Työterveyslaitos

Resultatet av den omfattande enkäten: Inom servicebranschen satsar man på introduktion – den nya handboken erbjuder lösningar

Dela
Kvaliteten på introduktionen upplevs som sämre bland arbetstagare inom servicebranschen. Nästan två av tre arbetstagare har övervägt att byta arbetsgivare. Även känslan av stress har ökat märkbart. Detta framgår av en omfattande enkätundersökning. Särskilt de arbetskraftsintensiva servicebranscherna, som sysselsätter många unga och personer med invandrarbakgrund, behöver stöd för sitt introduktionsarbete. Arbetshälsoinstitutet nya digitala handbok erbjuder lösningar.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 24.1.2023

Handboken har utarbetats i projektet Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna (på finska), vars syfte vara att kartlägga på vilket sätt den senaste tidens förändringar har påverkat arbetet inom servicebranschen. I projektet letade man också efter lösningar på utvecklingsriktningar som med tanke på arbetshälsan är problematiska.

– Särskilt arbetets psykiska och fysiska belastning och ökad stress är oroande utvecklingsriktningar. På arbetsplatserna återhämtar man sig också från coronans verkningar och det förekommer brist på arbetskraft. Genom att satsa på högklassig introduktion kan man stödja de yrkeskunniga inom branschen från allra första början, konstaterar specialforskaren och projektledaren Sara Lindström från Arbetshälsoinstitutet.

Upplevelsen av brådska och missnöje med introduktionen framhävs

I det två år långa forskningsprojektet genomfördes två omfattande enkäter riktade till arbetstagare inom servicebranschen åren 2021 och 2022. Informationen jämfördes med motsvarande material som samlades in år 2008. De som svarade på enkäten arbetade inom handeln, hotell- och restaurangbranschen samt fastighetsservicebranschen.

De allt mer varierande arbetstiderna i kombination med sämre möjligheter att påverka arbetstider och arbetsskift utgör ett hot mot arbetshälsan.  Andelen arbetstagare som upplever stress har ökat med 15–20 procentenheter boeronde på bransch. De som upplever sitt arbete som psykiskt eller fysiskt tungt har ökat med 30–40 procentenheter.

Nöjdheten med introduktionen har minskat med upp till 5–10 procentenheter, beroende på bransch. Idag upplever endast cirka 60 procent av de som arbetar inom servicebranscherna att de fått bra introduktion i sitt arbete.

– I en förändrad situation behövs effektivare ledning av arbetsförmåga för att kunna påverka både håll- och dragkraften på arbetsplatserna. De viktigaste metoderna är bland annat att satsa på ordentlig introduktion, organisering av arbetet med beaktande av förändringarna, ökade möjligheter att kunna påverka arbetstiderna samt att säkerställa stöd från den närmaste chefen, konstaterar Irmeli Pehkonen, äldre sakkunnig vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetsengagemanget har inte minskat

Inom servicebranscherna kan man dock även se positiv utveckling inom många delområden av arbetslivet. Hotfulla situationer och upplevt våld har minskat under de senaste 15 åren. Nöjdheten med den närmaste ledningen, det stöd man får av chefer och arbetskamrater samt beröm för väl utfört arbete har utvecklats i en positiv riktning. Man upplever fortfarande ofta arbetsengagemang inom branscherna.

– Resultatet återspeglas på arbetsplatsens och hela branschens dragkraft, arbetsproduktiviteten, kompetensen och arbetshälsan. Den lägesbild enkätundersökningen ger är viktig information för servicebranscherna och senast nu måste man inom branscherna inse hur viktig introduktionen är, konstaterar forskningschefen Antti Veirto från PAM.

Läs handboken God introduktion inom servicebranscherna (på finska): Onnistunut perehdytys palvelualoilla | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Forskningsprojektet Arbetshälsa och kompetens inom servicebranscherna

Ytterligare information

  • specialforskare och projektledare Sara Lindström, Arbetshälsoinstitutet, 043 824 4521, sara.lindstrom@ttl.fi
  • äldre sakkunnig Irmeli Pehkonen, Arbetshälsoinstitutet, 040 708 3784, irmeli.pehkonen@ttl.fi
  • forskningschef Antti Veirto, Servicefacket PAM rf, 050 465 7501, antti.veirto@pam.fi, antti.veirto@pam.fi

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Må bra av jobbet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 500 anställda.

 För medier | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Följ Työterveyslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työterveyslaitos

Employees’ own responsibility for maintaining work ability and health increases in remote work—common ground rules and supervisor support are needed28.3.2023 08:30:00 EEST | Press release

According to a recent study, the most significant health threat detected in remote work during the COVID-19 pandemic was not getting enough sleep. Stress eating was also common. With regard to work ability, the lack of recovery and sense of community during the working day was significant. Workplaces are now responsible for developing new ways to support health-related behaviour and to observe and maintain employees’ work ability even when working remotely.

Arbetstagarens eget ansvar för att upprätthålla arbetsförmågan och hälsan ökar vid distansarbete – gemensamma spelregler och chefens stöd behövs28.3.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Enligt en nyligen genomförd undersökning var det största hotet mot hälsan som observerades vid distansarbete under coronaperioden kort nattsömn. Även stressätandet ökade. När det gäller arbetsförmågan var bristen på återhämtning och social gemenskap under arbetsdagen betydande. Det ligger nu på arbetsplatsernas ansvar att utveckla nya sätt att stödja hälsobeteende och att observera och upprätthålla arbetsförmågan även när man arbetar på distans.

Työntekijän oma vastuu työkyvyn ja terveyden ylläpitämisestä lisääntyy etätyössä – tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja esihenkilön tukea28.3.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Tuoreen tutkimuksen perusteella merkittävin korona-ajan etätyössä havaittu terveysuhka oli lyhyet yöunet. Myös stressisyöminen lisääntyi. Työkyvyn kannalta merkittävää oli työpäivän aikaisen palautumisen ja yhteisöllisyyden puute. Työpaikkojen vastuulla on nyt kehittää uusia tapoja tukea terveyskäyttäytymistä sekä havainnoida ja ylläpitää työkykyä myös etätyössä.

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete22.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum