Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverken förlänger sina beslut om obligatoriska hälsokontroller vid gränserna fram till slutet av juli

Dela

Regionförvaltningsverken förlänger sina beslut om obligatoriska hälsokontroller i samband med inresa fram till slutet av juli. Besluten ändras så att bland annat personer som fått en komplett vaccinationsserie mot covid-19 inte längre behöver delta i hälsokontroller.

Regionförvaltningsverken förlänger fram till slutet av juli sina beslut enligt vilka personer som kommer från så kallade riskländer ska delta i en hälsokontroll som ordnas av kommunen i samband med inresan. Riskländer är länder med en coronaincidens på över 25/100 000 personer under två veckor.  

Samtidigt har regionförvaltningsverken i sina beslut lagt till grupper som inte omfattas av de obligatoriska hälsokontrollerna. Dessa grupper är personer som 

  • fått en full vaccinationsserie mot covid-19, om det har gått minst två veckor sedan den senaste vaccinationen, 
  • haft covid-19 och som har fått minst en vaccindos och det har gått minst en vecka sedan vaccinationen eller  
  • haft covid-19 för mindre än sex månader sedan.  

Bestämmelsen om att delta i en obligatorisk hälsokontroll gäller inte heller transport- och logistikpersonal eller barn som är födda 2005 eller senare.  

Enligt 14 § i lagen om smittsamma sjukdomar ska kommunen ordna hälsokontroller för att förebygga smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverket kan med stöd av 15 § i lagen om smittsamma sjukdomar ålägga kommunerna inom sitt eget område att genomföra hälsokontroller. Dessutom kan regionförvaltningsverket med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar fatta ett beslut enligt vilket till exempel passagerare som kommer från riskländer ska delta i hälsokontroller. Kommunerna och samkommunerna ordnar hälsokontroller vid sina gränsövergångsställen. Gränsmyndigheterna övervakar tillsammans med Tullen och polisen inresan. Regeringen beslutar om begränsningar av inresa. 

Regionförvaltningsverken har meddelat beslut om obligatoriska hälsokontroller enligt 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar på följande sätt: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ersätter det tidigare beslutet om obligatoriska hälsokontroller som meddelades den 24 maj 2021 med ett nytt beslut som gäller 24.6–31.7.2021.  

Regionförvaltningsverket i Östra Finland ersätter det tidigare beslutet om obligatoriska hälsokontroller som meddelades den 24 maj 2021 med ett nytt beslut som gäller 24.6–31.7.2021.   

Inom området för Regionförvaltningsverket i Lappland gäller beslutet om obligatoriska hälsokontroller som meddelades den 15 juni 2021 fram till den 31 juli 2021. Utöver de tidigare nämnda grupperna gäller beslutet heller inte bland annat personer som fått en vaccindos eller samer. Mer information om Regionförvaltningsverket i Lapplands beslut finns i meddelandet som publicerades den 15 juni. https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69912406  

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ersätter det tidigare beslutet om obligatoriska hälsokontroller som meddelades den 27 maj 2021 med ett nytt beslut som gäller 24.6–31.7.2021. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ersätter det tidigare beslutet om obligatoriska hälsokontroller som meddelades den 24 maj 2021 med ett nytt beslut som gäller 24.6–31.7.2021. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ersätter det tidigare beslutet om obligatoriska hälsokontroller som meddelades den 26 maj 2021 med ett nytt beslut som gäller 24.6–31.7.2021. 

Gränssäkerhetsåtgärderna är en omfattande helhet. Regionförvaltningsverkens beslut är bara en del av detta. Vid gränsövergångsställena arbetar många myndigheter, flygbolag och rederier tillsammans för att öka hälsosäkerheten. 

Lagändringen medför också ändringar i regionförvaltningsverkens beslut 

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 105/2021). Syftet med lagändringen är att förhindra att covid-19-infektioner av utländskt ursprung sprids till Finland. Det föreslås att lagen ändras bland annat så att bestämmelser om covid-19-test för resenärer som anländer till landet fogas till lagen. 

Före lagändringen har regionförvaltningsverken i sina beslut med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar fastställt vilka resenärer som ska delta i hälsokontroller. Regionförvaltningsverken följer aktivt med situationen. 

Mer information: 

För media: 

E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi 

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 

 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland 
överinspektör Emma-Lotta Kinnunen, tfn  0295 016 863 

 

Regionförvaltningsverket i Lappland 
regionförvaltningsöverläkare Sari Kemppainen, tfn 0295 017 350 

 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 
jurist Tuomo Ollula, tfn 0295 018 014 

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786 

 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland 
regionförvaltningsöverläkare Pasi Eskola, tfn 0295 017 573 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työntekijä loukkaantui laskiessaan alas sähkölinjaa – sakot työnjohtajalle ja yhtiölle22.7.2021 11:44:26 EEST | Tiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 22.6.2021 tuominnut sähkönjakelu- ja voimansiirtoverkkojen palveluita tarjoavan yhtiön 17 500 euron suuruiseen yhteisösakkoon ja yhtiön työnjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Työntekijä loukkaantui laskiessaan sähköjohtoa alas kahden sähköpylvään väliltä. Tapaturmassa loukkaantunut työntekijä oli jäänyt noin 10-15 minuutiksi roikkumaan pää alaspäin oikean jalan pylväskengän varaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum