Suomen Pankki

Rekordhög efterfrågan på stuglån i juni

Dela

I juni 2020 utbetalades mer nya lån för fritidsbostäder (stuglån) än någonsin tidigare, 154 miljoner euro, vilket är till och med 64 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2020 var 0,96 %.

I och med den stora efterfrågan ökade det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder till 3,9 miljarder euro och beloppets tillväxttakt (6 %) var i juni högst sedan augusti 2013. Beloppet av utestående fritidsbostadslån utgjorde i juni ca 3 % av den totala utlåningen till hushållen.

Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har under de senaste åren blivit allt längre på samma sätt som för vanliga bostadslån. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2020 var 17 år och 11 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol.

Också efterfrån på bostadslån ökade efter en lungnare maj än vanligt. I juni utbetalades nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån vid motsvarande tidpunkt varit större i juni 2016. Den genomsnittliga räntan på nya bostadslån i juni 2020 var 0,73 %.

Efterfrågan på bostadslånen under årets andra kvartal var 10 % mindre än under april-juni 2019. Den totala efterfrågan på bostadslån under det första halvåret 2020 var bara lite mindre (0,4 %) än under motsvarande period i fjol.

Utlåning

Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av juni 2020 till 101,5 miljarder euro och årsökningen var 2,6 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionslån och 17,9 miljarder euro av övriga lån vid slutet av juni.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i juni för 1,9 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från maj 2020 till 1,84 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av juni till 96,9 miljarder euro, varav andelen lån till bostadssammanslutningar utgjorde 36,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från finländska hushåll utgjorde totalt 100,5 miljarder euro vid utgången av juni 2020 och genomsnittsräntan var 0,07 %. I beloppet ingick inlåning över natten‑ för 87,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,4 miljarder euro. Finländska hushåll ingick i november nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 0,15 % i juni.

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Tuomikoski, telefon 09 183 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.8.2020 kl. 13.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Housing loan drawdowns brisk in October30.11.2020 13:00:00 EETPress release

Drawdowns of new housing loans in October 2020 totalled EUR 2 bn, an increase of 5.5% on October a year earlier. On a monthly level, housing loan drawdowns have last been this high in May 2011. Despite the decline in the spring, the current year has been brisk for drawdowns of housing loans. In January–October 2020, new drawdowns were 2% higher than in the same period a year earlier. The annualised agreed rate on new housing loans fell slightly from September, to 0.71% in October 2020. Annual growth in the housing loan stock has picked up, to over 3% in October 2020. In addition to the ample borrowing in early 2020 and recent months, growth has been driven by the popularity of interest-only periods in the spring. The stock of euro-denominated housing loans in October totalled EUR 103.0 bn. Growth in the housing loan stock has partly been underpinned by longer repayment periods. In October 2020, the average repayment period of new housing loans lengthened slightly and was 21 years and 5

Livlig efterfrågan på bostadslån i oktober30.11.2020 13:00:00 EETTiedote

I oktober 2020 utbetalades nya bostadslån för 2 miljarder euro, vilket är 5,5 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan. Senast har utbetalningarna av bostadslån under en månad varit lika stora i maj 2011. Trots svackan på våren har efterfrågan på bostadslån under innevarande år varit stor. I januari–oktober 2020 utbetalades 2 % mer nya bostadslån än under motsvarande period ett år tidigare. Den avtalade årsräntan för nya bostadslån sjönk något från september och var 0,71 % i oktober 2020. Årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån har tagit fart och var över 3 % i oktober 2020. Förutom utbetalningarna i början av året och under de senaste månaderna har utnyttjandet av möjligheten till amorteringsfrihet på våren höjt tillväxttakten. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick till 103,0 miljarder euro i oktober 2020. De längre återbetalningstiderna har varit en bidragande orsak till att beloppet av utestående bostadslån ökat. Den genomsnittliga återbetalningstiden

Asuntolainoja nostettiin runsaasti lokakuussa30.11.2020 13:00:00 EETTiedote

Lokakuussa 2020 uusia asuntolainoja nostettiin kahden miljardin edestä, mikä on 5,5 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Yhden kuukauden aikana on nostettu näin paljon asuntolainoja viimeksi toukokuussa 2011. Asuntolainojen nostaminen on ollut kevään notkahduksesta huolimatta runsasta kuluvan vuoden aikana. Tammi-lokakuun 2020 aikana uusia asuntolainoja on nostettu 2 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien asuntolainojen sovittu vuosikorko laski hieman syyskuusta ja oli 0,71 % lokakuussa 2020. Asuntolainakannan vuosikasvu on kiihtynyt ja oli yli 3 % lokakuussa 2020. Alkuvuoden 2020 ja viime kuukausien runsaiden lainanostojen lisäksi kasvua on vauhdittanut lyhennysvapaiden käyttö keväällä. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli 103,0 mrd. euroa lokakuussa 2020. Asuntolainakannan kasvua ovat vahvistaneet osaltaan pidemmät takaisinmaksuajat. Uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika piteni hieman ja oli 21 vuotta 5 kuukautta lokakuussa 2020. Tyypillis

Account of the monetary policy meeting, 28-29 October 202026.11.2020 16:00:00 EETUutinen

Account of the monetary policy meeting of the Governing Council of the European Central Bank held in Frankfurt am Main on Wednesday and Thursday, 28-29 October 2020 1. Review of financial, economic and monetary developments and policy options Financial market developments Ms Schnabel reviewed the financial market developments since the Governing Council’s previous monetary policy meeting on 9-10 September 2020. Financial markets had been driven by two opposing forces. On one side, reduced risks of a contested presidential election in the United States and expectations of a large fiscal stimulus programme under a potential Biden presidency had boosted risk sentiment and revived the reflation trade. On the other side, renewed lockdown measures in different countries on the back of a surge in new coronavirus (COVID-19) cases, especially in the euro area, were increasingly reflected in asset price valuations. Unlike in spring, however, so far there had been no widespread flight into safe-h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum