Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar en beredskapsövning i befolkningsskydd i fem landskap

Dela

Att ordna beredskapsövningar är en av regionförvaltningsverkets lagstadgade årliga grundläggande uppgifter. Övningen LSS22 ordnas under två dagar i varje landskap. I övningen deltar alla 85 kommuner i regionen och de myndigheter som har en central roll inom temat för övningen.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar från den 29 augusti till den 13 september 2022 en beredskapsövning som ska testa arrangemangen inom befolkningsskyddet. Övningen LSS22 genomförs i alla landskap inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde: Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland.

Planeringen av befolkningsskyddet utgör en väsentlig del av beredskapen för undantagsförhållanden. LSS22 är en fortsättning på den beredskapsövning som regionförvaltningsverket ordnade 2019. Under den övningen fick deltagarna djupgående kunskap om befolkningsskyddet som helhet och man samlade in uppgifter om kommunernas och andra aktörers möjligheter att tillgodose behoven i anslutning till befolkningsskydd vid undantagsförhållanden.

Under övningen LSS22 fördjupar man sig i temat förflyttning av befolkningen, och testar beredskapen inför situationer där man i Finland skulle vara tvungen att förflytta en stor del av befolkningen. Övningen genomförs som en ledningsövning - i praktiken förflyttas inga människor och övningen syns inte i gatubilden.

Principen om övergripande säkerhet betonar samarbetet mellan olika aktörer

Befolkningsskyddet involverar en mängd olika aktörer, och här accentueras principen om övergripande säkerhet. I säkerhetstänket när det gäller den övergripande säkerheten ligger fokus på samarbetet mellan myndigheterna, näringslivet, olika organisationer och medborgarna. Kärnan i samarbetet är att förbereda sig på hot och avvärja dem.

Regionförvaltningsverket har planerat beredskapsövningen LSS22 i samarbete med Räddningsinstitutet, räddningsverken och andra aktörer som har en central koppling till temat. I övningen deltar på olika sätt alla 85 kommuner i regionen, NTM-centralerna, stiften, nödcentralsverken, räddningsverken, polisinrättningarna, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och sjukvårdsdistrikten. Beredskapsövningen beaktar även de förändringar som välfärdsområdet fört med sig.

Vid undantagsförhållanden kan civilbefolkningen skyddas i skyddsrum och genom förflyttningar

Civilbefolkningen bereds skydd vid ett väpnat anfall eller risk för ett sådant särskilt i skyddsrum eller genom att befolkningen förflyttas. Förflyttning av befolkningen kan innebära lokala förflyttningar, till exempel inom en kommun, där man skyddar människor genom att flytta dem som befinner sig i omedelbar närhet av hotade objekt eller områden. I en del fall kan det även behövas regionala förflyttningar av befolkningen då man flyttar människor från större områden till annanstans i landet.

Förflyttningar av befolkningen är möjliga vid undantagsförhållanden och de genomförs genom beslut av statsrådet. Inrikesministeriet sörjer för den allmänna ledningen av evakueringarna. Förflyttningen från ett visst område leds av det regionala räddningsväsendet. Till kommunernas centrala uppgifter hör omsorg om och inkvartering av den evakuerade befolkningen. Myndigheterna ansvarar för transporterna och trafiken i samarbete med olika aktörer.

Mer information

Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johto kaksipäiväisellä maakuntamatkalla Kainuussa27.1.2023 17:37:03 EET | Tiedote

Tapaamiset Kainuun hyvinvointialueen, Kainuun maakunnan sidosryhmien ja alueen yritysten ja median kanssa olivat ohjelmassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johdon vierailulla 26.-27.1.2023. Koronan vuoksi läsnäolotapaamisia ei ole kolmeen vuoteen järjestetty. Esillä olivat maakunnan hyvinvoinnin, sivistystoimen, elinvoiman, kriiseihin varautumisen, saavutettavuuden ja työsuojelun kysymykset.

Vi förändrar världen tillsammans - utvecklingsprojekten ökar de ungas delaktighet och samhörighetskänsla24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

För att utveckla ungdomssektorn delade regionförvaltningsverken under 2022 ut nästan tre miljoner euro i understöd till sammanlagt 91 projekt. Inom utvecklingsprojekten kan man snabbt reagera på fenomen och på konsekvenserna av världsläget i de ungas liv. I målen för de projekt som understödes 2022 nämndes de ungas delaktighet, jämlikhet och stärkande av samhörigheten.

Maailmaa muutetaan yhdessä - kehittämishankkeilla lisätään nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta24.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Aluehallintovirastot jakoivat avustusta nuorisoalan kehittämiseen vuoden 2022 aikana lähes kolme miljoonaa euroa yhteensä 91 hankkeelle. Kehittämishankkeissa pystytään nopeasti reagoimaan ilmiöihin ja vaikkapa maailmantilanteen heijastamiin vaikutuksiin nuorten elämässä. Vuonna 2022 avustettujen hankkeiden tavoitteissa näkyivät nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum