Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverkets beredskapsdagar: vid en långvarig störningssituation bör man också förbereda sig på andra hot

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar inom sitt verksamhetsområde landskapsvisa beredskapsdagar i oktober–november. Syftet med beredskapsdagarna är att fördjupa och konkretisera temat befolkningsskydd i anslutning till fjolårets LSS19-beredskapsövning och förbättra beredskapen att agera i en pandemisituation.

”Trots att vi har haft och fortfarande har ett långvarigt pandemiläge, bör vi också se framåt och åt sidorna. Vi måste se vad som händer i övrigt, förutse och planera verksamheten också med tanke på andra händelser”, förklarar Wiikinkoski målet för beredskapsdagarna. ”Målet med dagarna är att öka den ömsesidiga förståelsen för regionernas och centralförvaltningens uppgifter och ansvar. Skötseln av pandemin har öppnat ögonen för vilka utvecklingsobjekt vi har till exempel när det gäller att skapa nationell gemensam förståelse för situationen. Den lärdom och utveckling som vi har fått av den här situationen kan tillämpas på vilken störningssituation som helst. Vi kan inte låta det här tillfället gå oss ur händerna”, säger Wiikinkoski.

Under dagarna behandlas befolkningsskyddet, försörjningsberedskapen, smittsamma sjukdomar och lägesbilden. Under beredskapsdagarna hörs inlägg från band andra inrikesministeriet, Försörjningsberedskapscentralen, Institutet för hälsa och välfärd, statsrådets lägescentral och regionala aktörer. I räddningsväsendets och sjukvårdsdistriktets anföranden behandlas situationer under coronaläget och framtidsutsikter. I kommunens och landskapets översikter behandlas framtidsutsikterna ur kommuninvånarnas och näringslivets perspektiv. Evenemangen ordnas på distans och du kan anmäla dig via nedanstående evenemangsspecifika länkar.

27.10.Tampere: https://link.webropolsurveys.com/S/75F6905DFB282022 anmälan senast 22.10.2020

9.11.Jyväskylä: https://link.webropolsurveys.com/S/2598F6A5FBFD94D1 anmälan senast 27.10.

25.11.Seinäjoki: https://link.webropolsurveys.com/S/0AA2B29C969A5E7E anmälan senast 12.11.2020

26.11.Kokkola: https://link.webropolsurveys.com/S/D72BC13288383D56 anmälan senast 12.11.2020

27.11.Vaasa: https://link.webropolsurveys.com/S/3549DF63C1524BF5 anmälan senast 12.11.2020

Mer information:

Direktör, Tarja Wiikinkoski, ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, tfn 0295 018 800


Anmälningar via länken och vid behov ytterligare information: planerare Auli Holm, fornamn.efternamn@rfv.fi, tfn 0295 018 514.Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

KUTSU MEDIALLE Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedotustilaisuuteen30.11.2020 11:49:17 EETKutsu

Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedotustilaisuuteen, jossa kerrotaan koronaepidemiaan liittyvistä yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevista rajoituspäätöksistä. Tilaisuudessa käydään läpi pandemiatilanne alueella ja kunnissa, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koronakoordinaatioryhmien puheenjohtajat esittävät myös omat katsauksensa.

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kertasi pandemian kiihtymisvaiheessa tarvittavia toimia27.11.2020 12:54:00 EETTiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päivittäistavarahuollon verkosto totesi 10. kokouksessaan 27.11.2020, että sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa on siirrytty koronapandemian kiihtymisvaiheeseen. ”Olemme nyt tilanteessa, että tautia on merkittävästi liikkeellä kaikkialla. Mikään toinen paikka ei ole toista turvallisempi, vaan viruksen leviämisen estäminen on jokaisen henkilön omasta toiminnasta kiinni”, totesi aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum