Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lindrade begränsningsbeslutet för november en aning - fortsatt coronadisciplin krävs

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har uppdaterat novembers begränsningsbeslut för Vasa sjukvårdsdistrikts område. Begränsningsbeslutet gäller nu tillställningar med över 20 personer medan totalförbudet mot evenemang med över 50 personer upphävs. Beslutet är i kraft under perioden 6.11–31.11.2020. För de övriga sjukvårdsdistrikten i regionen gäller bestämmelserna om sammankomster med över 50 personer då man ordnar tillställningar.

I Vasa sjukvårdsdistrikts område har den okontrollerade ökningen av smittor avstannat, men läget kräver fortsättningsvis att man beter sig försiktigare än i de övriga områdena. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020. THL:s och UKM:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta från 21.9.2020 

Enligt uppgifter från Vasa sjukvårdsdistrikt den 3 november 2020 var incidensen covid-19 över två veckor 68/100 000 och den procentuella andelen positiva fynd av alla testade 4,7 %. Antalet smittor har alltså klart minskat från tidigare i hela sjukvårdsdistriktet och särskilt i Vasa stad. I några kommuner har det däremot förekommit flera stora smittkluster som lokalt har orsakat ökad smittrisk. Smittorna har främst spridits i familjekretsar och studentkretsar, på arbetsplatser och i religiösa samfund. Eftersom läget snabbt kan ändras vidtas måttliga åtgärder vid övergången från spridningsfasen till upptrappningsfasen och läget följs upp fortgående.

På basis av ovan är beslutet nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde.

Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets begränsningar. Om läget väsentligen förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av det här beslutet att begränsa sammankomsterna.

Länk till beslutet:

http://www.avi.fi/documents/10191/17729221/Tartuntatautilain58%C2%A7p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s17_VSHP-SV.pdf/0274d8f1-4a88-4446-8272-e5d5dc61244a

Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade den 3 november 2020 att Vasa sjukvårdsdistrikts område enligt handlingsplanen för hybridstrategin har gått över från spridningsfasen till upptrappningsfasen. Coronasamordningsgruppen rekommenderar att deltagarantalet i enskilda privata tillställningar och under fritidsaktiviteter ska begränsas till 20 och delvis till 10 personer.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt//

Säkerheten i offentliga tillställningar och sammankomster ska tryggas genom att begränsa antalet kunder, hålla säkra avstånd och följa hygienanvisningarna.

Mer information: regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield tfn 0295 018 587, e-post laura.blafield@rfv.fi.

Coronainfo ger råd i frågor som gäller restauranger och evenemang:

e-postadress: koronainfo@avi.fi och telefonnummer: 0295 016 666

mån-fre klockan 8–11.30 och 12.30–16

Svar på vanliga frågor: http://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

THL:https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar

***

Ingressen uppdaterats 5.11.2020 kl. 14.38: För de övriga sjukvårdsdistrikten i regionen gäller bestämmelserna om sammankomster med över 50 personer då man ordnar tillställningar.

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum