Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina

Dela

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Alla rescuehundar som tas in till Finland måste vaccineras mot rabies redan i avreselandet. Regionförvaltningsverket rekommenderar dessutom att man efter vaccineringen och väntetiden på en månad i avreselandet testar om hunden har antikroppar. Efter det här isoleras hunden i avreselandet i ytterligare tre månader. Om antikropparna är på en nivå som ger skydd, det vill säga minst 0,5 IU/ml, och väntetiden (sammanlagt 4 månader) har uppfyllts kan hunden föras in till Finland.

Rabiesvaccineringen avlägsnar inte rabies om hunden har blivit smittad redan före vaccinationen. Inkubationstiden för rabies kan vara så lång som sex månader. Dessutom kan rabies smitta redan innan hunden uppvisar symtom. Hos däggdjur som uppvisar symtom leder rabies alltid till döden, också hos människor.

Rabies förekommer inte i Finland. Syftet med regionförvaltningsverkets rekommendation om strängare krav på införseln är att rabiesläget i Finland även i fortsättningen ska vara bra. På grund av den ökade rabiesrisken som situationen i Ukraina orsakat är det nu särskilt viktigt med en ansvarsfull införsel av djur så att rabies inte sprids till Finland. På grund av den förhöjda rabiesrisken skulle det mest säkra vara att hålla paus i rescueinförseln. 

Om man misstänker eller konstaterar rabies måste det här omedelbart meddelas till kommunens tjänsteveterinär, som underrättar regionförvaltningsverket. Man ska också anmäla vem som är den ansvariga kontaktpersonen för införseln (som kan nås också under jourtider), vilka andra djurindivider som fanns i transporten och var djuren finns. För att bekämpa sjukdomen måste myndigheterna kunna kontrollera alla kontaktdjur och deras papper samt kartlägga eventuella kontakter med människor. Det är alltså särskilt viktigt med en aktuell bokföring av införseln inklusive kontaktuppgifterna till hundarnas nya ägare.

Rescueorganisationerna bör göra upp en plan för egenkontroll för att minimera rabiesrisken. Myndigheterna ska känna till telefonnumret till den person som ansvarar för rescueinförsel och som kan nås också under jourtid.

Ett i grunden gott syfte kan leda till sanktioner

Sällskapsdjur som tillsammans med sin ägare som är på flykt från kriget anländer till Finland från Ukraina, eller av tvingande skäl från Ryssland, kan komma in i Finland. Alla djurflyktingar måste besöka veterinär inom 3 dagar efter att de har kommit till Finland.

Undantagslovet gäller dock enbart flyktingarnas egna husdjur, inte hittedjur. Införsel av hemlösa djur från ett tredje land till ett nytt hem omfattas fortfarande av EU:s införselbegränsningar. Om kraven för införsel av hundar inte har uppfyllts är det fråga om illegal införsel, som är ett brott.

Den största risken för spridning av rabies orsakas av den införsel som icke organiserade aktörer har hand om och som det inte görs någon TRACES-anmälan om. Även om syftet är att hjälpa djur som har drabbats av kriget är införseln av djuren trots allt noga reglerat. Om man inte noggrant sätter sig in i frågan och följer införselkraven och rekommendationerna, kan en i grunden god tanke orsaka onödigt lidande och till och med död för djur och även för människor. Den som tar in djuren kan göra sig skyldig till brott. Att medvetet orsaka en sjukdomsrisk är allvarligt och strider mot lag.

Mer information:

- Livsmedelsverkets webbsida om situationen i Ukraina

Mer information för medierna för alla regionförvaltningsverks räkning:

länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104, fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan epäkohdat 31.8.2022 mennessä5.7.2022 13:54:14 EEST | Tiedote

Aluehallintovirasto katsoo, ettei Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläinten hyvinvointi ole enää tällä hetkellä välittömässä vaarassa, mutta havaitut epäkohdat on korjattava 31.8.2022 mennessä. Eläintarhalupaa ei peruta välittömästi. Aluehallintovirasto tekee lopullisen ratkaisunsa luvan peruuttamista koskevassa asiassa asetetun määräajan jälkeen.

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum