lisäksi Suomen Pankin itsenäisyyden ajan pääjohtaji

Inlåningen från hushållen har mattats av10.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Inlåningen från hushållen i Finland[1] var över 113 miljarder euro i juni 2022, dvs. drygt 5 miljarder euro mer jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. I juni 2022 ökade inlåningen med nästan 900 miljoner euro. Årsökningen i inlåningen har emellertid mattats av betydligt. I juni 2022 var ökningstakten 4,8 %, när den ännu ett år tidigare var över 7 %. Ökningen har senast varit långsammare i september 2018. Av hushållens tillgångar på inlåningskonton var 92 % insättningar på transaktionskonton[2]. I juni var genomsnittsräntan på transaktionskonton nästan noll (0,02 %). Värdet på hushållens innehav i aktier och investeringsfonder fortsatte att minska i juni Sedan utgången av 2021 har värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav minskat med nästan 12 miljarder euro. Under motsvarande tid har hushållen investerat 1,2 miljarder euro netto mer i aktier. I juni 2022 uppgick värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav till 44,6 miljarder euro. Aktieinnehavens värde var som högst (56,

Growth of household deposit stock decelerated10.8.2022 10:00:00 EEST | Press release

The stock of Finnish households’ deposits[1] exceeded EUR 113 billion in June 2022, a good EUR 5 billion more than a year earlier. In June 2022, the deposit stock grew by almost EUR 900 million. However, the annual rate of growth of the deposit stock has slowed down significantly. In June 2022, the growth rate was 4.8%, as opposed to over 7% in the same period a year earlier. The growth rate has not been slower since September 2018. 92% of households’ assets on deposit accounts was held on transaction accounts[2]. In June, the average interest on transaction accounts was almost zero (0.02%). Households’ equity and fund share holdings continued to decrease in June The value of listed shares held by households has declined by almost EUR 12 billion since the end of 2021. During the same period, households have invested a further EUR 1.2 billion in net terms in shares. In June 2022, the value of listed shares held by households stood at EUR 44.6 billion. The value of the shareholdings peak

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom