Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland följer noga med det epidemiologiska läget

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder för närvarande inte nya beslut om att begränsa offentliga tillställningar eller användningen av utrymmen, men vi följer hela tiden noga med hur det epidemiologiska läget utvecklas. Riktade begränsningar kan meddelas om de bedöms vara nödvändiga. Också kommunerna kan besluta om lokala begränsningar inom sina områden.

Regionförvaltningsverket är fortsättningsvis berett att fatta beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt användningen av olika utrymmen för kunder och publik, om begränsningarna bedöms vara nödvändiga metoder som dämpar epidemispridningen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder tillsvidare inte nya beslut. Det epidemiologiska läget följs fortgående upp tillsammans med de regionala coronasamordningsgrupperna. Också kommunerna kan besluta om lokala begränsningar.

”Enligt sjukvårdsdistriktens lägesbilder den här veckan har belastningen på sjukhusvården hållits oförändrad eller till och med sjunkit något. I ljuset av den här informationen har nya begränsningar inte bedömts vara nödvändiga”, säger regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

För närvarande har coronavirussmitta kunnat spåras förutom till familjekretsen och privatlivet i huvudsak till restaurangerna. Enligt de sakkunnigas synpunkter är det restaurangverksamheten som i första hand bör begränsas. Det är statsrådet som fattar beslut om begränsning av restaurangernas verksamhet.

En stor del av smittkällorna förblir emellertid fortfarande okända, och närkontakten mellan människor utgör en risk för smittspridning. Om hälso- och sjukvårdens kapacitet riskerar att äventyras på grund av en försämring av epidemin är man på nytt tvungen att överväga regionala restriktioner på basis av experternas bedömningar.

”Enligt experterna accentueras nu de ovaccinerades andel av smittfallen”, konstaterar Nikunen. ”Så länge som vaccinationstäckningen inte är tillräcklig finns det risk för att epidemin försämras och därmed kan också nya restriktioner behövas.”

I beslutsfattandet utnyttjar regionförvaltningsverket sakkunskapen hos sjukvårdsdistrikten och Institutet för hälsa och välfärd. Verket beaktar även styrningen från social- och hälsovårdsministeriet. Beslutens nödvändighet bedöms utgående från denna information.

YTTERLIGARE INFORMATION

FÖR MEDIA


överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564

(skicka ett sms eller be att bli uppringd)

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Gränsövergångarna i Västra och Inre Finland: Inresande från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll29.11.2021 15:44:05 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har förordnat gränsövergångskommunerna i dess område att ordna hälsokontroller av alla inresande som 14 dygn innan de anländer till Finland har vistats i länder där man har upptäckt att virusvarianten Omicron sprids. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Inresande från vissa länder i södra Afrika förordnas till obligatorisk hälsokontroll vid alla gränsövergångar i Södra Finland29.11.2021 15:29:20 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat kommuner och samkommuner i Södra Finland att ordna obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna i sitt område av alla inresande som 14 dygn innan de anländer till Finland har vistats i länder där man har upptäckt spridning av virusvarianten Omicron. Dessutom har de inresande i fråga förordnats delta i hälsokontrollen. Ett covid-19-prov kan tas i samband med kontrollen.

Betonielementin kaatumisesta päiväsakkoja ja yhteisösakkoja29.11.2021 14:58:11 EET | Tiedote

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi tavarankuljetusalalla toimivan kommandiittiyhtiön työturvallisuusrikoksesta 4000 euron yhteisösakkoon ja yhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen 40 päiväsakon rangaistukseen. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi betonielementtejä valmistavan, rakennusalalla toimivan yrityksen työturvallisuusrikoksesta 10 000 euron yhteisösakkoon ja yrityksen toimitusjohtajan 40 päiväsakon rangaistukseen. Tämän ohella käräjäoikeus on tuominnut tapahtumapaikalla sijainneen rakennustyömaan rakennuttajana/päätoteuttajana toimineen yksityisen elinkeinonharjoittajan 30 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 11.11.2021.

Tietyistä eteläisen Afrikan maista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen Lapin aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikolla27.11.2021 18:17:45 EET | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto on määrännyt alueensa rajanylityspaikoille terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirusnäyte. Määräys on voimassa ajalla 27.11.2021-31.12.2021.

Uuden koronavirusvariantin (omicron) riskimaista saapuvat matkustajat määrätään pakolliseen terveystarkastukseen myös Pohjois-Suomen avin alueella27.11.2021 18:00:24 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Oulun kaupungin, Kuusamon kaupungin ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän järjestämään terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat oleskelleet maissa, joissa on havaittu B.1.1.529-virusmuunnoksen leviämistä. Lisäksi kyseiset matkustajat on määrätty osallistumaan pakolliseen terveystarkastukseen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum