Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Rekrytering som liknar inhyrning av personal lämpar sig inte för socialarbetare inom barnskyddet

Dela

Vissa kommuner har rekryterat socialarbetare inom barnskyddet till tjänsteförhållanden på viss tid med metoder som påminner om inhyrning av personal. I dessa situationer kan en socialarbetare samtidigt ha stått i ett juridiskt förhållande till två olika aktörer: den som tillhandahåller offentliga tjänster och den privata aktören. Ett sådant arrangemang försvagar förtroendet för myndighetsverksamheten och förverkligandet av barnets intresse inom barnskyddet.

Illustration. Pexels.
Illustration. Pexels.

Valvira och regionförvaltningsverken påminner kommunerna och välfärdsområdena, som inleder sin verksamhet i början av nästa år, om att de inte ens delvis kan delegera de skyldigheter som hör till myndighetsarbetsgivaren på en utomstående part. Utövningen av offentlig makt ska vara obunden. Socialarbetaren handlar under tjänsteansvar och utövar offentlig makt. Hen har huvudansvar för förverkligandet av barnets intresse, beredningen av barnskyddsärenden, planeringen av tjänster och genomförandet av dem.

Hög personalomsättning utgör en risk för tjänstens kvalitet, informationsförmedlingen, kompetensutvärderingen och introduktionen. Välfärdsområdena ska utnyttja alla möjliga medel för att besätta samtliga ordinarie tjänster som socialarbetare. Korta tjänsteförhållanden för socialarbetare äventyrar kontinuiteten för barnskyddets socialarbete och försvagar uppkomsten av ett konfidentiellt klientförhållande. Välfärdsområdet ska säkerställa barnskyddets kvalitet och att lagstiftningen iakttas vid rekryteringen av socialarbetare.

Nyckelord

Kontakter

Valvira, jurist Päivi Vuorinen, tfn 0295 209 402
Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, ledande överinspektör Sari Husa, tfn 0295 017 361
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, överinspektör för socialvården Satu Syrjälä, tfn 0295 016 944
Regionförvaltningsverket i Lappland, överinspektör för socialvården Marjut Aikio, tfn 0295 017 384
Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland, överinspektör för socialvården Sini Virtanen, tfn 0295 018 017
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, överinspektör Päivi Ahvenus, tfn 0295 018 575
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, jurist Pirjo Mäkeläinen, tfn 0295 017 580

Bilder

Illustration. Pexels.
Illustration. Pexels.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Serviceboenden kan få fler omsorgsassistenter13.6.2022 12:38:38 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheterna kan antalet omsorgsassistenter vid serviceboenden höjas. Detta möjliggörs genom en gradvis höjning av personaldimensioneringen enligt definitionen i lagen om äldreomsorg. Enligt den nya anvisningen kan från och med nu ett arbetsskift vid ett serviceboende omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Det riktgivande antalet omsorgsassistenter är då en omsorgsassistent per tio klienter. Hittills har antalet klienter som förutsätts för en omsorgsassistent varit femton.

Internationella adoptioner har fortsatt trots pandemin31.5.2022 15:49:26 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden informerar: Pandemin har inte stoppat adoptionsprocesserna, men de har blivit lite längre. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 72 nya tillstånd för internationell adoption. Sektionen förlängde även giltighetstiden för 55 tillstånd som beviljats för internationell adoption. År 2020 beviljades 60 nya tillstånd för internationell adoption, och samtidigt förlängdes giltighetstiden för 60 tillstånd. Internationella adoptioner till Finland genomförs via Rädda Barnen rf eller Interpedia rf. År 2021 beviljade adoptionsnämndens tillståndssektion 33 nya tillstånd för inhemsk adoption och förlängde giltighetstiden för 24 tillstånd. År 2020 var motsvarande siffror 30 och 10.

Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde och Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer25.5.2022 09:22:14 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira har ålagt samkommunen för Österbottens välfärdsområde, det vill säga det tidigare Vasa sjukvårdsdistrikt, samt Satakunta sjukvårdsdistrikt att upphöra med operationer av inflammatoriska tarmsjukdomar och magcancer före slutet av november 2022. Koncentreringen av dessa operationer till universitetssjukhuset har inte förverkligats i enlighet med lagstiftningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum