Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken förbereder sig på de nya uppgifter som klient- och patientsäkerhetslagen medför

Dela

Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till lag om tryggande av klient- och patientsäkerheten under en arbetskonflikt. Syftet med lagen är att säkerställa patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och klientsäkerheten inom hemvården under strejkåtgärder inom vårdbranschen. Om lagen träder i kraft kommer den att medföra betydande tilläggsuppgifter för regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverken önskar att parterna i arbetstvisten så snart som möjligt når en lösning på förhandlingarna.Situationen inom social- och hälsovården är generellt svår, vilket också syns i regionförvaltningsverkens tillsynsverksamhet och i antalet inledda ärenden. Då arbetskonflikten samtidigt riktar sig mot de mest kritiska funktionerna inom social- och hälsovården såsom intensivvårdsavdelningar och hemvård ger det upphov till allvarlig oro över huruvida människors liv och hälsa kan tryggas i tillräcklig utsträckning.

Regionförvaltningsverken följer med hur ärendet framskrider och bereder sig på att lagen eventuellt träder i kraft.

För media

(Om du inte når den sakkunniga i frågan, lämna ett ringbud per sms.)

regionförvaltningsöverläkare Sari Kemppainen, 0295 017 0350, Regionförvaltningsverket i Lappland

regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski, 295 017 598, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

regionförvaltningsöverläkare Hanna-Mari Jauhonen, 0295 016 949, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

kommunikationschef Anne Leinonen, 0295 016 313, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

överinspektör Oona Mölsä, 0295 016 592, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

regionförvaltningsöverläkare Miia Kaartinen, 0295 018 091, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kaavin kunta on korjannut toimintaansa pysyäkseen lastensuojelulain mukaisissa määräajoissa30.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 26.4.2022 sadantuhannen euron uhkasakon uhalla Kaavin kunnan huolehtimaan siitä, että kunnan lastensuojelun henkilöstöresurssit ovat riittävässä suhteessa lastensuojelulain velvoitteisiin ja asiakasmääriin. Kaavin kunta saattoi lastensuojelun henkilöstöresurssin lain vaatimalle tasolle määräaikaan mennessä, joten aluehallintovirasto ei tuomitse uhkasakkoa maksettavaksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum