Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland lindrade begränsningsbeslutet för november en aning - fortsatt coronadisciplin krävs

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har uppdaterat novembers begränsningsbeslut för Vasa sjukvårdsdistrikts område. Begränsningsbeslutet gäller nu tillställningar med över 20 personer medan totalförbudet mot evenemang med över 50 personer upphävs. Beslutet är i kraft under perioden 6.11–31.11.2020. För de övriga sjukvårdsdistrikten i regionen gäller bestämmelserna om sammankomster med över 50 personer då man ordnar tillställningar.

I Vasa sjukvårdsdistrikts område har den okontrollerade ökningen av smittor avstannat, men läget kräver fortsättningsvis att man beter sig försiktigare än i de övriga områdena. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020. THL:s och UKM:s anvisningar för att förhindra coronavirussmitta från 21.9.2020 

Enligt uppgifter från Vasa sjukvårdsdistrikt den 3 november 2020 var incidensen covid-19 över två veckor 68/100 000 och den procentuella andelen positiva fynd av alla testade 4,7 %. Antalet smittor har alltså klart minskat från tidigare i hela sjukvårdsdistriktet och särskilt i Vasa stad. I några kommuner har det däremot förekommit flera stora smittkluster som lokalt har orsakat ökad smittrisk. Smittorna har främst spridits i familjekretsar och studentkretsar, på arbetsplatser och i religiösa samfund. Eftersom läget snabbt kan ändras vidtas måttliga åtgärder vid övergången från spridningsfasen till upptrappningsfasen och läget följs upp fortgående.

På basis av ovan är beslutet nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde.

Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets begränsningar. Om läget väsentligen förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av det här beslutet att begränsa sammankomsterna.

Länk till beslutet:

http://www.avi.fi/documents/10191/17729221/Tartuntatautilain58%C2%A7p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s17_VSHP-SV.pdf/0274d8f1-4a88-4446-8272-e5d5dc61244a

Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade den 3 november 2020 att Vasa sjukvårdsdistrikts område enligt handlingsplanen för hybridstrategin har gått över från spridningsfasen till upptrappningsfasen. Coronasamordningsgruppen rekommenderar att deltagarantalet i enskilda privata tillställningar och under fritidsaktiviteter ska begränsas till 20 och delvis till 10 personer.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/gallande-rekommendationer-och-begransningar-i-vasa-sjukvardsdistrikt//

Säkerheten i offentliga tillställningar och sammankomster ska tryggas genom att begränsa antalet kunder, hålla säkra avstånd och följa hygienanvisningarna.

Mer information: regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield tfn 0295 018 587, e-post laura.blafield@rfv.fi.

Coronainfo ger råd i frågor som gäller restauranger och evenemang:

e-postadress: koronainfo@avi.fi och telefonnummer: 0295 016 666

mån-fre klockan 8–11.30 och 12.30–16

Svar på vanliga frågor: http://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

THL:https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar

***

Ingressen uppdaterats 5.11.2020 kl. 14.38: För de övriga sjukvårdsdistrikten i regionen gäller bestämmelserna om sammankomster med över 50 personer då man ordnar tillställningar.

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Den regionala beredskapskommittén påminner om att coronavirussituationen är oroväckande i hela landet (Västra och Inre Finland)4.12.2020 15:36:35 EETTiedote

Beredskapskommittén för Västra och Inre Finland sammanträdde 2.12.2020 under ledning av ordföranden, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen för att samordna och koordinera coronasituationen i regionen. Alla sjukvårdsdistrikt i regionen, med undantag av Vasa, befinner sig i en allt värre trend. Det finns för närvarande inga regioner som är fria från pandemin. Alla sjukvårdsdistrikt i Västra och Inre Finland befinner sig i accelerationsfasen, och man strävar efter att åtminstone få ner pandemin på basnivå i alla distrikt.

Alueellinen valmiustoimikunta muistuttaa, että koronavirustilanne on koko maassa huolestuttava (Länsi- ja Sisä-Suomi)4.12.2020 15:35:00 EETTiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 2.12.2020 puheenjohtajan, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla yhteensovittaakseen ja koordinoidakseen koronatilannetta alueella. Kaikki alueen sairaanhoitopiirit Vaasaa lukuun ottamatta ovat pahenevassa trendissä. Pandemiasta vapaita seutuja ei tällä hetkellä ole. Länsi- ja Sisä-Suomen kaikki sairaanhoitopiirit ovat kiihtymisvaiheessa, josta ne pyritään nyt painamaan takaisin alas vähintään pandemian perustasolle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum