Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ordnar en regional beredskapsövning i Egentliga Finland i september 2022

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ordnar en regional beredskapsövning i Egentliga Finland den 21–22 september 2022. Det hör till regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter att ordna beredskapsövningar. Temat för den två dagar långa övningen AURORA22 är kommunernas beredskap för en fiktiv situation som rör befolkningsskyddet.

De lagstadgade beredskapsövningarna ordnas regelbundet för kommuner, räddningsverk och övriga myndigheter i regionen. Under övningen AURORA22 i september i Egentliga Finland och övningen EMMA22 i maj i Satakunta övar man på samma tema, nämligen befolkningsskydd. Under övningen sätter man sig in i olika aktörers roller och behövliga samarbetsarrangemang utgående från ett givet utgångsläge. Det huvudsakliga syftet med övningarna är att kommunerna ska få övning i att agera i allvarliga störningssituationer och under undantagsförhållanden.

Regelbundna övningar stöder den planmässiga beredskapen

Regionförvaltningsverket har flera lagstadgade uppgifter inom beredskap och beredskapsplanering. Syftet med uppgifterna är att förbättra den övergripande säkerheten i samhället. En av uppgifterna är att samordna den regionala beredskapen, vilket ytterst innebär att samordna den verksamhet som sträcker sig över kommun- och organisationsgränserna.

-Det fiktiva utgångsläget för övningen är att civilbefolkningen ska evakueras från vissa kommuner till andra kommuner. Övningen går alltså ut på att skapa sig en lägesbild, göra upp handlingsplaner och stärka samarbetet. Utöver kommunernas egna beredskapsplaner behövs det även samarbetsmodeller för en situation där befolkningen fysiskt måste flyttas någon annanstans, säger räddningsöverinspektör Unto Usvasalo från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Regionala beredskapsövningar under ledning av regionförvaltningsverket har ordnats sedan 2010. Alla kommuner i Egentliga Finland förväntas delta i beredskapsövningen AURORA22. Enligt den respons som kommit in i förväg upplevs övningen som mycket aktuell och nödvändig.

Media är välkomna till övningens presskonferens där det finns möjlighet att fotografera och intervjua deltagarna. Till presskonferensen skickas en separat inbjudan.

Mer information

För media

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Riskiarvio on pohja alueelliselle valmiussuunnittelulle, todettiin Pohjois-Suomen valmiustoimikunnassa24.5.2022 13:04:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Pohjois-Suomen alueella. Kokouksessa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen esitti ajankohtaiskatsauksen puolustusvoimista.

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum