Finanssivalvonta

Resultaten av stresstesterna av europeiska försäkringsbolag har publicerats

Dela

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa publicerade i dag resultaten av stresstesterna av europeiska försäkringsbolag.

I stresstesterna deltog från Finland OP Gruppen och Sampo Gruppen.

Eiopa genomför regelbundet stresstester av europeiska försäkringsbolag för att bedöma hur väl den europeiska försäkringssektorn kan klara en allvarlig men trovärdig negativ utveckling av det finansiella och ekonomiska läget. Tillsynsmyndigheterna utnyttjar stresstestresultaten för att bland annat identifiera sårbarheter i försäkringssektorn.

Stresstesterna för 2021 fokuserade på ”lower for longer” effekterna av den utdragna coronapandemin och den långvarigt låga räntenivån på försäkringsbolagens kapital och likviditet.

De deltagande bolagen kan frivilligt publicera sina egna stresstestresultat. Bolagens resultat länkas till Eiopas webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar: gruppchef Vesa Ronkainen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Financial sector’s capital position as at 31 March 2022: Finnish financial sector’s good capital position increasingly important – uncertainty marks the operating environment and risks are elevated9.6.2022 09:45:00 EEST | Press release

The impacts of Russia’s war, the pick-up in inflation and slowdown in economic growth are creating a high level of uncertainty, accompanied by a rise in interest rates and decline in share values. The preparedness of supervised entities for the consequences of these developments and for possible cyber attacks requires sufficiently large capital buffers for all situations and voluntary contingency plans.

Kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn 31.3.2022: Allt viktigare att den finländska finansiella sektorn hålls kapitalstark – omvärlden präglas av osäkerhet och riskerna ligger kvar på en hög nivå9.6.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Effekterna av Rysslands anfallskrig, inflationsökningen och den avtagande ekonomiska tillväxten skapar stor osäkerhet samtidigt som räntorna stiger och aktievärdena sjunker. Beredskap för konsekvenserna av dessa fenomen och även för eventuella cyberattacker kräver att aktörernas kapitalbuffertar är tillräckligt stora i alla situationer och de frivilliga beredskapsåtgärderna tillräckliga.

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2022: Suomen finanssisektorin hyvä vakavaraisuus entistä tärkeämpää – epävarmuus leimaa toimintaympäristöä ja riskit pysyneet korkealla tasolla9.6.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset, kiihtynyt inflaatio ja hidastuva talouskasvu luovat suurta epävarmuutta, samaan aikaan kun korot nousevat ja osakkeiden arvot laskevat. Toimijoiden varautuminen näiden ilmiöiden seurauksiin ja myös mahdollisiin kyberhyökkäyksiin edellyttää kaikissa tilanteissa riittävän suuria vakavaraisuuspuskureita ja omaehtoisia varautumistoimenpiteitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum