Republikens president Sauli Niinistös nyårstal den 1 januari 2021

Dela

Medborgare

Jag vill rikta ett varmt tack till er alla. Hittills har vi klarat coronaviruset rätt bra i jämförelse med många andra länder. Ett särskilt tack går till dem som har sörjt för andras hälsa. Bedriften är dock gemensam. I svåra tider har Finland än en gång visat sin styrka och härdighet.

Coronan har satt oss alla på prov, på mycket olika sätt. För vissa är följderna definitiva och tunga, för andra är det främst vardagen som försvårats.

Men erfarenheten är gemensam. Ingen kan undgå följder.

Hur bra vi lyckas beror också i fortsättningen på var och en av oss. Även om tröttheten redan tynger måste vi finna krafter att fortsätta.

Prövningen är nämligen inte över. Vaccinerna ger redan hopp, men även i bästa fall lever vi under exceptionella förhållanden i flera månader. Restriktionerna kan slopas bara om de följs. Vaccinerna hjälper bara om de tas.

Vår gemensamma framtid byggs upp enligt hur var och en av oss handlar, här och nu. Också ansvaret är gemensamt.

* * *

Vi har lämnat år 2020 bakom oss för gott och därmed också världen före det. Inte ens när vi blivit av med coronan kan vi återgå till det som varit.

Ännu är det svårt att helt förstå hur djup den pågående omvälvningen är. Men något vet vi redan. Och det är att vi går mot något nytt.

Pandemin har förändrat oss. Tillvaron förvandlades på ett ögonblick. Det var förvirrande att se hur sårbara vi är – hur långt mänskligheten är från att vara allsmäktig. Var och en av oss har allvarligt funderat, mätt sig själv och sin uthållighet i ett märkligt läge. Ensamheten har blivit beklagligt bekant för många. Men den hårda erfarenheten skapar också närhet. Vi märker hur beroende vi är av varandra och av att ta hänsyn till varandra. Jag hoppas att denna insikt stannar länge kvar i vårt medvetande.

Men förändringen beror inte bara på pandemin. Klimatuppvärmningen fortsätter, till och med snabbare än man befarat. Maktförhållandena i den internationella politiken är i stark rörelse. I den monetära ekonomin har miljonerna blivit vardag och vid sidan av miljarderna skymtar allt oftare biljonerna med sina tolv nollor. Samtidigt slår nya tekniska genombrott, från artificiell intelligens till kvantberäkning, snabbt igenom.

Mötet med det nya ger oss nya möjligheter att göra saker bättre och smartare än förr. Mötet med det nya kan också kännas skrämmande. Men det är mycket farligare att försöka klamra sig fast vid något som aldrig blir som förut.

* * *

Från historien minns vi tider då målet för den gemensamma ansträngningen var klart. Vi bar upp den unga demokratin och placerade Finland på världskartan. Vi försvarade landet och betalade krigsskadeståndet. Vi återuppbyggde ekonomin och moderniserade samhället. Vi skapade välfärd genom utbildning och bildning. Vi gjorde det klart att vi är en del av väst.

Inte heller i de tidigare vändpunkterna gick hela grunden förlorad. Genom att bygga på styrkorna har vi gett utvecklingen en ny riktning. Vi befinner oss åter i en ny vändpunkt. Var och en måste fråga sig: vad är det som definierar den gemensamma viljan när vi nu går mot något nytt?

I samband med självständighetsdagen hade jag tillfälle att diskutera med general Jaakko Valtanen. Generalen talade klokt om betydelsen av ”samhörighet”. ”Är inte just ett sådant samhälle värt att försvara, där den enskilde medborgarens ställning och rättigheter är tryggade?” frågade han.

I samhörigheten, eller delaktigheten, komprimeras något mycket värdefullt om Finland som vi själva inte alltid tänker på. Ofta ser man det bättre utifrån. Det är ingen slump att Finland har framgång i internationella jämförelser. Ett sådant samhälle är sannerligen värt att försvara.

Finskt medborgarskap är ett värdefullt kapital för dess innehavare. Också de som får en fristad i Finland har det bättre ställt än de flesta människor i världen. Det förs med rätta en diskussion, även en polemik, om omfattningen av de friheter och rättigheter som alla som bor här har. Det ansvar och de skyldigheter som ligger i den andra vågskålen har däremot fått mindre uppmärksamhet. Avvägningen bör vara ”proportionerlig”, eftersom rättigheter inte kan upprätthållas utan ansvar. Det finländska samhället är sannerligen värt att bära ansvar för.

* * *

Den senaste tidens debatt om säkerheten leder till en bredare frågeställning, alltså inget enskilt fall, om ett civiliserat lands dilemma. Kort sagt: hur kan man ge trygghet åt dem mot vilka man sedan måste skydda och försvara sig?

Detta i sin tur leder till svåra frågor. I vilken mån kan trygghet för alla ställas som motvikt till individens rättigheter? Eller tvärtom: kan tryggheten i hela samhället äventyras genom att enskilda individers rättigheter prioriteras?

Denna diskussion förs i de civiliserade länderna i Europa och hittills har lösningarna varit mycket varierande.

För drygt ett år sedan bekymrade jag mig över att Finland inte får hamna i en situation där behandlingen av säkerhetsrisker behandlas mildare och lagstiftningen är lindrigare än i andra motsvarande länder. Vi bör ständigt följa upp säkerhetsläget, vilket nu sker genom en översyn av terrorismlagstiftningen.

Känslan av trygghet har också rubbats med nya digitala metoder. Vare sig det gäller riksdagen eller uppgifter om personers hälsa, ger ordet ”dataintrång” ett alltför harmlöst intryck. Cyberattackerna hotar säkerheten, de är attacker mot individer, attacker mot hela samhällsordningen. Vi måste kunna avvärja dem bättre, även internationellt.

Det har sagts att myndigheterna under tjänsteansvar svarar för vår säkerhet. Vi kan vara säkra på att de gör vad de kan, var och en i den omfattning som bestämmelserna gör det möjligt. Dessa ska vara uppdaterade. Vi borde aldrig bli tvungna att erkänna att vi har varit naiva i vår politik.

* * *

Jag kommer att tänka på ett annat möte på självständighetsdagen. Barnen i sånggruppen Biolapset från östra Helsingfors uppträdde med låten ”Ota pallosta kii” där kravet är att vi måste rädda vår planet. Deras oro var, med all rätt, klimatförändringen. Samma oro syns i de brev som jag under året har fått av barn och unga. Detta krav måste vi uppfylla.

I början av förra året var det omöjligt att föreställa sig att vi blir tvungna att undvika närhet och socialt umgänge, begränsa rörligheten och ha masker för ansiktet. Det omöjliga är nu vardag – för att undvika fara har vi ändrat vårt beteende på ett sätt som är svårt att tro. Kan vi lära oss något av detta i kampen mot en annan fara, klimatförändringen? Det är ju just människors beteende det handlar om.

Erfarenheten har gett insikter också för andra livsområden. Vi människor är inte allsmäktiga, men mycket kan vi göra. I mötet med det nya är det bäst att ta sikte på något bättre. Det är vad pandemin har lärt oss. Behovet av att beakta andra i sitt eget beteende, viljan att hjälpa andra och förmågan att anpassa sig till det ovanliga leder mänskligheten framåt. Låt oss fortsätta på den vägen.

Jag önskar er alla ett gott nytt år och Guds välsignelse.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö spoke with President Putin21.1.2021 13:14:20 EETPress release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 2/2021 21 January 2021 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö had a phone call with President of Russia Vladimir Putin on the morning of Thursday, 21 January 2021. The Presidents spoke about the imprisonment of Alexei Navalny and its implications for relations between European countries and Russia. In addition, the Presidents continued their discussion from the turn of the year on great-power relations and arms control. The call was made on Finland’s initiative.

President Niinistö i telefonsamtal med president Putin21.1.2021 13:12:39 EETTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 2/2021 21.1.2021 Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin förde ett telefonsamtal på förmiddagen den 21 januari 2021. Presidenterna talade om häktningen av Aleksej Navalnyj och dess inverkan på relationerna mellan de europeiska länderna och Ryssland. Presidenterna fortsatte dessutom den diskussion om stormaktsrelationer och vapenkontroll som de inledde vid årsskiftet. Samtalet fördes på initiativ av Finland.

Presidentti Niinistö keskusteli Venäjän presidentti Putinin kanssa21.1.2021 12:08:10 EETTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 2/2021 21.1.2021 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät puhelinkeskustelun aamupäivällä 21. tammikuuta 2021. Presidentit puhuivat Aleksei Navalnyin vangitsemisesta ja sen vaikutuksista Euroopan maiden ja Venäjän suhteisiin. Lisäksi presidentit jatkoivat vuodenvaihteessa käymäänsä keskustelua suurvaltasuhteista ja asevalvonnasta. Puhelu käytiin Suomen aloitteesta.

Statement by President Niinistö on the election situation in the United States7.1.2021 15:55:41 EETPress release

Office of the President of the Republic Press release 1/2021 7 January 2021 The United States Congress has today certified the result of the presidential election. The continuation of the constitutional process shows that the system is still working, even if it has been put to the test. We have also seen measures to restore order. A sense of responsibility is gaining ground. The transfer of power and the acceptance of a losing election result are key elements of the democratic order. Debate within the United States must now look for answers as to why attitudes have hardened and escalated, and how national unity will be rebuilt. It must be recognised that, in addition to aggressive political rhetoric and incitement, there are deeper reasons. There is also an underlying disappointment in the weakening of social status and inclusion, with the result that claims of arrogance on the part of those in power have found an audience. At worst, this leads to the disorder we have now seen, which i

President Niinistös uttalande om situationen i Förenta staterna7.1.2021 15:43:47 EETTiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 1/2021 7.1.2021 Förenta staternas kongress har idag stadfäst presidentvalets resultat. Att den konstitutionella processen gått vidare visar att systemet fortfarande fungerar, trots att det ansätts. Det har nu vidtagits åtgärder för att återställa ordningen. Ansvarskänslan vinner mark. Att makten skiftar och förloraren accepterar valresultatet är en central del av den demokratiska ordningen. Nu måste Förenta staterna föra en diskussion och försöka förstå varför attityderna skärpts och tillspetsats, och hur nationens enighet kan byggas upp på nytt. Amerikanerna måste inse att det finns mer djupgående orsaker än aggressiv politisk retorik och provokation. I bakgrunden finns bland annat vissa gruppers besvikelse över att deras ställning och delaktighet har försvagats, vilket lett till att påståenden om makthavarnas arrogans har funnit en publik. I värsta fall kan detta leda till den typ av kravaller som vi nu sett och som vi fördömer. I och med

Presidentti Niinistön lausunto Yhdysvaltain vaalitilanteesta7.1.2021 14:48:39 EETTiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 1/2021 7.1.2021 Yhdysvaltain kongressi on tänään vahvistanut presidentinvaalien tuloksen. Perustuslain mukaisen prosessin jatkuminen osoittaa, että järjestelmä edelleen toimii, vaikka sitä koetellaan. Olemme nähneet myös järjestystä palauttavia toimia. Vastuuntuntoisuus on voittamassa alaa. Vallan vaihtuminen ja tappioon päättyvän vaalituloksen hyväksyminen on keskeinen osa demokraattista järjestystä. Maan sisäisessä keskustelussa joudutaan nyt hakemaan vastauksia siihen, miksi asenteet ovat koventuneet ja kärjistyneet, ja miten kansakunnan yhtenäisyyttä rakennetaan uudelleen. On nähtävä, että aggressiivisen poliittisen retoriikan ja yllyttämisen lisäksi on syvempiä syitä. Taustalla on myös pettymystä oman aseman ja osallisuuden heikkenemiseen, jolloin väite vallankäyttäjien ylimielisyydestä on löytänyt yleisönsä. Pahimmillaan tällainen johtaa nyt nähtyyn mellakointiin, joka on tuomittavaa. Vallanvaihdon myötä on odotettu, että Yhdysvaltain rooli

President of the Republic Sauli Niinistö’s New Year’s Speech on 1 January 20211.1.2021 12:15:00 EETPress release

My fellow citizens, I would like to extend my warmest thanks to all of you. So far, we have coped with the coronavirus pandemic rather well compared to many other countries. Particular thanks go to those who have worked to look after the health of others. This is something we achieved together, however. Finland has again proven its strength and resilience in a tight spot. The coronavirus has put us all to the test. To highly varying degrees: some have faced irrevocable losses, while others have got off more lightly with only inconvenience in their normal daily lives. However, this is an experience we all share. No one has remained unaffected. Our future success also depends on each one of us. Even if we already feel tired, we must find the strength to go on. The hardship is not over yet. While vaccines have already given us some hope, even in the best case the exceptional conditions will continue for several months. Complying with the restrictions is the only way of getting rid of the

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum