Republikens president Sauli Niinistös nyårstal den 1 januari 2018

Jaa

Får publiceras 1 januari 2018 kl. 12.15


Republikens president Sauli Niinistös nyårstal den 1 januari 2018

Medborgare!

Vi har firat ett jubileumsår; vår hundraåriga självständighet har hedrats på många olika sätt och uppmärksammats med tacksamhet.

Det har varit gripande att se hur feststämningen under årets lopp har spritt sig bland människorna i hela vårt land. Vi har tänkt på svunna tider, riktat blicken mot framtiden och känt äkta glädje över att vara finländare.

Jubileumsåret skapar lätt en tankevilla om att det är en slags brytningspunkt på vår färd, att det finns tiden före och efter det. Men jubileumsårets tydliga budskap var att Finland har gått i rätt riktning, och därför kan vi fortsätta på samma väg mot framtiden. Temat för året var ”Tillsammans”; tillsammans har vi skapat vår framgång och tillsammans går vi mot framtiden.

Men det nya året ger genast orsak till självrannsakan. Minnena av åren 1917 och 1918 är så gott som motsatta. Först hände det bästa och sedan det värsta en nation kan gå till mötes. Självständighetsåret förvandlades till ett år av inbördeskrig, och inte ens den långa tid som förflutit har läkt alla sår.

Vår självständighet inleddes alltså inte ”tillsammans”, utan början präglades av starka motsättningar. Detta går inte att stryka bort i ett svep. I fråga om historia måste vi våga vara ärliga, eftersom endast ärlighet skapar grund för förtroende. En gemenskap är stark bara om den klarar av att hantera också svåra saker. Vi måste försona oss med det förflutna.

Trots det återstår frågan om motsättningens år. Det dröjde årtionden innan ett fullt förtroende för demokratin växte fram. Det föddes en känsla av delaktighet: den delaktiges nationalkänsla. Här deltar jag, tillsammans med andra.

Lärdomen av dessa skeden är klar: det finns olikheter; vi har olika bakgrunder, övertygelser och mål; vi har rätt att vara av olika åsikt. Detta måste vi kunna respektera, oavsett hur olika vi själv tänker.

Förbindelse är ett bra ord. Det finns en förbindelse mellan oss; det kan betyda långtgående likheter, men också att vi trots våra olikheter förstår varandra. Förståelse och den förbindelse som den leder till är goda vägvisare för oss, också på vår fortsatta färd tillsammans.

* * *

Självständigheten är förutom en gåva, också en uppgift. Och det finns mycket att göra.

Efter ett förlorat årtionde har ekonomin börjat växa och sysselsättningen återhämta sig. Denna vändning kommer väl till pass. Men trots det har vår samhällsekonomi inte än uppnått samma nivå som år 2008.

Även utan tillväxt har både den offentliga och den privata konsumtionen ökat – tack vare den kraftiga skuldsättningen. Och det har varit lätt att få lån i och med centralbankernas massiva stimulansåtgärder.

Det är ett känt faktum att som ett exportland är vår ekonomi ständigt mycket beroende av efterfrågan ute i världen. Nu är det skäl att minnas att vår skuldsatta ekonomi också är mycket beroende av de stora centralbankernas politik.

Det har med rätta varnats för att den rikliga finansieringen har kanaliserats till växande skulder och egendomsvärden. En stramare penningpolitik, som världen i något skede säkert kommer att stå inför, leder till en svårare situation. Nu gäller det att iaktta tillbörlig försiktighet.

Inom världsekonomin pågår en djup förändring där den tekniska utvecklingen i snabb takt omformar hela produktionsbranscher och förändrar de traditionella arbetsuppgifterna. Vi måste försäkra oss om att vi hänger med i utvecklingen och konkurrensen. Och inte bara hänger med – Finland och finländarna har den kunskap och de färdigheter som behövs för att gå i täten för utvecklingen.

Under de senaste åren har det varit en glädje att se att unga är intresserade av att bli företagare. Stämningen från yrkesinstitut till Slush reflekterar en bred attitydförändring. De unga litar på sitt huvud och på det de kan göra med sina händer.

Men de unga har också sina bekymmer. I höstas publicerades en undersökning där man utforskade finländska ungdomars trygghetskänsla. Budskapet var allvarligt, otryggheten är på väg in i de ungas liv. Känslan av hot kommer inte så mycket utifrån, utan snarare inifrån vårt samhälle. Oron kan gälla till exempel utkomst, ojämlikhet eller invandring.

Allt fortfarande finns det unga som blir utslagna i Finland, mobbningen fortsätter såväl direkt som på sociala medier och #metoo-rörelsen har gjort alla medvetna om hur mycket även unga blir utsatta för trakasserier. Situationen skulle bli mycket bättre om det fanns en känsla av empati eller åtminstone en förmåga att respektera andra människor. Om vi alltså hade förståelse för varandra och därmed fick den där förbindelsen som förståelsen skapar.

De ungas bekymmer kan vi driva bort endast genom att väcka deras förtroende för att svårigheterna kommer att övervinnas. Vi har gång på gång upprepat att i Finland har alla en möjlighet. Allt oftare kommer det ändå fram att läroböckerna och den utrustning som behövs för skolan är så dyr att många tonåringars fortsatta skolgång står på spel. Eller att de unga trots goda försök inte finner en stig in i arbetslivet. Låt oss hålla fast vid att alla ska ha en äkta möjlighet.

* * *

Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska situation är stabil, men ute i världen är det turbulent. Och det påverkar oss och alla andra.

Under den senaste tiden har ytterst få händelser inom den internationella politiken varit önskade, än mindre glada. Under det gångna året har Nordkoreas tillspetsande vapenutveckling varit ett nytt inslag i den redan från förr dryga listan över säkerhetshot.

Det har blivit allt tydligare att Kina, Ryssland och Förenta staterna, med varierande sammansättning, sitter vid de bord där beslut om världens gång fattas. I och för sig är det bra att det finns en dialog mellan de stora. För oss är problemet de stolar som saknas: EU har fått en biroll och FN:s roll verkar bli allt mindre och mindre.

Bland de stora finns det lyckligtvis också alltid rum för de små. Finland står gärna till tjänst om det behövs. Finland stöder aktivt stabilitet och dialog såväl på Östersjön och i de arktiska regionerna som globalt.

Före jul kom det två budskap om FN. Det positiva var att säkerhetsrådet kunde nå enighet om ytterligare sanktioner mot Nordkorea. Ett illavarslande tecken är däremot att Förenta staterna har fört fram hård kritik mot världsorganisationens verksamhet.

Finland understöder det förslag som FN:s generalsekreterare Guterres har lagt fram om att reformera organisationen. Målet är att öka genomslaget och ansvaret i FN:s verksamhet. Och det är helt rätt, för trots sina brister är FN en oersättlig aktör då det gäller att främja internationell fred och säkerhet.

* * *

Vi lever i en tid som är avgörande för hela mänskligheten. Klimatförändringen är inte en åsiktsfråga, utan ett verkligt hot. Många av oss har kommit till insikt om detta väldigt sent, och ännu senare hade det blivit, om det inte hade funnits människor som slog larm. Bra att de fick oss att vakna!

Nu är det dags att agera, inte i normal takt, utan snabbt. Vi ligger efter.

Finland tar och bär ansvar. Vi har förbundit oss till att fullgöra Parisavtalet och vi har nyss ökat vår internationella klimatfinansiering. Också den finländska cleantech-industrin är med genom att utveckla nya hållbara lösningar.

Var och en av oss måste ta och bära sitt ansvar; vår livsstil skapar en allt mer kritisk belastning för vår planet. Världen är inte bara till för oss, den ska fortleva, och det måste vi se till att trygga.

Världens befolkning ökar i snabb takt. Det är motstridigt att befolkningen ökar snabbast där var det är svårt att bära ansvar för barnen, var levnadsförhållandena även i övrigt är torftiga och mest hotade av klimatförändringen. Det blir grymheter, det blir flyttrörelser, till och med folkvandringar.

Också därför måste vi hjälpa och stödja kvinnor i utvecklingsländerna att stiga fram. Flickor måste få gå i skola och bestämma över sina liv. Detta är rätt för deras egen skull, men samtidigt ytterst viktigt för oss alla. Kvinnornas insats har varit ovärderlig för Finlands egen historia. Det är svårt att tänka sig att mänskligheten skulle ha råd att inte ta vara på denna resurs.

* * *

Världen förändras, men något förblir. Redan Juhani i Sju bröder visste hur ”allt går väl, om blott alla för sin egen del beflitar sig om enighet och försonlighet. Men se om vi söker gräl, så finner vi alltid skäl för att resa nackborsten.”

Jag vill önska er alla ett gott nytt år och Guds välsignelse!

Tietoja julkaisijasta

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia

American and Russian presidents to meet at the Presidential Palace in Helsinki13.7.2018 20:32Tiedote

Office of the President of the Republic Press Release 27/2018 13 July 2018 The President of the United States Donald Trump, and the President of Russia Vladimir Putin are to meet at the Presidential Palace in Helsinki on Monday, 16 July 2018. The #HELSINKI2018 meeting will be hosted by the President of the Republic of Finland Sauli Niinistö. President Niinistö is scheduled to hold bilateral meetings with both presidents on the day. On Monday morning, President Niinistö and Mrs Jenni Haukio will welcome President Trump and Mrs Melania Trump at their official residence in Mäntyniemi. During the presidents’ meeting, Mrs Haukio and Mrs Trump are scheduled to gather for a joint breakfast. The #HELSINKI2018 meeting is scheduled to begin at the Presidential Palace after midday (at approximately 1 pm) with President Niinistö officially welcoming President Putin, followed by President Trump. The bilateral discussions between the Russian and American presidents will take place in the Presidentia

Förenta staternas och Rysslands presidenter träffas på Presidentens slott13.7.2018 20:28Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 27/2018 13.7.2018 Förenta staternas president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin träffas på Presidentens slott i Helsingfors måndagen den 16 juli 2018. Republikens president Sauli Niinistö är värd för #HELSINKI2018-mötet. President Niinistö har också bilaterala möten med de båda presidenterna. På måndag morgon tar president Niinistö och fru Jenni Haukio emot president Trump och fru Melania Trump på Talludden. Under presidenternas samtal har fru Haukio och fru Trump ett separat frukostmöte. #HELSINKI2018-mötet inleds på Presidentens slott på eftermiddagen (cirka kl. 13) när president Niinistö först tar emot president Putin och sedan president Trump. Diskussionen mellan Rysslands och Förenta staternas presidenter äger rum i Gotiska salen i Presidentens slott. Mötet fortsätter i utökad sammansättning med arbetslunch i Spegelsalen. Före arbetslunchen diskuterar även Förenta staternas och Rysslands utrikesministrar på Presidente

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit tapaavat Presidentinlinnassa13.7.2018 20:24Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 27/2018 13.7.2018 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Presidentinlinnassa Helsingissä maanantaina 16. heinäkuuta 2018. #HELSINKI2018-tapaamista isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Presidentti Niinistöllä on kahdenväliset tapaamiset molempien presidenttien kanssa. Maanantaiaamuna presidentti Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottavat Mäntyniemessä vastaan presidentti Trumpin ja rouva Melania Trumpin. Presidenttien keskustelun aikana rouva Haukiolla ja rouva Trumpilla on erillinen aamiaiskeskustelu. #HELSINKI2018-tapaaminen käynnistyy Presidentinlinnassa puolen päivän jälkeen (/noin kello 13), kun presidentti Niinistö vastaanottaa ensin presidentti Putinin ja sitten presidentti Trumpin. Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien kahdenvälinen keskustelu käydään Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa. Tapaaminen jatkuu laajemmalla kokoonpanolla työlounaalla Peilisalissa. Työlounasta ennen myös Yh

President Niinistö to attend NATO summit in Brussels3.7.2018 11:07Tiedote

Office of the President of the Republic Press Release 26/2018 3 July 2018 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will attend the NATO summit in Brussels on 11–12 July 2018. President Niinistö has been invited to attend a working dinner for heads of state and government on Wednesday 11 July and a meeting to discuss the NATO Resolute Support crisis management operation on Thursday 12 July. NATO members will be joined at Wednesday's dinner by NATO's Enhanced Opportunity partners Finland and Sweden as well as the EU. President Sauli Niinistö has previously attended NATO summits in 2016 in Warsaw, in 2014 in Wales and in 2012 in Chicago.

Republikens president deltar i Natos toppmöte3.7.2018 11:06Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 26/2018 3.7.2018 Republikens president Sauli Niinistö deltar i Natos toppmöte i Bryssel den 11–12 juli 2018. President Niinistö är inbjuden till en middag för statschefer onsdagen den 11 juli och till ett möte som gäller krishanteringsinsatsen Resolute Support i Afghanistan torsdagen den 12 juli. I middagen för Natoländernas statschefer deltar även Finland och Sverige som partnerländer i Natos Enhanced Opportunity Program samt representanter för EU. Republikens president Sauli Niinistö deltog i Natos toppmöte också 2016 i Warszawa, 2014 i Wales och 2012 i Chicago.

Tasavallan presidentti Naton huippukokouksen päämiesillalliselle3.7.2018 11:05Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 26/2018 3.7.2018 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistuu Naton huippukokoukseen Brysselissä 11.–12. heinäkuuta 2018. Presidentti Niinistö on kutsuttu päämiesillalliselle keskiviikkona 11. heinäkuuta ja Afganistanin Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiota käsittelevään kokoukseen torstaina 12. heinäkuuta. Naton jäsenmaiden lisäksi keskiviikon illalliselle osallistuvat Naton Enhanced Opportunity -kumppanit Suomi ja Ruotsi sekä EU. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on osallistunut Naton huippukokoukseen myös 2016 Varsovassa, 2014 Walesissa ja 2012 Chicagossa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme