Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Riktade begränsningar för inomhussammankomster i Vasa sjukvårdsdistrikts område

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 25.11.2021 med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar riktade sammankomstbegränsningar för inomhusutrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 27.11–19.12.2021.

Vasa sjukvårdsdistrikts område är spridningsområde för coronaepidemin. Den aktuella incidensen över 14 dygn per 100 000 personer är 130.

Antalet smittor är fortsatt höga trots gällande rekommendationer, åtgärderna enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets restaurangrestriktioner. Nya smittor har upptäckts i de flesta av kommunerna i området. Sjukvårdsdistriktet har i sitt utlåtande förordat sammankomstbegränsningar för hela området.

Med begränsningen vill man trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och en lyckad smittspårning.

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang.

Sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen

Med beslutet som fattades idag förbjuder Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar med över 100 (etthundra) personer som ordnas inomhus i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt och där


1) det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare, eller


2) det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.


Förordnandet är i kraft 27.11–19.12.2021.


Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i sjukvårdsdistrikten och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.


Mer information:
Svar på vanliga frågor om covid-19 på webbplatsen rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förordnanden (rfv.fi: offentliga delgivningar)
Vasa sjukvårdsdistrikt
Regionförvaltningsverkets kundservice

För media:
regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786
 

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia kiristetään Uudellamaalla, myös Kanta-Hämeeseen rajoituksia2.12.2021 19:48:44 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Kanta-Hämeessä kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Rajoitukset tulevat voimaan 4.12. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Enintään 20 hengen kokoontumisrajoitukset voimaan sisätiloissa Pohjois-Pohjanmaalla – koronapassilla mahdollisuus vapautua rajoituksista2.12.2021 17:02:40 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 3.12.2021 - 31.12.2021.

Transport- och logistikpersonal befrias från obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna1.12.2021 16:59:01 EET | Tiedote

Hälsokontrollerna vid gränsövergångarna fortsätter. På grund av försörjningsberedskapen befrias transport- och logistikpersonal från hälsokontrollerna. Också landsförteckningen i förordnandet slopas – i stället kommer en hänvisning till Institutet för hälsa och välfärds webbplats som uppdateras med länder där det har upptäckts spridning av virusvarianten omicron.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum