Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger en påföljdsavgift för personer som olagligt infört djur till landet – den nya lagen möjliggör en ekonomisk sanktion

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att påföra en påföljdsavgift för två personer som olagligt infört djur till landet. En sanktion kan i och med den lag som trädde i kraft vid årsskiftet påföras av regionförvaltningsverket eller Tullen för en sådan person eller aktör, som inför ett eller flera djur från EU:s område till Finland utan påkallade intyg och anteckningar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att påföra de första påföljdsavgifterna enligt den nya lagen för två personer som i gränskontrollen ertappades för olaglig införsel av djur i början av januari. Den 1 januari 2022 trädde en ändring av lagen om djursjukdomar i kraft och i och med den erhöll regionsförvaltningsverket och Tullen befogenhet att påföra en ekonomisk sanktion. Påföljdsavgiften är 300-5000 euro och beloppet övervägs från fall till fall.

”Vi har som lagen säger gett personerna som försökt föra in djur en möjlighet att ge sitt svar till oss skriftligen”, berättar länsveterinären Sari Haikka på Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Jag anser det sannolikt att vi kommer att påföra påföljdsavgifter, eftersom bristerna för djurens införseldokuments del är uppenbara.”

I det ena fallet försökte en hästtransportör införa hästar till landet med fel hälsointyg. Hästarna skickades tillbaka till landet de kommit från. I det andra fallet saknade en person som i försäljningssyfte inför hundar till landet hälsointyg för djuren. Det bestämdes att alla de fyra införda hundvalparna skulle avlivas, eftersom säljaren inte gick med på att skicka tillbaka valparna till landet de kommit från.

En veterinär i avreselandet utarbetar ett hälsointyg för djuret i det internationella systemet TRACES högst två dygn före resan. Den som inför djuret ska ha ett ur systemet utskrivet intyg som åtföljer transporten, om ett hälsointyg krävs för införseln.

Ett hälsointyg krävs för sällskapsdjur, såsom hundar och katter, i sådana fall, då de införs till landet i försäljningssyfte eller då ägaren byts efter införseln.

”Kravet på ett hälsointyg gäller också en kurirtjänstproducent som förmedlar en hund eller katt för en annan persons räkning eller förflyttar ett djur från ett medlemsland till ett annat i kommersiellt syfte”, preciserar Sari Haikka.

Förflyttningar av hästar över gränsen ska alltid åtföljas av ett i det elektroniska systemet utarbetat hälsointyg med ett undantag: En häst som permanent registrerats i Norden får korsa gräsen utan intyg, om förflyttaren tillförlitligt kan påvisa att hästen ska delta i en tävling, individprövning eller avelsvärdering och att hästen återvänder till avreselandet inom tio dygn.

På införsel av djur ställs utöver hälsointyget också andra krav. Alla djur som införs ska i varje fall vara identifieringsmärkta med till exempel ett mikrochip, hos fåglar ett mikrochip eller en fotring, och utöver det ska införaren för hästar ha ett hästpass eller för sällskapsdjur ett EU-pass. Djurets pass ska överensstämma med chipet och inkludera anteckningar om djursjukdomar som ska bekämpas med myndighetsåtgärder, såsom rabies och ekinokockos.

Mer detaljerad information om kraven som gäller djur som införs från EU-länder, Norge och Schweiz på Livsmedelsverkets webbplats.

”Införselkraven har räknats upp på Livsmedelsverkets webbplats. Jag understryker att den som inför ett djur svarar för utredandet av införselvillkoren och för att dessa uppfylls”, inskärper Sari Haikka. ”Lagändringen och den i och med den tillkomna möjligheten att påföra en påföljdsavgift får förhoppningsvis folk att effektivare än förr ta reda på införselkraven och också iaktta dem. Det rör sig i sista hand om djurens välbefinnande och också om människors säkerhet.”

Regionförvaltningsverket informerar senare om eventuella påföljdsavgifter man påförts i enlighet med lagen om djursjukdomar. Det kan gå några veckor från övervägandet till påförandet av avgiften.

Säljaren och köparen till ett djur som olagligt införts i landet hamnar också i brottsansvar. Polisinrättningen i Östra Nyland meddelade förra veckan att man undersöker flera fall av djursmuggling som kan medföra straffrättsliga följder för såväl säljaren som köparen: https://poliisi.fi/sv/-/polisen-utreder-flera-fall-av-smuggling-av-sallskapsdjur-i-ostra-nyland

Läs mer:

  • Meddelande från Regionförvaltningsverket i Södra Finland 29.12.2021: Den nya lagen träder i kraft i början av år 2022: olaglig införsel av djur från EU:s område kan medföra en påföljdsavgift på hela 5 000 euro https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928652

Mer information till medierna:

länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104
förnamn.efternamn@avi.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 

 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté13.5.2022 15:19:41 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa13.5.2022 15:15:14 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.5.2022 aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum