Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket har förbjudit Kasbono Oy att bedriva indrivningsverksamhet

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förbjudit Kasbono Oy att bedriva registreringspliktig indrivningsverksamhet och har förenat förbudet med vite. Kasbono Oy har skickat indrivningsbrev om fordringar, vars indrivning kräver registrering i regionförvaltningsverkets register. Beslutet är lagkraftvunnet, dvs. man kan inte längre ansöka om dess ändring.

Under hösten blev Regionförvaltningsverket i Södra Finland kontaktad flera gånger om indrivningsbrev som skickats av Kasbono Oy. Kasbono Oy hade skickat indrivningsbrev om fordringar, vars indrivning kräver registrering i registret som förs av regionförvaltningsverket. Konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen har också blivit kontaktade flera gånger om indrivningsbrev som skickats av Kasbono Oy. Flera brevmottagare har ansett att kraven i breven har varit ogrundade eller oklara. Instruktioner för dem som har fått ett indrivningsbrev finns i länkarna i slutet av detta pressmeddelande.

Trots förbudet kan Kasbono Oy bedriva indrivningsverksamhet som inte kräver registrering. Bolaget kan alltså bedriva rättslig indrivning, dvs. driva in fordringar via domstol och utmätning.

Kasbono Oy får inte bedriva registreringspliktig indrivning. Om du märker att Kasbono Oy fortsätter att t.ex. skicka indrivningsbrev eller krav om betalning gällande fordringar eller förhandlar om en betalningsplan kan du anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Kontaktuppgifterna till registratorskontoret finns.här.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och övervakar riksomfattande att aktörerna i registret efterlever lag och god indrivningssed i sin verksamhet. Indrivningsverksamhet får endast bedrivas av en näringsidkare som är registrerad som en aktör som bedriver indrivningsverksamhet. Indrivningsverksamhet utan registrering är olaglig. Enligt lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018) ska regionförvaltningsverket förbjuda indrivningsverksamhet som bedrivs utan registrering.

Med utövande av indrivningsverksamhet avses indrivning av fordringar på en annan persons vägnar och indrivning av egna fordringar i fall där det är tydligt att fordringarna har tagits emot enbart i indrivningssyfte. Med indrivning avses åtgärder som syftar till att få gäldenären att frivilligt betala borgenärens förfallna fordran (frivillig indrivning). Till exempel är indrivningsförfaranden vid domstol inte indrivning som avses i indrivningslagen, och således kräver inte skötseln av indrivningsrättegångar registrering.

Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet 411/2018, Finlex
Lag om indrivning av fordringar 513/1999, Finlex
Mer information om tillsyn av indrivningsverksamhet, Regionförvaltningsverket

Tidigare om ämnet:

Regionförvaltningsverket godkände inte Kasbono Oy i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet, Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 2.10.2020

Indrivningsbrev skickade av Kasbono Oy: information till brevmottagare, Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 7.8.2020

Allt fler anmälningar om Kasbono – gör så här om du har fått ett indrivningsbrev, Konkurrens- och konsumentverkets meddelande 20.10.2020

Många anmälningar om indrivningsbrev av Kasbono – anvisningar till den som fått brev, Konkurrens- och konsumentverkets meddelande 25.8.2020

 

Ytterligare information:
överinspektör Seela Saraniva, tfn 0295 016 680
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde beredskapen inför coronapandemin hos kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården22.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Inom social- och hälsovården har man förberett sig på att coronapandemin eskalerar, men det har funnits skillnader t.ex. i fråga om erhållandet av testresultat och spårning av infektioner. De största orosmomenten hänför sig till att omsorgs- och vårdpersonalen insjuknar och att sjukdomen sprids till vårdhem. Uppgifterna framgår av en färsk rapport.

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 15 februari – tillställningar med över 10 personer förbjudna, även mindre bör undvikas21.1.2021 13:01:00 EETTiedote

Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjort är de nuvarande sammankomstbegränsningarna nödvändiga i distriktet även under de kommande veckorna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikts område till och med den 15 februari 2021. Det är skäl att undvika alla sammankomster alltid då det är möjligt.

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 15.2. asti – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty, pienempiäkin tulisi välttää21.1.2021 13:00:00 EETTiedote

Etelä-Suomi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat alueella tarpeen myös tulevina viikkoina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 15.2.2021 asti. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum