Espoon kaupunki - Esbo stad

Rekordmånga bostäder färdigställdes i Esbo 2022

Dela
År 2022 färdigställdes det rekordmånga bostäder i Esbo, 5 625 stycken. Det är mer än någonsin tidigare och mer än för ett år sedan (5 465 bostäder).
Nya bostäder färdigställdes bland annat i Finno. Bild: Noora Nilsén
Nya bostäder färdigställdes bland annat i Finno. Bild: Noora Nilsén

Antalet påbörjade nya bostäder var 3 983, vilket är betydligt färre än under de två föregående åren då det påbörjades över 6 000 bostäder per år.

Antalet beviljade bygglov för nya bostäder, som var 5 060, minskade också jämfört med de två föregående åren.

”Även om antalet påbörjade bostäder minskade med en tredjedel, låg antalet dock långt över målet. Antalet varierade mycket från månad till månad. Under första hälften av året var antalet påbörjade bostäder dock nästan dubbelt så stort som under andra hälften av året", konstaterar bostadschef Anne Savolainen.

Antalet färdigställda bostäder översteg klart stadens årliga mål för bostadsproduktion (3 300 bostäder).  Målen för bostadsproduktionen definieras i avtalet för markanvändning, boende och trafik, som ingåtts mellan staten och kommunerna. Det nuvarande avtalet gäller 2020–2031. Esbo hör tillsammans med 14 andra kommuner till Helsingforsregionens avtal för markanvändning, boende och trafik.

Av de bostäder som färdigställdes fanns 1 025 i småhus och av dessa var tre fjärdedelar egnahemshus. Av de påbörjade bostäderna fanns 732 i småhus. Två tredjedelar av de färdigställda fritt finansierade bostäderna i flervåningshus fanns i hyreshus.

”Esbo stads byggnadstillsyn har beviljat märkbart fler bygglov för egnahemshus och parhus än någon annan kommun i Finland. Ungefär var tionde bostad i egnahemshus eller i parhus byggs i Esbo”, berättar direktören för miljö- och byggnadstillsynscentralen Pasi Timo.

Majoriteten av bostäderna intill spår

Största delen av de nya bostäderna färdigställdes i Ängskulla, Bergans, Södrik, Esbovikens centrum och Finno. Flest nya bostäder påbörjades i Finno, Storåkern och Ängskulla.

Statsstödda hyresbostäder och bostadsrättsbostäder

Antalet nya ARA-hyresbostäder var 954, vilket klart överskred målet på 660 bostäder. Över hälften av de färdigställda ARA-hyresbostäderna var i Esbo bostäder Ab:s hus. Antalet nya bostadsrättsbostäder var 188 och antalet bostäder med kortfristigt räntestöd var 61. Dessutom färdigställdes Esbos första delägarobjekt med borgenslån (91 bostäder) i Storåkern.

512 ARA-hyresbostäder påbörjades. Av dessa var 300 Esbo bostäder Ab:s bostäder. Dessutom påbörjades 88 bostadsrättsbostäder och 46 ARA-hyresbostäder med kortfristigt räntestöd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nya bostäder färdigställdes bland annat i Finno. Bild: Noora Nilsén
Nya bostäder färdigställdes bland annat i Finno. Bild: Noora Nilsén
Ladda ned bild

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on päättynyt22.3.2023 14:35:25 EET | Tiedote

Espoon kaupungin lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen sekä tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen haettiin vilkkaasti kevään 2023 yhteishaussa. Erityisesti Matinkylän uusi lukio kiinnosti hakijoita tänä keväänä. Ammatillisessa koulutuksessa Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sekä Laboratorioalan perustutkinto kiinnostivat eniten yhteishaussa. Kotikunnan vastuuna on varmistaa jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle opiskelupaikka.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum