Tuomioistuinvirasto

Riikka Mäki blir överdomare vid Vasa förvaltningsdomstol

Dela

Republikens president har i dag utnämnt förvaltningsrättsdomare Riikka Mäki till överdomare vid Vasa förvaltningsdomstol för en tid av sju år från och med 1.6.2022.

Vicehäradshövding, juris kandidat Riikka Mäki, är förvaltningsrättsdomare vid Vasa förvaltningsdomstol och tjänstgör där som avdelningschef. Tidigare har hon varit tingsfiskal vid tingsrätten, biträdande inspektör och föredragande vid magistraten, jurist vid staden, länssocialinspektör vid länsstyrelsen och biträdande jurist vid en juridisk byrå.

Till Vasa förvaltningsdomstols domkrets hör landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. I ärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen är domkretsen hela Finland, med undantag för landskapet Åland.

Vid Vasa förvaltningsdomstol arbetar cirka 100 personer.

Förvaltningsdomstolen har sitt verksamhetsställe i Vasa.

Mer information: förvaltningschef Henri Kronqvist, tfn 029 56 42735, fornamn.efternamn@oikeus.fi

Kontakter

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la.

Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum