Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionala försvarskurser i Södra Finland våren 2023: säkerhetsmiljön förändras, hur tryggar vi den övergripande säkerheten och beredskapen för störningssituationer?

Dela
Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Gardesjägarregementet ordnar regionala försvarskurser för nyckelpersoner från kommuner, välfärdsområden, myndigheter, näringslivet och organisationer.

Kurserna ordnas 6-10.3.2023, 17-21.4.2023 och 8-12.5.2023.

Deltagarna i kurserna som ordnas i Tusby kommer främst från Nyland. Under kursen håller sakkunniga föreläsningar om aktuella teman i anknytning till utrikes- och säkerhetspolitik, övergripande säkerhet, militärt försvar, beredskapen i olika samhällssektorer och förberedelser för störningssituationer.

Kursföreläsningarna behandlar bland andra följande frågor.

  • Säkerhetsmiljön och den övergripande säkerheten förändras
  • Finlands militärpolitiska ställning och strategiförändringar
  • Utsikter och utmaningar för den offentliga ekonomin
  • Det digitala samhället och cybersäkerhet
  • Bildningsväsendets beredskap och beredskapen för störningssituationer i skolor och läroanstalter
  • Störningar i energiförsörjningen och beredskapen för sådana
  • Strålningshotbilder och skydd
  • Beredskapen och förberedelser för störningssituationer inom hälso- och sjukvården

Omkring 1 000 nyckelpersoner från olika organisationer deltar årligen i regionala försvarskurser i södra Finlands område. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar kurserna i samarbete med Försvarsmakten.

Nätverken som skapas på försvarskursen stärker samarbetet i störningssituationer

I störningssituationer har samarbetet mellan myndigheter och centrala aktörer en avgörande roll vid hanteringen av situationen. Försvarskursen är ett bra tillfälle att få veta mera om olika organisationers verksamhet och deras roll i störningssituationer. Samarbetet vid undantagsförhållanden underlättas och påskyndas avsevärt då man har en helhetsbild av samarbetsparterna och deras uppgifter.

Vad är en regional försvarskurs?

Regionala försvarskurser har ordnats sedan början av 1960-talet.

Kurserna ger en allmän bild av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och den övergripande säkerhetsberedskapen inom olika sektorer.

På kurserna behandlas beredskapen för störningssituationer i samhället, storolyckor och militära hot på regional och lokal nivå. Särskilt behandlas den inre säkerheten, befolkningens funktionsförmåga och service, psykisk kristålighet, försvarsförmågan samt fungerande ekonomi, infrastruktur och försörjningsberedskap.

Regionala försvarskurser främjar samarbetet mellan regionala myndigheter och personer och sammanslutningar som har hand om centrala uppgifter i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Till försvarskurserna kallas personer i ledande ställning och sådana som arbetar med uppgifter som är viktiga för beredskapen och samhällets funktion. Kallelsen grundar sig vanligen på förslag som görs av arbetsgivaren eller organisationen.

Läs mer om regionala försvarskurser i våra bloggar (på finska).

Den övergripande säkerheten i samhället konkretiseras på regionala försvarskurser

”Kursen öppnade samhällets vitala funktioner på ett bra sätt” – intervju av deltagare i Södra Finlands regionala försvarskurs

Närmare information
biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ändringarna i diskrimineringslagen träder i kraft 1.6.2023 – vad förändras gällande arbetslivet?7.6.2023 07:59:52 EEST | Tiedote

Syftet med diskrimineringslagen som trädde i kraft 2015 är att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Den delreform av lagen som träder i kraft den 1 juni 2023 förtydligar arbetsgivarens skyldigheter i fråga om främjandet av likabehandling och likabehandlingsplaneringen. Bestämmelserna preciseras också i fråga om trakasserier som kränker människovärdet och rimliga anpassningar av arbetstagare med funktionsnedsättning. Rättsskyddet för personer som upplevt diskriminering förbättras när främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering i fortsättningen övervakas av både regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, dvs. arbetarskyddsmyndigheterna, och diskrimineringsombudsmannen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum