Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverkets anmälningskanal för penningtvätt tas i bruk 2.11.2020

Dela

Via den nya kanalen kan man anmäla misstänkta överträdelser som hänför sig till näringsidkarnas skyldigheter enligt penningtvättslagen. En anmälan kan lämnas anonymt. Enligt penningtvättslagen ska regionförvaltningsverket ha ett system genom vilket det kan ta emot anmälningar.

Regionförvaltningsverket är en av de myndigheter som utövar tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Andra övervakare är bl.a. Finansinspektionen, Polisstyrelsens lotteriförvaltning samt Patent- och registerstyrelsen. Dessa organisationer har egna anmälningskanaler för aktörer inom finansbranschen, penningspelssammanslutningar och revisorer.

Vem kan göra en anmälan?

En anmälan om en misstänkt överträdelse av penningtvättslagen kan göras t.ex. av en arbetstagare eller av någon annan person som har kännedom om en förseelse eller försummelse enligt penningtvättslagen och som skett eller pågår. Anmälan till regionförvaltningsverket kan göras om verksamheten i de organisationer som regionförvaltningsverket övervakar.

Tips som ges via annonskanalen leder inte nödvändigtvis i sig till att ett ärende inleds vid ämbetsverket. Anmälan kan leda till åtgärder utifrån regionförvaltningsverkets utredning.

Regionförvaltningsverket informerar inte heller anmälaren om hur ärendet framskrider.

​Vilka misstankar ska anmälas till regionförvaltningsverket?

Anmälan om misstänkt överträdelse av penningtvättslagen kan göras t.ex. när en aktör som övervakas av regionförvaltningsverket

 • inte gjort någon riskbedömning
 • inte har identifierat kunden eller verifierat identiteten
 • inte har anmält en misstänkt transaktion till centralen för utredning av penningtvätt
 • har fortsatt med tvivelaktiga transaktioner utan avbrott och vägrar inte att utföra dem.

Vilka uppgifter ska anmälan innehålla?

En anmälan till regionförvaltningsverket ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • namnet på det företag eller den organisation som anmälan gäller
 • företagets bransch
 • det verksamhetsställe där det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen ägde rum
 • den tid under vilken ett förfarande som strider mot penningtvättslagen ägde rum eller uppgift om huruvida förfarandet fortgår
 • en beskrivning av hur penningtvättslagen misstänks ha överträtts
 • anmälarens roll i den organisation som anmälan gäller, t.ex. företagets arbetstagare, kund eller någon annan aktör
 • anmälarens kontaktuppgifter, om personen vill lämna dem för eventuell kontakt.

De anmälningar som regionförvaltningsverket tar emot är sekretessbelagda uppgifter. De lämnas t.ex. inte ut till den näringsidkare som anmälan gäller.

Information som klassificeras som företagshemlighet får lämnas till en myndighet när den kan användas för att avslöja olaglig verksamhet eller missbruk.

Om näringsidkaren upptäcker misstänkta omständigheter i sin kunds affärstransaktioner, ska centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen underrättas om dessa omständigheter.

Regionförvaltningsverkets anmälningskanal. Anmälan förutsätter inte inloggning i tjänsten.

En förteckning över de verksamhetsområden som regionförvaltningsverket övervakar och vars verksamhet kan anmälas via anmälningskanalen finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen, som hör till regionförvaltningsverkets uppgifter, sköts inom hela Finlands område av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Mer information:
överinspektör Marian Jecu, tfn 0295 016 632
fornamn.efternamn@rfv.fi
regionförvaltningsverket

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Den regionala beredskapskommittén påminner om att coronavirussituationen är oroväckande i hela landet (Västra och Inre Finland)4.12.2020 15:36:35 EETTiedote

Beredskapskommittén för Västra och Inre Finland sammanträdde 2.12.2020 under ledning av ordföranden, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen för att samordna och koordinera coronasituationen i regionen. Alla sjukvårdsdistrikt i regionen, med undantag av Vasa, befinner sig i en allt värre trend. Det finns för närvarande inga regioner som är fria från pandemin. Alla sjukvårdsdistrikt i Västra och Inre Finland befinner sig i accelerationsfasen, och man strävar efter att åtminstone få ner pandemin på basnivå i alla distrikt.

Alueellinen valmiustoimikunta muistuttaa, että koronavirustilanne on koko maassa huolestuttava (Länsi- ja Sisä-Suomi)4.12.2020 15:35:00 EETTiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 2.12.2020 puheenjohtajan, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla yhteensovittaakseen ja koordinoidakseen koronatilannetta alueella. Kaikki alueen sairaanhoitopiirit Vaasaa lukuun ottamatta ovat pahenevassa trendissä. Pandemiasta vapaita seutuja ei tällä hetkellä ole. Länsi- ja Sisä-Suomen kaikki sairaanhoitopiirit ovat kiihtymisvaiheessa, josta ne pyritään nyt painamaan takaisin alas vähintään pandemian perustasolle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum