Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Centret för stora rovdjur i Kuusamo ska ordna nödvändig tandvård för djuren senast 31.5.2023

Dela
I juli i fjol ålade Regionförvaltningsverket i Norra Finland centret för stora rovdjur i Kuusamo att rätta till de missförhållanden som observerats i skötseln av djuren senast 31.8.2022. Utifrån regionförvaltningsverkets begäran om utredning i november har centret för stora rovdjur inte inom utsatt tid, och inte heller därefter, ordnat en lämplig veterinärbesiktning av alla djur och inte skaffat vård för alla djur som behöver den.

Centret för stora rovdjur i Kuusamo måste se till att djurens tänder undersöks och att djuren får den behandling som anses nödvändig. De här undersökningarna och behandlingarna ska ordnas av en sakkunnig veterinär. Skyldigheten gäller de djur som inte ännu har undersökts och/eller vårdats i enlighet med regionförvaltningsverkets åläggande 5.7.2022.

Eftersom tillsynsärendet fortfarande är under behandling kommenterar regionförvaltningsverket inte ärendet ytterligare. Ett besvär över regionförvaltningsverkets beslut hösten 2022 om återkallande av djurparkstillståndet för centret för stora rovdjur i Kuusamo behandlas i Norra Finlands förvaltningsdomstol, och regionförvaltningsverket kommenterar inte ärendet.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ändringarna i diskrimineringslagen träder i kraft 1.6.2023 – vad förändras gällande arbetslivet?7.6.2023 07:59:52 EEST | Tiedote

Syftet med diskrimineringslagen som trädde i kraft 2015 är att främja likabehandling och förebygga diskriminering. Den delreform av lagen som träder i kraft den 1 juni 2023 förtydligar arbetsgivarens skyldigheter i fråga om främjandet av likabehandling och likabehandlingsplaneringen. Bestämmelserna preciseras också i fråga om trakasserier som kränker människovärdet och rimliga anpassningar av arbetstagare med funktionsnedsättning. Rättsskyddet för personer som upplevt diskriminering förbättras när främjandet av likabehandling och förbudet mot diskriminering i fortsättningen övervakas av både regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, dvs. arbetarskyddsmyndigheterna, och diskrimineringsombudsmannen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum