Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regional försvarskurs ska ge lärdomar om beredskap inför störningssituationer och undantagsförhållanden

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Björneborgs brigads regionalbyrå i Sydvästra Finland ordnar den regionala försvarskursen LSAVI 15/2021 i Åbo på Heikkilä kasernområde mellan den 22 och 26 november 2021.

Till kursen har man bjudit in representanter för näringslivet, statsförvaltningen, kommunerna, medierna, organisationerna och försvarsmakten från Egentliga Finland och Satakunta.

Kursen öppnas av Leena Räsänen, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Petteri Iitti, chef för Björneborgs brigads regionalbyrå i Sydvästra Finland. Under kursen behandlas utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken samt olika sektorers beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden. Utöver föreläsningar och grupparbeten får kursdeltagarna virtuellt bekanta sig med Olkiluoto kärnkraftverksområde samt göra studiebesök hos Nådendals brandstation och Björneborgs brigad.

Kursens föreläsare är sakkunniga bland annat från Björneborgs brigad, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Säkerhetskommitténs sekretariat, utrikesministeriet, Försörjningsberedskapscentralen och Strålsäkerhetscentralen. De teman som hänför sig till beredskapen behandlas på ett mångsidigt sätt också ur andra organisationers perspektiv.

Representanter för media är välkomna att bekanta sig med kursen och träffa kursens sakkunniga i auditoriet vid Heikkilä kasern, Regementsvägen 15, Åbo den 22 november 2021 klockan 9–10. Journalisterna har möjlighet att intervjua och fotografera kursarrangörerna efter inledande hälsning och öppnande av kursen.

VÄLKOMMEN!

Förfrågningar:

  • räddningsinspektör Pirjo Tuominen, Regionförvaltningsverket, tfn 040 539 1024
  • sekreterare Jaana Lähteenmäki, Björneborgs brigads regionalbyrå i Sydvästra Finland, tfn 0299 480 117

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia kiristetään Uudellamaalla, myös Kanta-Hämeeseen rajoituksia2.12.2021 19:48:44 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Kanta-Hämeessä kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Rajoitukset tulevat voimaan 4.12. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Enintään 20 hengen kokoontumisrajoitukset voimaan sisätiloissa Pohjois-Pohjanmaalla – koronapassilla mahdollisuus vapautua rajoituksista2.12.2021 17:02:40 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 3.12.2021 - 31.12.2021.

Transport- och logistikpersonal befrias från obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna1.12.2021 16:59:01 EET | Tiedote

Hälsokontrollerna vid gränsövergångarna fortsätter. På grund av försörjningsberedskapen befrias transport- och logistikpersonal från hälsokontrollerna. Också landsförteckningen i förordnandet slopas – i stället kommer en hänvisning till Institutet för hälsa och välfärds webbplats som uppdateras med länder där det har upptäckts spridning av virusvarianten omicron.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum