Uudenmaan ELY-keskus

Rekordbelopp i euro för vattenvård i Nyland 2022

Dela

NTM-centralen i Nyland har i år stött genomförandet av vattenvårdsprojekt i Nyland i euro mer än någonsin tidigare: den beviljade sammanlagt nästan 1,5 miljoner euro i behovsprövade statsunderstöd till 18 projekt. En del av projekten genomförs i år, en del avslutas senast 2024.

Ett av de mest intressanta vattenvårdsprojekten i Nyland är LUUVIRSU-projektet som pågår i Karisåns och Sjundeå ås avrinningsområden. Där fokuserar man särskilt på skydd, restaurering och tryggande av mångfalden av naturen vid rinnande vatten.

- Det är fint att vi också kan bevilja understöd för att förbättra det naturliga tillståndet i strömmande vatten. Det var möjligt att bevilja understöd för vattenvård eftersom projektet inte är ett fiskeriekonomiskt restaureringsprojekt, berättar specialforskare Pasi Lempinen.

Understöd för vattenvårdsprojekt kan sökas fram till mitten av oktober. NTM-centralen ger information om den inledda ansökningstiden och om anvisningarna när ansökan körs igång.

Kontakter

Understöd för vattenvårdsprojekt från NTM-centralen i Nyland:
Specialforskare Pasi Lempinen, pasi.lempinen(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 021 425

LUUVIRSU-projektet: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö r.f.
Juha-Pekka Vähä, Projektchef, FD / Projektchef, juha-pekka.vaha(at)luvy.fi, + 358 45 7750 7727
Joonas Tammivuori, Projektkoordinator, JSM / Projektkoordinator, Joonas.Tammivuori(at)luvy.fi, + 358 50 326 3302

Dokument

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Orsaken till och miljökonsekvenserna av ett kemikalieläckage vid Kierto Ympäristöpalvelut Oy undersöks23.9.2022 12:10:00 EEST | Tiedote

Vid Kierto Oy:s anläggning för behandling av farligt avfall i Träskända inträffade måndagen den 19 september 2022 en allvarlig arbetsolycka där kväveoxider frigjordes i luften. Skadan upptäcktes cirka kl. 19.00. Räddningsverket uppmanade dem som bor i närheten att stanna inomhus och stänga av luftkonditioneringen. De fick situationen under kontroll och faran var över ca kl. 22.00. Två anställda fördes till sjukhus på grund av olyckan. Enligt erhållna uppgifter antas spridningen av kväveoxider i omgivningen vara liten. Mellersta Nylands miljöcentral rekommenderar dock att man tvättar grönsaker och frukter som plockats i hemträdgården under de närmaste dagarna, om man vill försäkra sig om att de inte innehåller föroreningar från utomhusluften. Mer specifika orsaker till olyckan och eventuella miljökonsekvenser undersöks. Enligt aktuell information pumpade de anställda som var i företagets kvällsskift blandsyra (salpetersyra, fluorväte och ättiksyra) för behandling till reaktor S10, där d

Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n kemikaalivuodon syitä ja ympäristövaikutuksia tutkitaan23.9.2022 12:10:00 EEST | Tiedote

Kierto Oy:n Järvenpään vaarallisen jätteen käsittelylaitoksella sattui maanantaina 19.9.2022 vakava työtapaturma, jossa ilmaan vapautui typen oksideja. Vahinko havaittiin n. klo 19.00. Pelastuslaitos kehotti lähiasukkaita pysymään sisätiloissa ja sammuttamaan ilmastoinnin. Se sai tilanteen haltuun ja vaara oli ohitse n. klo 22.00. Kaksi työntekijää vietiin onnettomuuden vuoksi sairaalahoitoon. Saatujen tietojen perusteella typen oksidien leviämisen ympäristöön arvellaan olevan vähäinen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus suosittelee kuitenkin pesemään lähipäivinä kotipuutarhasta poimitut kasvikset ja hedelmät, jos haluaa varmistua, ettei niissä ole ulkoilman epäpuhtauksia. Onnettomuuteen johtaneita tarkempia syitä ja mahdollisia ympäristövaikutuksia tutkitaan. Tämänhetkisen tiedon perusteella yrityksen iltavuorossa olleet työntekijät pumppasivat käsittelyyn menevää sekahappoa (typpihappo, fluorivety ja etikkahappo) reaktoriin S10, jonka pohjalla oli ollut sakkaa aiemmasta neutralointikäsi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum