Suomen Punainen Risti SPR

Röda Korset kallar alla att arbeta mot rasism

Dela

Finlands Röda Kors har publicerat riktlinjer mot rasism för att hjälpa alla och envar att motarbeta rasism. Röda Korset hoppas att riktlinjerna ska spridas under veckan mot rasism 15–21 mars. Röda Korset överräcker under veckan utmärkelsen Fördomsfri föregångare till personer, grupper eller organ som genom sin verksamhet främjar medmänsklighet och likabehandling.

Foto: Eeva Anundi, Finlands Röda Kors
Foto: Eeva Anundi, Finlands Röda Kors

Röda Korset påminner om att var och en bör bemötas som individ, inte enligt hur hen ser ut, eller vilken hudfärg eller etnisk bakgrund hen har. Med små handlingar kan vi motverka rasism.

“Man kan till exempel börja med att identifiera sina egna fördomar och försöka göra sig av med dem. Det är också bra att läsa på och skaffa mer information. Och om det är möjligt ska man ingripa i rasistiska situationer,” säger Maria Pikkarainen, Finlands Röda Kors koordinator för integrationsstöd.

Röda Korset har publicerat en rad riktlinjer mot rasism, som man kan bekanta sig med på organisationens webbplats och som man kan dela på sociala medier.

Kommunplatser, brobygge, basket med låg tröskel

I år går utmärkelsen Fördomsfri föregångare bland annat till Etelä-Pohjanmaan opisto, partnerskapshuset Hilma i Fredrikshamn, konstverkstaden Malakta i Malax, föreningen Lieksan somaliperheyhdistys, Pargas bibliotek och Torneå stads ungdomsförvaltning.

Röda Korsets Ålands distrikt beviljar utmärkelsen till projektet Safe Haven, som arbetar för att kvotflyktingar ska få kommunplatser. Dan Sundqvist och Tanja Eklöw jobbar med projektet och är inspirerande exempel på möten som främjar likabehandling och mångfald.

Inom Helsingfors och Nylands distrikt går utmärkelsen till AlaSaeed, som långsiktigt och exemplariskt har jobbat som brobyggare mellan olika kulturer. Saeed hör till grundarna av den irakiska kvinnoföreningen Irakin naisten yhdistys, och har lyft svåra teman som rasism mellan olika invandrargrupper och kulturer.

I Tavastland vill man rikta strålkastaren mot basketverksamheten Feeniks Basket Unified i Forssa. Basketverksamheten har låg tröskel och för på ett fördomsfritt sätt samman idrottare med och utan handikapp. Verksamheten är öppen för alla oberoende av bakgrund, kön eller ålder. ”Lagsporter har en ovedersäglig förmåga att främja likabehandling och samhörighet", heter det i prismotiveringen.

Sydöstra Finlands distrikt lyfter i sin tur fram partnerskapshuset Hilmas verksamhet i Fredrikshamn. Hilmas dörr står öppen för alla och uppmuntrar folk att lyfta fram gott samarbete mellan alla människor.

Kampanjarbete inom ungdomsförvaltningen, mångfald bland studerande och integrationsstöd

I Lappland går utmärkelsen Fördomsfri föregångare till Torneå stads ungdomsförvaltning, somoffentligt har tagit ställning för icke-diskriminering och mot rasism. Ungdomsförvaltningen har på ett exemplariskt sätt fört kampanj mot rasism på sociala medier och främjat likabehandling i sina egna lokaliteter och verksamheter.

Västra Finlands distrikt har beslutat att ge utmärkelsen till vuxeninstitutet Etelä-Pohjanmaan opisto i Ilmola. I motiveringen heter det att institutet i regionen har arbetat långsiktigt för att främja utbildning för inflyttade och integration av flyktingar. Skolan är en modig och aktiv antirasistisk aktör och påverkare, som ser mångfalden bland de studerande som en styrka.

I Uleåborg går utmärkelsen till Sari Lahdenperä, som har jobbat som koordinator för det mångkulturella ungdomsarbetet på Uleåborgs stad sedan år 2010. Likabehandling är den röda tråden i Lahdenperäs arbete och hon är en av utvecklarna av antirasismevenemanget Oulu Loves me. 

Savolax-Karelens distrikt beviljar utmärkelsen till en förening för somaliska familjer i Lieksa, Lieksan somaliperheyhdistys. Föreningen har främjat integration av invandrare genom att bl.a. erbjuda läroavtalsplatser. Den har inlett sin verksamhet i ett område där det inte fanns något existerande nätverk av aktörer och har i stället själv hittat samarbetsparter i Norra Karelen, det övriga Finland och utanför landets gränser.

Ett bibliotek, Mannerheims Barnskyddsförbund och en konstverkstad

I Åboland går utmärkelsen till Pargas bibliotek, som välkomnar alla som har kommit från andra ställen, oberoende av ålder. Biblioteket är alltid villigt att öppna sina lokaliteter för mångkulturell och antirasistisk verksamhet. Man har beställt in böcker, tidskrifter och filmer på olika språk. Dessutom ger biblioteket handledning och hjälp i att använda datateknik.

Egentliga Finlands distrikt ger utmärkelsen till Heidi Karvonen, koordinator för frivilligverksamheten inom Mannerheims Barnskyddsförbund med ansvar för vänverksamheten för invandrarmammor i MBF:s Egentliga Finlands distrikt. Bakom utmärkelsen finns ett framgångsrikt arbete med att skapa samförstånd mellan kulturer. I sitt arbete gör Karvonen det möjligt för vänskap att uppstå mellan kvinnor med invandrarbakgrund och volontärkvinnor.

I Österbottens distrikt premieras konstverkstaden Malakta i Malax. Malakta har sedan år 2007 varit ett kreativt centrum för konstnärer och andra och en mötesplats för olika människor. Öppenhet och mångkultur har varit honnörsord för verksamheten i Malakta.Verkstaden för samman människor oberoende av deras samhällsklass, -ställning eller etniska bakgrund.

På grund av coronasituationen delas utmärkelserna Fördomsfri föregångare i huvudsak ut virtuellt.

Mer information: kommunikationsexpert Noora Kero, noora.kero@redcross.fi, 040 581 10 63 

Nyckelord

Bilder

Foto: Eeva Anundi, Finlands Röda Kors
Foto: Eeva Anundi, Finlands Röda Kors
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum