Espoon kaupunki - Esbo stad

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022

Dela
Tillväxtstadens anpassningsåtgärder för förändringar i ekonomin och omvärlden pågår fortfarande.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2022

Esbo stads ekonomi och omvärld påverkas av de osäkra internationella förhållandena, men också av till exempel hållbar utveckling, digitalisering, urbanisering, befolkningens åldrande, utvecklingen av arbetstillfällen samt integrationen av invandrare. Befolkningsökningen på 2,7 procent i Esbo var rekordhög och störst bland alla stora städer. Den snabba befolkningsökningen har lett till att stadens service- och investeringsbehov har ökat betydligt. I slutet av år 2022 var andelen arbetslösa av arbetskraften 8,7 procent, vilket är en procentenhet högre än före coronapandemin.

Resultatmålen ska styra verksamheten i den riktning som fullmäktige beslutat och de ska samtidigt vara både krävande och verkningsfulla. Enligt revisionsnämndens bedömning uppnåddes sammanlagt mindre än hälften av de resultatmål som uppställts för staden och affärsverken samt koncernsammanslutningarna. Enligt bokslutet har det inom serviceproduktionen och sysselsättningen varit besvärligt att återgå till nivån före coronapandemin. Resultatmålen för barns och ungas välfärd och hobbyverksamhet uppnåddes inte heller. Samtidigt är det fortsättningsvis svårt att öka kostnadseffektiviteten och anpassa ekonomin. Revisionsnämnden är nöjd med den praxis, där stadsstyrelsen i samband med den första delårsrapporten 2023 uppmanar till att presentera åtgärder för att förbättra uppnåendet av resultatmålen för detta år.

Stadens årsbidrag år 2022 var 347 miljoner euro och resultatet var 244,8 miljoner euro. Resultatet påverkades av engångsbelopp, såsom försäljningen av Esbo sjukhus fastighet (Kiinteistö Oy Espoon sairaala) samt utvecklingen av skatteintäkterna, som var bättre än förväntat. Esbo är en av nettobetalarna i statsandelssystemet och i fjol redovisade Esbo stad 176,2 miljoner euro i statsandelar, som baserar sig på skatteinkomster, till resten av Finland. I och med vårdreformen sjunker andelen skatteintäkter också i stadens inkomstbas märkbart och statsandelen ökar. Från och med 2023 måste Esbo kunna anpassa finansieringen av investeringar och amorteringar på lån till den minskade inkomstbasen, så att staden kan trygga invånarnas basservice.

Det råder brist på arbetskraft inom basservicen och personalens omsättning har ökat, vilket försvårar ett högklassigt ordnande av stadens basservice. Sektorerna bör fortsätta med utvecklingsåtgärder så att arbetstagarna vill söka sig till och stanna kvar på stadens arbetsplatser.

Resurserna för stadens tjänsteproduktion användes för att korrigera effekterna av coronapandemin och för att förbereda vårdreformen. Det förebyggande välfärdsarbetet, enligt vilket kommunen ska främja sina invånares välfärd och hälsa, ordnas fortsättningsvis av Esbo stad också efter att välfärdsområdena grundats. Staden ska se till att det inte uppstår överlappande funktioner i staden och välfärdsområdet som skulle belasta stadens ekonomi. Esbo och Västra Nylands välfärdsområde undertecknade hösten 2022 ett avtal om överföring av tjänsteproduktionen för att trygga invånarnas tillgång till högklassiga tjänster i rätt tid samt personalens ställning. Fullmäktige i Esbo konstaterade att stadens roll efter coronapandemin och vårdreformen kräver särskilda åtgärder och uppställde som ett resultatmål för 2022 att barnen och de unga mår bra. För att stöda välfärden bland barn och unga i Esbo är det viktigt att staden och välfärdsområdet samarbetar, att tjänsterna utvecklas och att det går att få tillgång till dem i rätt tid.

Revisionsnämndens bedömning bygger på utvärderingsplanen för fullmäktigeperioden och på det årliga utvärderingsprogrammet. Utvärderingsberättelsen överlämnades till fullmäktiges ordförande 4.5.2023. Mer information ges av revisionsnämndens ordförande Paula Viljakainen, tfn 050 5727 497.

Nyckelord

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo stads sektor för fostran och lärande skänker 500 datorer till Ukraina22.5.2023 13:45:00 EEST | Tiedote

Sektorn för fostran och lärande stöder demokratifostran i krisområdet genom att skänka 500 bärbara datorer till skolorna i staden Kryvyj Rih i Ukraina. Samarbetet mellan Kryvyj Rih och Esbo inleddes hösten 2022. Nu har 200 datorer skickats iväg, och ytterligare 300 skickas senare. Under sommaren skickas också klassrumsmöbler. Man har också sökt partnergymnasier i Esbo till lyceerna i Kryvyj Rih.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum