Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken beviljade över 2,7 miljoner euro till fritidsaktiviteter för barn och unga – upp till 84 000 deltar i hobbyer och sommaraktiviteter

Dela

Målet är att öka barns och ungas jämlika möjligheter till fritidsaktiviteter, stärka samhörigheten och deltagandet samt att tillsammans få nya, mångsidiga upplevelser.

Regionförvaltningsverken har beviljat 2 752 000 euro i statsunderstöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Understöd beviljades till 600 aktörer runt om i Finland.

Genom att stöda fritidsaktiviteter som är öppna för alla, lättillgängliga och rimligt prissatta ökar barns och ungas välmående. Bidragen går till dagläger under sommaren och högklassig och mångsidig hobbyverksamhet under läsåret. I sommarverksamheten deltar cirka 29 000 barn och unga. Hobbyklubbarna under läsåret når nästan 55 000 unga under 18 år.

Understöd beviljades bl.a. till klubbar som kombinerar friluftsliv och olika idrottsteman, till klubbar med konst- och kulturteman och till mångsidig daglägerverksamhet under sommaren. Särskilt efter coronabegränsningarna finns det ett stort behov av verksamhet under sommartiden.

Beviljade understöd efter region

Bakom länkarna visas understöden som beviljats i respektive region.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Understöd på 928 000 euro beviljades 147 sökande.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: Understöd på 392 000 euro beviljades 111 sökande.

Regionförvaltningsverket i Lappland: Understöd på 151 000 euro beviljades 32 sökande.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: Understöd på 281 000 euro beviljades 87 sökande.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Understöd på 685 000 euro beviljades 168 sökande.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Understöd på 315 000 euro beviljades 55 sökande.

Regionförvaltningsverkets understöd till barn- och ungdomsverksamhet

Med de årliga understöden för lokal hobbyverksamhet för barn och unga främjas jämlika hobbymöjligheter för alla. Hobbyverksamhet som är öppen för alla och sommarverksamhet stöder också familjernas välmående. Understöden beviljas verksamhet som ordnas av kommuner, församlingar och olika föreningars organisationer, bland annat verksamhet som ordnas av föräldraföreningar. På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560 (anträffbar till och med 23.6.2022)

regionalförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Henri Alho, tfn 0295 016 517

Regionförvaltningsverket i Lappland: inspektör för ungdomsväsendet Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383 (anträffbar till och med 23.6.2022)

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: inspektör för ungdomsväsendet Arja Randell, tfn 0295 018 305

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör Päivi Laakkonen, tfn 0295 018 825

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: planerare Jaana Tuuttu, tfn 0295 017 565

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum