Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken förordnade obligatoriska hälsokontroller vid Finlands gränser till och med slutet av januari

Dela

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna inom sina respektive regioner för alla passagerare som har vistats i länder där man har upptäckt spridning av omikronvarianten av coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd har på sina egna webbsidor publicerat en förteckning över de här länderna.  

Regionförvaltningsverkens beslut gäller personer som under de senaste 14 dygnen har vistats i länder där man har upptäckt spridning av virusvarianten omikron. De här personerna är tvungna att delta i den obligatoriska hälsokontroll som de kommunala hälsovårdsmyndigheterna ordnar för att förhindra spridning av den allmänfarliga smittsamma sjukdomen covid-19. Som en del av hälsokontrollen kan ett coronavirustest tas.

Besluten har meddelats den 17 december 2021 av alla sex regionförvaltningsverk med stöd av paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverken har dessutom med stöd av paragraf 15 i samma lag inom sina respektive regioner ålagt kommunerna och samkommunerna att ordna hälsokontroller vid gränsövergångarna för alla personer som anländer till Finland och som har vistats i länder där man har upptäckt att omikronvarianten sprids. Besluten är i kraft 18.12.2021–31.1.2022.

Besluten gäller inte transport- och logistikpersonal i deras arbetsuppgifter eller när de är på väg till eller från sina arbetsuppgifter. Under innevarande år gäller besluten inte barn födda år 2005 eller senare. Efter årsskiftet, det vill säga år 2022, gäller besluten inte barn födda år 2006 eller senare. Besluten gäller inte heller inresande personer som kan visa upp ett intyg på ett negativt resultat av ett covidtest som tagits högst 48 timmar före inresan till Finland.

THL uppdaterar förteckningen över omikronriskländer vartefter de får ny information. THL:s förteckning över omikronriskländer. (thl.fi)

Kommunerna ansvarar för att ordna hälsokontroller och coronavirustest i sina områden, också vid gränsövergångarna.

Besluten som meddelades fredagen den 17 december 2021 upphäver för tiden 18.12.2021 - 31.12.2021 de beslut regionförvaltningsverken fattade med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar den 1 december 2021.

När besluten fattades har regionförvaltningsverken beaktat social- och hälsovårdsministeriets styrning av den 16 december 2021 om nödvändigheten av hälsokontroller för att förebygga spridningen av den nya coronavirusvarianten. Virusvarianten bedöms utgöra ett betydande epidemiologiskt hot eftersom den misstänks spridas snabbare än tidigare virusvarianter och eventuellt leda till sjukdomsfall även bland personer som är fullvaccinerade. Eftersom närmare forskningsdata fortfarande saknas bör man i enlighet med försiktighetsprincipen bemöta det hot som virusvarianten utgör genom effektiva åtgärder. Regionförvaltningsverken har bedömt att det på grund av det allvarliga läget är skäl att införa förordnandena snabbt.

Intervjuförfrågningar från media (skicka ett sms eller be att bli uppringd):

E-postadresserna skrivs i formatet fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:

Jurist Markus Heinänen, tfn 0295 018 022

Direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:

Chef för hälsovårdsenheten Sami Remes, tfn 0295 016 876

Direktör Ulla Ahonen, tfn 0295 016 888

Regionförvaltningsverket i Lappland:

Jurist Annina Jauhojärvi, tfn 0295 017 020 

Direktör Keijo Mattila, tfn 0295 017 372

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:

Regionförvaltningsöverläkare Pasi Eskola, tfn 0295 017573

Direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

Överinspektör Meiju Heikkinen, tfn 0295 016 382

Direktör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 016 654

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:

Överdirektör Leena Räsänen tfn 0295 017 385

Jurist Tuomo Ollula, tfn 0295 018 014

Mer information:

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum