Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljade över 360 000 euro för utveckling av de allmänna biblioteken

Dela

I utvecklingen av bibliotekens verksamhet betonas läskunnighet, bibliotekstjänsternas genomslag och nya verksamhetsmodeller. Regionförvaltningsverket beviljade understöd till totalt 27 projekt i mars 2022. Kommunerna som fick understöd finns i regionens alla landskap.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat totalt 361 750 euro i understöd till kommunerna i sin region för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet.

I november-december 2021 ansökte biblioteken i kommunerna om stöd för helheter som att främja läsande, ständigt lärande, utveckling av nya verksamhetsmodeller och yttrandefrihet. 

I Västra och Inre Finlands region betonades främjande av läskunnighet och utveckling av nya verksamhetsmodeller

Alajärvi i Södra Österbotten utvecklar läskunnigheten i åk 4–6 genom engagerande metoder i sju kommuner. Seinäjoki stärker de strukturer som stöder läskunnigheten bland barn och unga genom att utveckla samarbetet mellan biblioteken och den grundläggande utbildningen.

Kaskö i Österbotten gör bibliotekslokalen mera mångsidig genom tjänsteutformning.

Valkeakoski i Birkaland stimulerar läsinlärningen i synnerhet bland daghemsbarn och förskolebarn med hjälp av teater och dramatiserat bokprat. I Kuhmoinen testar man på popup-biblioteksverksamhet med upplevelsemässiga metoder.

Muurame i Mellersta Finland verkställer den nationella läskunnighetsstrategin och stärker multilitteraciteten i olika målgrupper. I Kyyjärvi väcker man inspiration och intresse för läskunnighet tillsammans med samarbetsparter.

Biblioteken i Orivesi, Ruovesi, Perho och Lestijärvi utvecklar meröppet.

Projekt som beviljats understöd efter landskap:

Landskap Understöd totalt (euro)
Södra Österbotten 128 000
Mellersta Österbotten 69 000
Mellersta Finland 31 500
Birkaland 71 850
Österbotten 61 400

Mer information om projekt som beviljats understöd

Mer information för medierna:

Överinspektör för biblioteksväsendet Jonna Toukonen, tfn 029 501 8222, jonna.toukonen(a)avi.fi 

Överinspektör för biblioteksväsendet Mika Mustikkamäki, tfn 029 501 8843, mika.mustikkamaki(a)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Riskiarvio on pohja alueelliselle valmiussuunnittelulle, todettiin Pohjois-Suomen valmiustoimikunnassa24.5.2022 13:04:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Pohjois-Suomen alueella. Kokouksessa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen esitti ajankohtaiskatsauksen puolustusvoimista.

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum