Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkets anmälningskanal för penningtvätt tas i bruk 2.11.2020

Dela

Via den nya kanalen kan man anmäla misstänkta överträdelser som hänför sig till näringsidkarnas skyldigheter enligt penningtvättslagen. En anmälan kan lämnas anonymt. Enligt penningtvättslagen ska regionförvaltningsverket ha ett system genom vilket det kan ta emot anmälningar.

Regionförvaltningsverket är en av de myndigheter som utövar tillsyn över efterlevnaden av penningtvättslagen. Andra övervakare är bl.a. Finansinspektionen, Polisstyrelsens lotteriförvaltning samt Patent- och registerstyrelsen. Dessa organisationer har egna anmälningskanaler för aktörer inom finansbranschen, penningspelssammanslutningar och revisorer.

Vem kan göra en anmälan?

En anmälan om en misstänkt överträdelse av penningtvättslagen kan göras t.ex. av en arbetstagare eller av någon annan person som har kännedom om en förseelse eller försummelse enligt penningtvättslagen och som skett eller pågår. Anmälan till regionförvaltningsverket kan göras om verksamheten i de organisationer som regionförvaltningsverket övervakar.

Tips som ges via annonskanalen leder inte nödvändigtvis i sig till att ett ärende inleds vid ämbetsverket. Anmälan kan leda till åtgärder utifrån regionförvaltningsverkets utredning.

Regionförvaltningsverket informerar inte heller anmälaren om hur ärendet framskrider.

​Vilka misstankar ska anmälas till regionförvaltningsverket?

Anmälan om misstänkt överträdelse av penningtvättslagen kan göras t.ex. när en aktör som övervakas av regionförvaltningsverket

 • inte gjort någon riskbedömning
 • inte har identifierat kunden eller verifierat identiteten
 • inte har anmält en misstänkt transaktion till centralen för utredning av penningtvätt
 • har fortsatt med tvivelaktiga transaktioner utan avbrott och vägrar inte att utföra dem.

Vilka uppgifter ska anmälan innehålla?

En anmälan till regionförvaltningsverket ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • namnet på det företag eller den organisation som anmälan gäller
 • företagets bransch
 • det verksamhetsställe där det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen ägde rum
 • den tid under vilken ett förfarande som strider mot penningtvättslagen ägde rum eller uppgift om huruvida förfarandet fortgår
 • en beskrivning av hur penningtvättslagen misstänks ha överträtts
 • anmälarens roll i den organisation som anmälan gäller, t.ex. företagets arbetstagare, kund eller någon annan aktör
 • anmälarens kontaktuppgifter, om personen vill lämna dem för eventuell kontakt.

De anmälningar som regionförvaltningsverket tar emot är sekretessbelagda uppgifter. De lämnas t.ex. inte ut till den näringsidkare som anmälan gäller.

Information som klassificeras som företagshemlighet får lämnas till en myndighet när den kan användas för att avslöja olaglig verksamhet eller missbruk.

Om näringsidkaren upptäcker misstänkta omständigheter i sin kunds affärstransaktioner, ska centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen underrättas om dessa omständigheter.

Regionförvaltningsverkets anmälningskanal. Anmälan förutsätter inte inloggning i tjänsten.

En förteckning över de verksamhetsområden som regionförvaltningsverket övervakar och vars verksamhet kan anmälas via anmälningskanalen finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Tillsynen över efterlevnaden av penningtvättslagen, som hör till regionförvaltningsverkets uppgifter, sköts inom hela Finlands område av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Mer information:
överinspektör Marian Jecu, tfn 0295 016 632
fornamn.efternamn@rfv.fi
regionförvaltningsverket

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Karjalan kokoontumisrajoitukset kumotaan huomisesta 16.9. alkaen15.9.2021 12:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoitukset huomisesta 16.9.2021 alkaen alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Ryhmän arvion mukaan kokoontumisrajoitukset eivät ole enää nykyisessä epidemiatilanteessa välttämättömiä. Lain yleisiä terveysturvallisuutta parantavia velvoitteita täytyy edelleen noudattaa asiakas- ja yleisötilojen käytössä.

Insatsberedskap vid strålrisksituationer - LSS21-beredskapsövning15.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Målet med den regionala beredskapsövningen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2021 är att förtydliga behörigheterna och olika samhällsaktörers roller vid strålrisksituationer. Dessutom är målet att vid behov uppdatera olika samhällsaktörers planer, anvisningar och färdigheter i anslutning till strålrisksituationer samt att granska behovet av att uppdatera lagstiftningen. LSS21-beredskapsövningen ordnas i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland. I varje landskap ordnas en övningsdag som engagerar kommunerna och andra aktörer i september–oktober.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum