Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket har fattat beslut om stängning av utrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område från och med den 21 januari

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har idag fattat beslut om stängning av idrotts-, hobby- och rekreationsutrymmen inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Beslutet träder i kraft den 21 januari 2022.

Enligt utlåtandet av Vasa sjukvårdsdistrikt är epidemiläget i området fortfarande allvarligt och kräver nya restriktioner för att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet. Smittspridningen i området är stor, och behovet av sjukhusvård till följd av sjukdomen covid-19 har ökat. Den aktuella incidensen över 14 dygn överstiger 2 000 per 100 000 invånare i området och håller på att stiga ytterligare.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland konstaterar att på grund av sjukdomens karaktär syns det först med viss fördröjning vilken effekt den restriktion som nu införs kommer att ha på smittläget. Regionförvaltningsverket anser att på grund av det rådande epidemiläget i området måste beslutet träda i kraft snabbt.

Det nya beslutet inverkar inte på de gällande begränsningarna av sammankomster i området som innebär att alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med fler än 10 personer är förbjudna.

Det nya beslutet inverkar inte heller på det gällande beslutet baserat på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller användningen av olika utrymmen och som alltså även gäller sådana utrymmen och sådan verksamhet som inte omfattas av stängningsbeslutet.

Regionförvaltningsverket kan endast införa restriktioner om de är nödvändiga för att förhindra spridning av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med hur epidemiläget i sjukvårdsdistrikten utvecklas och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Beslut om stängning av utrymmen

Med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar stängs utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Beslutet är i kraft två veckor under tiden 21.1– 3.2.2022.

Beslutet är förpliktande för de aktörer som utövar verksamhet och disponerar över utrymmen. Stängningen gäller följande utrymmen enligt paragraf 58 g 4 momentets punkter i lagen om smittsamma sjukdomar:

utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott,
dansplatser samt utrymmen som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp.

Utrymmena som omfattas av restriktionen kan emellertid användas för ledd hobbyverksamhet för personer födda 2003 eller senare. De stängda utrymmena kan även användas för lagstadgade tjänster, exempelvis medicinsk rehabilitering, skolornas gymnastikundervisning och för att ordna coronavaccinering. Även förhandsröstning i välfärdsområdesvalet är tillåtet i utrymmen som i övrigt måste hållas stängda. Stängningsbeslutet gäller inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privat- eller familjelivet.

Beslutet gäller inte följande utrymmen: träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott (såsom padelbanor, tennis- och badmintonplaner); allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem; nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus; inomhuslekparker och inomhuslekplatser; allmänna utrymmen i köpcentra; affärslokaler inom detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Enligt lagen kan ett stängningsbeslut fattas för högst två veckor åt gången.

Mer information

På regionförvaltningsverkets webbplats finns svar på vanliga frågor om coronaviruset särskilt för arrangörer av offentliga tillställningar och innehavare av utrymmen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut och offentliga delgivningar

Lagen om smittsamma sjukdomar, länk till Finlex’ webbplats

58 §: begränsning av sammankomster: offentliga tillställningar, allmänna sammankomster
58 d §: förutsättningar för användning av utrymmen
58 g §: tillfällig stängning av utrymmen
58 i §: användning av covidintyg

Regionförvaltningsverkens kundservice, kundservice@rfv.fi

Restaurangrestriktioner, länk till statsrådet webbplats

Vasa sjukvårdsdistrikt 

För media

(lämna ett röstmeddelande)
regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786
jurist Tanja Pietiläinen, tfn 0295 018 584
överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Regionförvaltningsverkets e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté13.5.2022 15:19:41 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa13.5.2022 15:15:14 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.5.2022 aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum