Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger beslutet om obligatorisk hälsokontroll av inresande

Dela

Beslutet innebär att alla resenärer som via Helsingfors hamnar, Helsingfors-Vanda flygplats, Vaalimaa gränsstation och Nuijamaa gränsstation kommer in i landet omedelbart efter inresan måste genomgå en hälsokontroll. I samband med kontrollen kan ett coronavirustest tas. Beslutet är i kraft 1.4–30.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger för april månad sitt beslut om obligatorisk hälsokontroll av personer som anländer från sk. riskländer. Med detta avses de personer som under två veckor innan inresan till Finland har vistats i ett land där incidensen av covid-19 överstiger 25/100 000 personer över två veckor. Med några få undantag är nästan alla länder för närvarande riskländer. På Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats finns aktuell information om vilka länder som är riskländer.

Vid hälsokontrollen kan resenären presentera ett intyg över ett negativt coronavirustest som har gjorts högst tre dygn före inresan. I så fall tas i regel inget coronavirustest omedelbart efter inresan. På motsvarande sätt gör man om personen presenterar ett tillförlitligt intyg om att ha haft covid-19 högst sex månader tidigare. Ipraktiken har största delen av dem som reser in i landet ett intyg över negativt testresultat, och exempelvis rederierna som trafikerar till hamnarna i Helsingfors har krävt ett sådant intyg redan i avreselandet innan passagerarna stiger på fartyget.

För att säkerställa försörjningsberedskapen och en fungerande import gäller beslutet om obligatorisk hälsokontroll i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds rekommendation inte transport- och logistikpersonal inom godstrafiken. Beslutet gäller inte heller barn födda år 2008 eller senare och inte transitpassagerare som på Helsingfors-Vanda flygplats byter till fortsatt flyg till utlandet.

I beslutsfattandet beaktade Regionförvaltningsverket i Södra Finland sjukvårdsdistriktens sakkunnigutlåtanden om beslutets nödvändighet för att förhindra spridning av coronaviruset. Beslutet är i kraft i april och gäller alla gränsövergångar inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område, det vill säga hamnarna i Helsingfors, Helsingfors-Vanda flygplats samt Vaalimaa och Nuijamaa gränsstationer. Gränstrafiken i Imatra har styrts till Nuijamaa.

Efter Regionförvaltningsverket i Södra Finlands första beslut i mars om obligatorisk hälsokontroll för inresande har i praktiken nästan ingen längre vägrat delta i coronatest.

”Vid Vaalimaa gränsstation finns det ingen alls som vägrar delta i testet”, säger chefsöverläkare Marja-Liisa Mäntymaa från Kymmenedalens social- och hälsovårdsamkommun. ”Å andra sidan var testningens täckning god redan före beslutet tack vare effektiviserade testarrangemang. I och med regionförvaltningsverkets beslut har också resten av dem som reser in i landet kunnat testas.”

Lagändring gav fler verktyg för bekämpning av coronaviruset vid gränsövergångarna

Regionförvaltningsverkets beslut grundar sig på 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Riksdagen har 19.3.2021 godkänt en lagändring som förtydligar tolkningen av 16 §.

Om en person som har förelagts hälsokontroll inte följer föreläggandet så kan läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet vid behov begära handräckning av polisen för att göra testet.

I och med lagändringen kan också Gränsbevakningsväsendet ge handräckning för hälsokontrollen. Om någon vägrar genomgå en obligatorisk hälsokontroll så kan följden enligt strafflagen bli böter eller högst tre månaders fängelse för hälsoskyddsförseelse.

I och med lagändringen fick även den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar rätt att fatta beslut om obligatorisk hälsokontroll av en enskild person. Tidigare hade endast regionförvaltningsverket denna befogenhet. Den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjuksomar är fortfarande behörig myndighet när det gäller att förordna karantän.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, tfn 0295 016 067
  • direktör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 016 654

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Kommunernas/samkommunernas kontaktuppgifter (praktiska arrangemang för hälsokontroller vid gränsövergångarna):

Helsingfors: direktör för hälso- och missbrukartjänster Leena Turpeinen, tfn 09 310 52481, fornamn.efternamn@hel.fi

Vanda: biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö, tfn 050 3121 678, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Eksote: hälsovårds- och äldreomsorgsdirektör Tuula Karhula, tfn 040 194 4936, fornamn.efternamn@eksote.fi

Kymsote: chefsöverläkare Marja-Liisa Mäntymaa, tfn 020 633 2003,  fornamn.efternamn@kymsote.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum