ELY-keskukset

Restaureringar av fågelvattnen i Bredviksfjärden och Kumo älvs delta planeras i samarbete (Egentliga Finland, Satakunta)

Dela

Forststyrelsen och NTM-centralen i Egentliga Finland inleder planeringen av restaureringen av fågelvattnen i Bredviksfjärden och i Kumo älvs delta. Området är ett nationellt värdefullt häcknings- och rastområde för fåglar. Planeringen av restaureringen är en del av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att trygga, skydda och förstärka den naturen i Finland och dess mångfald.

Öppna havsstrandängar är viktiga livsmiljöer för fåglar. På bilden havsstrandäng i Bredviksfjärden som hävdats genom slåtter (foto: NTM-arkiv, Kokemäenjoki LIFE projekt)
Öppna havsstrandängar är viktiga livsmiljöer för fåglar. På bilden havsstrandäng i Bredviksfjärden som hävdats genom slåtter (foto: NTM-arkiv, Kokemäenjoki LIFE projekt)

NTM-centralens och Forststyrelsens gemensamma meddelanden

Kumo älvs delta är Finlands största delta. På Bredviksfjärden öppnar sig vyn över de breda havsstrandängarna och en av Nordens längsta sandstränder. Flera hotade fågelarter hittar en trygg hamn här.

”Naturens mångfald är otrolig här. Framför allt har vi som mål att förbättra livsmöjligheterna för tillbakagående och hotade bestånd av vadare och sjöfåglar”, berättar planeraren Roland Vösa från Forststyrelsen.

Forststyrelsen planerar att låta den gamla älvbädden översvämmas, gräva igen diken som torkar ut ängar, röja träd, utvidga betesmarker samt restaurera de värdefulla traditionslandskapen. Som grund för planeringen ska Forststyrelsen under våren låta utföra omfattande utredningar över häckningsfågelbeståndet i området.

Restaureringsåtgärderna planeras med hänsyn till markägarna. Vid planeringen av hur vattnet ska ledas ur fladan (ett vik som håller på att avskiljas från havet) på Ytterö slamstränder delaktiggörs markägarna redan från början.

”Det är otroligt fint att höra om dessa planer och för vår del vill vi ju främja skyddsarbetet”, påpekar UPM Metsäs miljöexpert Juha-Matti Valonen.

UPM har i flera år samarbetat med naturskötseln i området genom att öppna upp området för besökare och möjliggöra restaureringsåtgärder på häckningsplatsen för den mycket hotade sydliga kärrsnäppan.

Adjö till minkar och mårdhundar genom effektiviserad fångst av främmande rovdjur

Hotet som främmande rovdjur skapar för fågelbeståndet är ett erkänt problem, som projektet SOTKA mot främmande rovdjur vilket koordineras av Finlands viltcentral och som inleddes i fjol ska motverka. Handlingsmönster som utvecklats under projektet ska utnyttjas vid restaureringsobjekten. Man börjar avlägsna minkar och mårdhundar från området på ett organiserat och effektivt sätt med hjälp av professionella jägare.

”Med tanke på organiserad fångst är det av främsta vikt att engagera de lokala jägarna att komma med och fånga främmande rovdjur”, konstaterar Maria Yli-Renko, koordinator för fågelvatten vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

NTM-centralen i Egentliga Finland håller på att inleda mångbruksplanering för strandområden i området, vilket kommer att göra det enklare att känna igen de viktigaste mångfalds- och vattenskyddsobjekten och att planera restaureringen av dessa. Dessutom kommer NTM-centralen i år åtminstone röja strandområden vid sjön Enäjärvi.

Naturupplevelser och rekreation

Ytterölandet är en viktigt rekreationsplats såväl för invånarna i området som för turisterna som besöker området. På sommaren lockar Ytterös berömda sandstränder folk att njuta av de vita stränderna och sanddynerna. I slutet av sommaren kommer i sin tur fågelentusiasterna till området för att beundra de arktiska vadarnas imponerande höstflyttning.

Som en del av Bottenhavets nationalpark besöks Bredviksfjärdens område av tiotusentals turister. Genom att ta hand om områdets naturvärden är det möjligt att erbjuda mångsidiga upplevelser, andningspauser och äventyr i naturen. I och med restaureringsåtgärderna kommer området även i framtiden att förbli ett lockande besöksobjekt för både fåglar och människor.

Mer information

Roland Vösa, planerare,
Forststyrelsen; tfn 040 627 7017, roland.vosa@metsa.fi 

Maria Yli-Renko, koordinator för fågelvatten,
NTM-centralen i Egentliga Finland; tfn 050 380 6573, maria.yli-renko@ely-keskus.fi

Nyckelord

Bilder

Öppna havsstrandängar är viktiga livsmiljöer för fåglar. På bilden havsstrandäng i Bredviksfjärden som hävdats genom slåtter (foto: NTM-arkiv, Kokemäenjoki LIFE projekt)
Öppna havsstrandängar är viktiga livsmiljöer för fåglar. På bilden havsstrandäng i Bredviksfjärden som hävdats genom slåtter (foto: NTM-arkiv, Kokemäenjoki LIFE projekt)
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Passagerarbegränsningarna för förbindelsefartyg gäller fortfarande - alla icke-nödvändiga resor med förbindelsefartyg bör fortfarande undvikas3.5.2021 12:20:00 EEST | Tiedote

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Begränsningarna gäller fortfarande på förbindelsefartygen, även om de för kollektivtrafikens del redan har hävts. Eventuella karantänsituationer och sjukdomar hos arbetstagarna kan om de genomförs orsaka betydande förändringar och begränsningar i skärgårdstrafiken. När sommarsäsongen inleds uppmanar NTM-centralen alla som använder förbindelsefartygstrafiken att fortsättningsvis undvika alla icke-nödvändiga resor så att alla passagerare får plats ombord på fartygen. Begränsningarnas ändamålsenlighet bedöms enligt coronasituationens utveckling.

Yhteysalusten matkustajarajoituksen edelleen voimassa - vältettävä edelleen kaikkia ei-välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla3.5.2021 12:20:00 EEST | Tiedote

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Rajoitukset ovat edelleen voimassa yhteysaluksilla, vaikka ne ovat joukkoliikenteen osalta jo purettu. Mahdolliset työntekijöiden karanteenitilanteet ja sairastumiset voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia ja rajoituksia saaristoliikenteeseen. Kesäsesongin käynnistyessä ELY-keskus vetoaakin kaikkia yhteysalusliikennettä käyttäviä välttämään edelleen kaikkia ei-välttämättömiä matkoja, jotta kaikki matkustajat mahtuisivat alusten kyytiin. Rajoitusten tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan koronatilanteen kehittymisen mukaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen viljelmiltä23.4.2021 15:34:13 EEST | Tiedote

Poikkeuslupa valkoposkihanhien karkottamiseen on myönnetty 57 tilalle. Tilat, joille luvat on myönnetty sijaitsevat itäisellä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Lisäksi voimassa on koko Suomessa 379 tilalle viime vuoden aikana myönnetyt poikkeusluvat. Hakemusalueet ovat hyvin laajoja - keväiset karkotustoimenpiteet ongelmallisia lintujen kevätmuuton ja pesintään valmistautumisen kannalta Lupia valkoposkihanhien ampumiseen on haettu erittäin suuria määriä. "Viime ja tänä vuonna haetuilla poikkeuslupahakemuksilla ammuttavaksi haettujen valkoposkihanhien määrä ylittää koko arktisen valkoposkihanhikannan koon", ylitarkastaja Matleena Louhisalmi Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo. Myönnetyillä luvilla sallittiin valkoposkihanhien pelotteeksi ampuminen muiden karkotustoimien tehostamiseksi syysmuuttokauden aikaan. Yhteensä nyt annetuilla päätöksillä luvitettiin ammuttavaksi syysmuuttokauden aikana hakijoiden tiloilla 2745 valkoposkihanhea. Syksyllä 2020 kertyneissä ensimmäisissä kokemuksi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum