Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket har förordnat att personalen ska utökas vid Attendos enhet Villa Pentby

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat Attendo Oy att öka personalen vid den resurserade serviceboendeenheten för äldre i Raseborg. Förordnandet ska iakttas vid äventyr att verksamheten avbryts.

Regionförvaltningsverket tog Attendo Villa Pentby under sin tillsyn i december 2020 med anledning av de tillsynsobservationer som Raseborgs stad gjort. Raseborg har övervakat Villa Pentby intensivt från september till november 2020 på basis av de anmälningar om missförhållanden som inkommit till kommunen.

Enligt Raseborgs tillsynsobservationer hade enheten brister i bland annat genomförandet av läkemedelsbehandlingen och terminalvården, nutritionen och den dagliga klientdokumentationen. Klienterna vårdades i sängen och stimulerande verksamhet ordnades inte vid enheten. Både Raseborgs stad och regionförvaltningsverket ansåg att missförhållandena var allvarliga. Regionförvaltningsverket deltog i tillsynen av Villa Pentby som stöd för staden från och med oktober.

Regionförvaltningsverket gjorde ett oanmält inspektionsbesök i Villa Pentby 18.12.2020. Vid inspektionsbesöket framgick bland annat att klienterna fortfarande vårdades i sängen, att matkvaliteten inte hade förbättrats, att det inte fanns någon stimulerande verksamhet och att det inte fanns tillräckligt med personal.

Efter inspektionsbesöket fick regionförvaltningsverket av Attendo utredningar som visar att personalantalet varierar avsevärt och att i synnerhet under veckosluten finns det färre anställda än under vardagar. Regionförvaltningsverket konstaterar att alla klienter har rätt att få de tjänster de behöver under alla veckodagar och alla tider på dygnet. På basis av sina tillsynsobservationer och de utredningar som gäller Villa Pentby kunde regionförvaltningsverket inte försäkra sig om klientsäkerheten och kvaliteten på servicen.

Enligt regionförvaltningsverkets syn reagerade serviceproducenten Attendo Oy och ledningen för verksamhetsenheten Villa Pentby inte tillräckligt på den styrning som placeringskommunen gav. Dessutom dröjde de praktiska åtgärderna för att avhjälpa missförhållandena alltför länge. Placeringskommunen är den primära tillsynsmyndigheten, och man ska reagera på dess styrning på samma sätt som på den styrning som regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ger.

Också Valvira gav i februari 2020 ett förordnande till Attendo och dess underlydande bolag som gäller enheter inom äldreomsorgen. Det har krävts att Attendo ska vidta åtgärder vid alla verksamhetsenheter inom äldreomsorgen bland annat för att korrigera personaldimensioneringen så att det finns personal som motsvarar klienternas behov vid alla tider på dygnet och alla veckodagar.

Den personal som anvisats för direkt klientarbete ska från 1.1.2021 ha minst 0,55 anställda per klient. Serviceproducenten ansvarar för att personalantalet och personalens struktur motsvarar antalet klienter och servicebehovet. Attendo Oy ska rapportera om klient- och personalsituationen till regionförvaltningsverket senast 30.4.2021 och därefter varannan månad fram till 30.10.2021.

Mer information
Päivi Vainio, överinspektör för socialvården, paivi.vainio@avi.fi
Niina Väkeväinenchef för socialvårdsenheten, niina.vakevainen@avi.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum