Varsinais-Suomen ELY-keskus

Restaureringsplaneringen av Saarenjärvi inleddes som en del av livsmiljöprogrammet Helmi

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland har beställt en restaureringsplan för Saarenjärvi på gränsen mellan Salo och Raseborg. Saarenjärvi hör till Natura 2000-området i Kisko ås vattendrag och Saarenjärvi, som inrättats som ett särskilt skyddsområde för fåglar, dvs. SPA-område, har fredats som privat skyddsområde. Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy ansvarar för det praktiska genomförandet av planen.

Vihiniemenlahti. © Maria-Yli-Renko
Vihiniemenlahti. © Maria-Yli-Renko

"Restaureringsplanen är en del av Helmi-programmets restaurering av fågelvatten och utgångspunkten för planeringen är att förbättra sjöns status med tanke på fågelbeståndet genom att öka arealen av öppet vatten", berättar koordinatorn för fågelvatten Maria Yli-Renko vid NTM-centralen i Egentliga Finland. För Saarenjärvi färdigställdes 2020 en naturvårdsplan där man föreslår att en muddringsplan görs upp för att öka arealen öppet vatten i Vihiniemenlahti i norra delen av Saarenjärvi. Näringsämnena och de suspenderade ämnena som Kisko å för med sig har sjunkit ner i Vihiniemenlahti och det vidsträckta insjöområdet har vuxit igen kraftigt i slutet av sommaren. "Syftet med muddringarna är att utveckla sjöns norra del i en våtmarksliknande riktning för att öka området med öppet vatten som är viktigt för trivseln i fågelbeståndet och förhindra igenväxningen av sjön samt förbättra Saarenjärvis våtmarksliknande karaktär och förmåga att hålla kvar näringsämnen", preciserar Yli-Renko. 

Restaureringen förutsätter tillstånd av vattenområdets ägare

Restaureringsplanen blir klar hösten 2022 och då ordnas också ett möte för allmänheten i området där konsulten presenterar planen och lokalbefolkningen har möjlighet att kommentera de planerade åtgärderna. Vi kommer att informera om evenemanget senare.

Helmi-programmets åtgärder grundar sig på frivillighet och genomförandet av restaureringarna förutsätter samtycke av vattenområdets ägare. "Restaureringarna kräver dock inte någon självfinansieringsandel av områdets ägare, utan NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för kostnaderna", säger Maria Yli-Renko.

När planen är klar kontaktas vattenområdets ägare per brev för att få tillstånd. Om det finns en lokal målbild för restaureringen och vattenområdets ägare förordar den utarbetade planen, övergår man till följande skede, dvs. tillstånd enligt vattenlagen söks hos regionförvaltningsverket.

Mer information

Maria Yli-Renko
fågelvattenkoordinator
NTM-centralen i Egentliga Finland
tfn 0295 023 020
maria.yli-renko@ely-keskus.fi  

Helmi-programmet är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma program som genomförs gemensamt av ministeriernas förvaltningsområden samt kommunerna och organisationerna. Målet med programmet är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och det är ett centralt sätt att hejda utarmningen av naturen. Programmet Helmi tar tag i den största direkta orsaken till utarmningen av den finska naturen: att livsmiljöerna minskar och kvaliteten försämras.

Mer om livsmiljöprogrammet Helmi: ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi
Mer om Helmi-programmets restaurering av fågelvatten: ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi/restaurering-av-fagelvatten-och-vatmarker

Nyckelord

Bilder

Vihiniemenlahti. © Maria-Yli-Renko
Vihiniemenlahti. © Maria-Yli-Renko
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens, trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. Trafik- och miljöärenden sköter vi förutom i Egentliga Finland också i Satakunta.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Joenperän silta korjataan Mynämäellä maantiellä 202118.5.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitseva Joenperän sillan korjaustyöt kesäkuun alussa. Korjaustyöt kestävät syyskuun loppuun saakka. Korjaustöiden aikana yleinen liikenne kulkee pääosin nykyisen sillan kautta, mutta sillan kansirakenteen uusimistöiden aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle n. 3 viikon ajaksi. Ajoneuvoliikenteen katkoaika pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Jalankulkijoiden käytössä on koko rakennustöiden ajan kulku työmaan läheisyydessä. Siltapaikalla töistä aiheutuu haittaa liikenteelle. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haitta tielläliikkujille.

Rajaojan silta puretaan ja korvataan rummulla Salossa Särkisalontiellä17.5.2022 09:43:34 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Salossa Särkisalontiellä (mt 1823) sijaitsevan Rajaojan sillan muutostyöt tällä viikolla. Muutostöiden on tarkoitus valmistua kesäkuun aikana. Ennen vanhan sillan purkutyötä siltapaikalle rakennetaan kiertotie. Kiertotiejärjestelyn ajan liikenne kavennetaan yhdelle kaistalle (kaistan leveys 4 metriä) ja käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajoneuvoliikenteen jonotusajat pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum