Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har avbrutit verksamheten vid Yrjö & Hanna Oy:s enhet Tammistokoti i Tammerfors den 22 september 2022

Dela

Enheten har under lång tid haft utmaningar med personaldimensioneringen för det direkta klientarbetet. Under arbetsskiften har det inte funnits den personal som krävs enligt tillståndet. Tammerfors stad har tagit över enhetens verksamhet och ansvarar i fortsättningen för vården och omsorgen om klienterna.

Yrjö & Hanna Oy:s Tammistokoti är ett serviceboende med heldygnsomsorg för äldre. Tammerfors stad har övervakat enheten från det att staden gjorde ett styrnings- och tillsynsbesök i enheten den 15 februari 2022. Den 5 augusti 2022 gav Tammerfors stad Yrjö ja Hanna Oy en uppmaning att omedelbart åtgärda bristerna, men enheten lyckades inte med detta inom den utsatta tiden.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland tog över tillsynen av Tammistokoti den 29 juli 2022 efter att Tammerfors stad kontaktade regionförvaltningsverket med anledning av situationen vid enheten. Den 24 augusti 2022 sände regionförvaltningsverket en utredningsbegäran till Yrjö & Hanna Oy och fick företagets redogörelse och förklaring den 8 september 2022. För att kontrollera vissa oklarheter gjorde regionförvaltningsverket ett oanmält inspektionsbesök hos enheten.

Enheten har under lång tid haft utmaningar med personaldimensioneringen för det direkta klientarbetet. Den har underskridit den dimensionering som ska beräknas enligt klienternas servicebehov enligt 20 § i äldreomsorgslagen. Dessutom har enheten inte haft den personal som krävs enligt tillståndet. Vid regionförvaltningsverkets oanmälda inspektionsbesök den 22 september 2022 framkom det bland annat att det fattades personal på morgon- och nattskiftena.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland bedömde på basis av utredningarna och inspektionsbesöket att klientsäkerheten var äventyrad och beslutade med ett muntligt förvaltningsbeslut under inspektionsbesöket att avbryta verksamheten vid Tammistokoti.

Tammerfors stad tog över enhetens verksamhet efter regionförvaltningsverkets förvaltningsbeslut. Vården och omsorgen om klienterna på Tammistokoti fortsätter i Tammerfors stads regi. Tammerfors stad informerar klienternas anhöriga närmare om saken.

Mer information:

Överinspektör Mirja Sirén

tfn 0295 018 538

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202322.9.2022 09:50:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2023 senast 4.11.2022. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

On aika tehdä esitykset vuoden 2023 äitienpäivän kunniamerkkien saajista22.9.2022 09:50:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot pyytävät 4.11.2022 mennessä esitykset toimialueiltaan vuoden 2023 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum