Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regional försvarskurs börjar den 11 oktober i Helsingfors ‒ temat är den övergripande säkerheten i samhället

Dela

Efter nästan två års paus ordnar Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Gardesjägarregementet en regional försvarskurs för nyckelpersoner från myndigheter, näringslivet och organisationer. Deltagarna kommer från Esbo, Helsingfors och Vanda stad och andra aktörer i huvudstadsregionen.

Temat för Södra Finlands CXLII regionala försvarskurs som börjar den 11 oktober 2021 är den övergripande säkerheten i samhället. Kursen leds av överdirektör Merja Ekqvist och överste Vesa Laitinen, Gardesjägarregementets biträdande kommendör.

Under fem kursdagar behandlas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt olika sektorers beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden. Kursen ordnas som närvarokurs med beaktande av deltagarnas säkerhet. I programmet ingår föreläsningar och grupparbeten men dessutom besök till Helsingfors stads räddningsverk och Gardesjägarregementet i Sandhamn.

Vad är en regional försvarskurs?

De regionala försvarskurserna ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer. Utbildningen fokuserar på samhällets beredskap på regional och lokal nivå inför störningssituationer och undantagsförhållanden. Med störningssituation avses ett hot eller en händelse som äventyrar säkerheten eller vitala funktioner i samhället. Hit hör exempelvis allvarliga naturkatastrofer och störningar i eldistributionen.

Särskilt den inre säkerheten, befolkningens funktionsförmåga och service, den psykiska kriståligheten, försvarsförmågan och en fungerande ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap är vitala funktioner som behandlas under försvarskurserna. Definitionen undantagsförhållanden omfattar förutom väpnade angrepp dessutom andra situationer som allvarligt hotar nationen, som exempelvis mycket allvarliga katastrofer och pandemier.

De regionala försvarskurserna främjar samarbete mellan myndigheterna i området och personer som vid störningssituationer och undantagsförhållanden har hand om väsentliga uppgifter samt sammanslutningarna som de representerar.

Kursernas målgrupper är personer i ledande ställning samt personer som arbetar med uppgifter som är centrala för beredskapen och samhällets funktion. Kallelsen grundar sig vanligen på arbetsgivarens eller organisationens förslag. Regionala försvarskurser har ordnats sedan 1962. På grund av coronapandemin avbröts kurserna för nästan två år.

Ytterligare information:

biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Janakkalan kolmannen lintuinfluenssalöydöksen vuoksi siipikarjan siirtoja on rajoitettu jälleen laajemmalla alueella - kaikkien siipikarjanpitäjien on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin15.10.2021 17:40:07 EEST | Tiedote

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa todettiin Janakkalassa jälleen uudella tilalla luontoon istutetusta fasaanista 15.10.2021. Ruokavirasto on uuden löydöksen vuoksi laajentanut edelleen tartuntavyöhykettä, jolla rajoitetaan siipikarjan ja luonnonvaraisista linnuista saatavien tuotteiden siirtoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo ravintoloita myös koronapassilainsäädännön noudattamisessa - jo ensi yönä asiakkailta tarkastettava koronapassi15.10.2021 17:29:29 EEST | Tiedote

Jos ravintoloitsija ottaa käyttöön koronapassin eli velvoittaa asiakkailta todistusta koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista, ravintolan ei tarvitse noudattaa alueella voimassa olevia aukiolo- ja anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoituksia. Ravintolan henkilökunnan on ohjattava ilman passia ravintolassa oleskelevat asiakkaat poistumaan tiloista ensi yönä klo 24, jos ravintolassa otetaan käyttöön koronapassi välittömästi lain tullessa voimaan.

Sivistystoimi sai kiitosta onnistumisesta korona-aikana – jälkityö jatkuu pitkään14.10.2021 12:52:49 EEST | Tiedote

Ylijohtaja Terttu Savolainen ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mikko Kinnunen vierailivat 14.10.2021 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sivistysjohdon verkoston kokouksessa. Johtaja Veijo Kosola kertoi avauksessaan, että koronapandemian aikana kuntien sivistysjohto on kokoontunut verkostossa 66 kertaa. Ylijohtaja esitti suuret kiitokset kuntien sivistysjohdolle ja sivistystoimen työntekijöille alueellamme menestyksekkäästä koronaepidemian torjuntatyöstä. Kouluissa ja oppilaitoksissa on selvitty erinomaisesti järjestämään opetus haasteellisissa olosuhteissa koronakriisin aikana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum