Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN:s klimattoppmöte i Glasgow den 2 november 2021

Dela

Mina damer och herrar!

År 1979, för mer än 40 år sedan, samlades experter från olika håll i världen i Genève till den första internationella klimatkonferensen. Vid mötet erkände världens ledare att klimatets förändring var ett hot som måste tas på allvar.

I sin första utvärderingsrapport 1990 betonade klimatpanelen IPCC att klimatförändringen hade globala följder. Forskarsamhället har med andra ord redan i flera decennier varnat oss för detta. Under de gångna årtiondena har vi lärt oss mer och mer om klimatförändringarna. Vi känner till riskerna.

Mycket har redan gjorts. Klimatavtalet från Paris var en milstolpe, och inför denna konferens har flera länder ingått nya klimatlöften. Finland hör till de mest ambitiösa: vårt mål är klimatneutralitet 2035.

Men vi har nått en punkt där våra löften inte längre räcker till. Förändring kan tyckas otänkbar men bara tills vi agerar. Att bekämpa klimatförändringarna är en av våra viktigaste mänskliga skyldigheter.

***

Att trygga tillräcklig klimatfinansiering är avgörande. Finland bidrar genom att nästan fördubbla sin klimatfinansiering till utvecklingsländerna. Genom det delade ordförandeskapet i finansministrarnas klimatkoalition arbetar vi också för att klimatåtgärderna ska integreras i de nationella budgetarna och i ekonomiplaneringen. Många av de mest effektiva åtgärderna hör just till detta område.

Som arktiskt land är Finland särskilt oroat över den snabba uppvärmningen i Arktis. Det borde även väcka resten av världens oro: förlorar vi Arktis, förlorar vi världen. Att minska sot- och metanutsläppen är hör till de viktigaste åtgärderna när det gäller att bromsa klimatförändringarna i den arktiska regionen.

Men inga utsläppsminskningsåtgärder räcker till om vi inte samtidigt värnar om kolsänkorna. Som Europas mest skogsrika land betonar Finland särskilt hållbar användning av skogarna. I Finland planteras årligen 150 miljoner träd. På internationellt plan måste vi satsa mer på åtgärder för att stoppa avskogningen.

***

Den ursprungliga rubriken för den internationella klimatkonferensen 1979 var ”expertkonferens om klimatet och mänskligheten”. Redan för 43 år sedan visste vi att klimatförändringarna beror på mänsklig verksamhet och att klimatet avgör mänsklighetens framtid. Nu är det dags att infria våra löften och fullgöra vår mänskliga skyldighet.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Statement by the President of the Republic of Finland on the Independence Day celebrations25.11.2021 14:14:35 EET | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 33/2021 25 November 2021 The coronavirus situation in Finland has deteriorated rapidly. Restrictions have tightened since last week and it is anticipated that they will tighten further. Throughout the pandemic, the Office of the President of the Republic of Finland has observed in its activities particular caution as well as the existing coronavirus restrictions and recommendations. Unfortunately, there is a gap in the law that prevents requiring and checking COVID-19 passports at official public sector events, such as the Independence Day Reception. Due to the combined impact of the deteriorating situation with COVID in recent days and the COVID-19 passport regulations, we have unfortunately had to cancel the reception at the Presidential Palace on 6 December 2021. The event for war veterans and members of the Lotta Svärd has also been cancelled for health security reasons. We extend our deepest apologies to those invite

Republikens presidents uttalande om självständighetsdagens festligheter25.11.2021 14:13:26 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 33/2021 25.11.2021 Coronavirusläget i Finland har försämrats snabbt. Restriktionerna har skärpts sedan förra veckan och man kan räkna med att de kommer att skärpas ytterligare. Republikens presidents kansli har under hela pandemin iakttagit särskild försiktighet och följt gällande begränsningar och rekommendationer med anledning av coronaviruset. Tyvärr finns det en lucka i lagstiftningen som hindrar från att kräva och kontrollera covidintyg vid officiella tillställningar som ordnas av offentliga samfund, såsom mottagningen på självständighetsdagen. På grund av det försämrade coronavirusläget under de senaste dagarna och bestämmelserna om covidintyg är vi tyvärr tvungna att ställa in festmottagningen på Presidentens slott den 6 december 2021. Också tillställningen för veteraner och lottor ställs in av hälsosäkerhetsskäl. Vi beklagar djupt att vi måste ställa in självständighetsdagens festligheter. De som var inbjudna till självständighetsda

Tasavallan presidentin lausunto itsenäisyyspäivän vietosta25.11.2021 13:14:10 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 33/2021 25.11.2021 Koronavirustilanne on heikentynyt Suomessa nopeasti. Rajoitukset ovat tiukentuneet viime viikosta ja on ennakoitavissa, että ne tiukentuvat edelleen. Koko pandemian ajan tasavallan presidentin kanslian toiminnassa on noudatettu erityistä varovaisuutta sekä voimassa olevia koronavirusrajoituksia ja -suosituksia. Valitettavasti laki jättää aukon, joka estää vaatimasta ja tarkastamasta koronapassia julkisyhteisön virallisissa tilaisuuksissa, jollainen itsenäisyyspäivän vastaanotto on. Viime päivinä huonontuneen tautitilanteen ja koronapassisääntelyn yhteisvaikutuksen vuoksi joudumme valitettavasti peruuttamaan Presidentinlinnan juhlavastaanoton 6. joulukuuta 2021. Myös veteraanien ja lottien kutsuvierastilaisuus on terveysturvallisuussyistä peruttu. Esitämme vastaanotolle ja veteraanitilaisuuteen kutsutuille mitä syvimmät pahoittelumme tilaisuuksien peruuntumisen johdosta. Tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutut tuleva

Finland’s Independence Day celebration will reflect gratitude17.11.2021 17:14:42 EET | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 32/2021 17 November 2021 Independence Day will be celebrated this year at the Presidential Palace. On Monday, 6 December, President of the Republic of Finland Sauli Niinistö and Mrs Jenni Haukio will invite people who have worked for the good of health and Finnish society during the coronavirus pandemic. “We know that healthcare staff have humanly faced extremely hard work and difficulties throughout the year. Inevitably, I am reminded of a statement made by Winston Churchill in quite another context, namely ‘never was so much owed by so many to so few’. We want this feeling of gratitude to be remembered and emphasised”, says President Niinistö. The second theme for the reception this year is “much is well”. In accordance with this theme, those invited to the reception will include volunteers and guests who have contributed through their own actions to Finland’s strengths. “The difficult coronavirus period has shown that

Festmottagningen på Finlands självständighetsdag präglas av tacksamhet17.11.2021 16:52:43 EET | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 32/2021 17.11.2021 I år firas självständighetsdagen på Presidentens slott. Till mottagningen måndagen den 6 december republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio bjuder personer som har arbetat för finländarnas hälsa och för det finländska samhället under coronapandemin. ”Vi vet att hälsovårdspersonalen har fått utstå omänskligt hårt arbete och hård belastning hela året. Jag kommer osökt att tänka på Winston Churchills ord: ”aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket”. Den känslan vill vi förmedla och framhålla”, säger president Niinistö. Det andra temat för årets mottagning är ”mycket är bra”. Bland de inbjudna finns volontärer och personer som bidragit till Finlands styrkor. ”Den svåra coronatiden har visat oss att mycket trots allt är fungerar väl. Det finns mycket som är bra i Finland. Att vi har klarat oss så här bra tyder på att det finns många yrkesgrupper som har ställt upp och varit flexibla. Även de frivil

Suomen itsenäisyyspäivän viettoa kuvastaa kiitollisuus17.11.2021 15:35:10 EET | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 32/2021 17.11.2021 Itsenäisyyspäivää juhlistetaan tänä vuonna Presidentinlinnassa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kutsuvat vastaanotolle maanantaina 6. joulukuuta henkilöitä, jotka ovat tehneet työtä terveyden ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi koronapandemian aikana. ”Me tiedämme, että terveydenhuoltohenkilöstö on ollut inhimillisesti äärimmäisen kovan työn ja vaivan edessä koko vuoden. Väistämättä mieleeni tulee Winston Churchillin eräässä toisessa yhteydessä toteama lausuma, joka kuului vapaasti näin ’harvoin on niin moni ollut kiitollisuuden velassa niin harvoille’. Tätä tunnelmaa haluamme myös muistettavan ja korostettavankin”, presidentti Niinistö sanoo. Vastaanoton toisena teemana tänä vuonna on ”paljon on hyvin”. Teeman mukaisesti kutsuttujen joukossa on vapaaehtoistyöntekijöitä sekä vieraita, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet Suomen vahvuuksia. ”Vaikea korona-aika on osoittanut, että paljon on hyvin.

President Niinistö to pay a working visit to Germany15.11.2021 10:48:07 EET | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 31/2021 15 November 2021 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will pay a working visit to Germany on 21–23 November 2021. President Niinistö will meet Frank-Walter Steinmeier, Federal President of the Federal Republic of Germany, in Berlin on Monday, 22 November. The Presidents will conduct official discussions in Bellevue Palace. After a bilateral meeting and working lunch, the Presidents will continue discussing the Helsinki Spirit together with Finnish and German experts. On Monday afternoon, President Niinistö will be the keynote speaker at an event organised by the Körber Foundation. This event will also be attended by Federal President Steinmeier and Helga Schmid, Secretary General of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). The title of the event is “International Dialogue Revisited: The Spirit of Helsinki in an Age of Great-Power Competition”. On Tuesday 23 November, Presiden

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum