Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket utredde i sin tillsynskampanj tillförlitligheten och lämpligheten hos pantlåneinrättningarnas ägare och beslutsfattare att bedriva pantlåneverksamhet

Dela

Inga brister upptäcktes i ägarnas och förvaltningspersonernas tillförlitlighet och lämplighet. I tillsynen upptäcktes inte heller brister i upprättandet av boksluten och det aktiekapital som krävs. Brister upptäcktes i anmälningen av ändrade uppgifter till regionförvaltningsverket och valet av revisorer.

Förutsättningarna för koncession var i skick

I tillsynskampanjen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland observerades att förutsättningarna för koncession gällande tillförlitlighet, lämplighet och yrkesskicklighet hos pantlåneinrättningarnas ägare och förvaltningspersoner var i sin ordning. Med ägare avses en person som direkt eller indirekt äger minst 10 procent av aktierna i pantlåneinrättningen eller av den rösträtt som aktierna med-för. Med förvaltningsperson avses styrelsemedlem, suppleant, verkställande direktör samt vice verkställande direktör, om en sådan har utnämnts.

Regionförvaltningsverket utredde tillförlitligheten och lämpligheten hos ägare och förvaltningspersoner att bedriva pantlåneverksamhet. I utredningen granskades personernas bötes- och straffregisteruppgifter samt anteckningar om näringsförbud, konkurs och företagssanering. Samtidigt utreddes personernas lämplighet och yrkesskicklighet att bedriva pantlåneverksamhet. Detta utreddes ifall det hade skett ändringar i ägarna eller förvaltningspersonerna och regionförvaltningsverket inte hade fått information om det. På basis av de erhållna utredningarna konstaterades varje pantlåneinrättnings ägare och förvaltningspersoner vara tillförlitliga, lämpliga och yrkeskunniga att bedriva pantlåneverksamhet. Bedömningen gjordes separat för varje pantlåneinrättning.

I regionförvaltningsverkets årliga bokslutstillsyn observerades att för alla elva pantlåneinrättningar hade bokslutet för 2020 fastställts på behörigt sätt på bolagsstämman och alla bokslut innehöll rena revisionsberättelser. Aktiekapitalet på en miljon mark som lagen om pantlåneinrättningar förutsätter fanns också kvar.

Brister upptäcktes i anmälningen av ändrade uppgifter och valet av revisorer

I tillsynen observerades dock också brister i pantlåneinrättningarnas verksamhet, i synnerhet när det gällde anmälningen av ändrade uppgifter och valet av revisorer. Flera pantlåneinrättningar hade inte anmält ändringar i förvaltningspersoner eller ägare till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Dessa pantlåneinrättningar har på uppmaning av regionförvaltningsverket gjort en ändringsanmälan. Verket har senare meddelat beslut om detta.

En brist som uppdagades under bokslutstillsynen var att de revisorer som hade valts av vissa pantlåneinrättningar inte uppfyllde kraven i lagen om pantlåneinrättningar i fråga om antal eller kompetens. Regionförvaltningsverket har uppmanat ifrågavarande pantlåneinrättningar att åtgärda de brister som uppdagats.

Styrningsbrev

Regionförvaltningsverket har 8.11.2021 gett pantlåneinrättningarna ett styrningsbrev där man har fäst pantlåneinrättningarnas uppmärksamhet vid ovan nämnda observationer. Regionförvaltningsverket kommer att följa upp att branschen följer den givna handledningen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljar tillstånd för pantlåneinrättningar på riksnivå och övervakar tillstånden. Tilläggsuppgifter gällande regionförvaltningsverkets tillsyn finns på verkets webbplats.

Lag om pantlåneinrättningar (1353/1992)

Mer information:
överinspektör Sinikka Elers, tfn 0295 016 573
överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn 0295 016 627
fornamn.efternamn@rfv.fi
regionförvaltningsverket

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum