Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utövar riksomfattande tillsyn över kommunförsök som främjar sysselsättningen

Dela

Kommunförsöken med sysselsättning inleddes i vårt land 1.3.2021. Försöken är tidsbegränsade och avslutas 30.6.2023. I försöket deltar 118 kommuner inom 25 olika försöksområden. För laglighetsövervakningen har det vid regionförvaltningsverket inrättats en helt ny uppgift för tillsynen över kommunförsöken med sysselsättning.

Kommunförsöken med sysselsättning hänför sig till regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster. I kommunförsöken med sysselsättning överförs arbets- och näringsbyråns uppgifter genom lagstiftning till den kommun som ingår i kommunförsöket. När kunden övergått till kommunförsöket ansvarar kundens hemkommun huvudsakligen för servicen.

Rättsskyddsenheten vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utövar riksomfattande tillsyn över ordnandet av arbetskrafts- och företagstjänster inom alla försöksområden. Tillsynen omfattar utöver undersökningen av klagomål också aktiv riskbaserad tillsyn som baserar sig på tillsynsplanen och som också kan inbegripa inspektionsbesök.

Syftet med tillsynen är att se till att kundernas utkomstskydd och tillgång till tjänster ombesörjs på ett jämlikt sätt samt att deras skydd för privatlivet och språkliga rättigheter tillgodoses.

Mer information om kommunförsöken:

Regionförvaltningsverket: Kommunförsök med sysselsättning (rfv.fi)

TE-tjänster: Kommunförsök med sysselsättning - TE-tjänster (te-palvelut.fi)

Arbets- och näringsministeriet: https://tem.fi/sv/sysselsattningsforsoken

Kommunförbundet: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntakokeilu_loppuraportti_3.pdf (på finska)

Mer information för medier:

överinspektör Minerva Lehtinen
jurist Marjaana Sauvola-Lukkari

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum