SDP EDUSKUNTA

Ryhmäpuheenvuoro: Puolustusselonteon lähetekeskustelu torstaina 16.9., Mika Kari

Jaa

Tämä on vuorossaan toinen kerta, kun eduskunnalle annetaan erillinen puolustusselonteko. Edellinen ja samalla ensimmäinen yksinomaan puolustuksen asioihin syventyvä selonteko on vuodelta 2017. Puolustusselonteko valmistui ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon jälkeen, mikä on johdonmukainen ja toimiva järjestys. UTP-selonteko luo raamit puolustuspolitiikan linjauksille. Vaikka puolustuspolitiikka kytkeytyy tiiviisti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, on erillinen selonteko tarpeellinen myös tulevaisuudessa.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Arvoisa puhemies!

Suomen pitkäaikainen turvallisuuspoliittinen linja perustuu sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, yleiseen asevelvollisuuteen, korkeaan maanpuolustustahtoon sekä kansainväliseen puolustusyhteistyöhön ja muutama vuosi sitten lainsäädäntömuutoksen myötä mahdollisuuteen ottaa vastaan ja antaa kansainvälistä apua.

Suomen uskottavaa kansallista puolustuskykyä ylläpidetään hyvin harjoitetulla ulko- ja turvallisuuspolitiikalla ja sotilaallisella suorituskyvyllä. Kuluvalla vuosikymmenellä puolustussektorin isoin yksittäinen hanke on poistuvien Hornet-hävittäjien korvaaminen uusilla suorituskyvyillä. 

Vuoden 2017 puolustusvaliokunnan mietinnön mukaisesti suorituskyvyt korvataan täysimääräisesti. Tämä toteutetaan tavalla, joka ei vaikuta maa- ja merivoimien tuleviin resursseihin.  Tämän haluan nostaa esille sen vuoksi, että Suomen kansallisen puolustuksen kannalta kaikki kolme puolustushaaraa ovat tärkeitä ja muodostavat toimivan kokonaisuuden myös tulevaisuudessa.

Arvoisa puhemies,

Kahden- ja monenvälisestä puolustusyhteistyöstä on muodostunut viime vuosien aikana yhä keskeisempi osa Suomen kansallisen puolustuksen suunnittelua ja toteutusta. Sotilaallisesti liittoutumaton Ruotsi, Suomen tapaan, on tärkein puolustusyhteistyökumppanimme ja yhteistyö onkin syventynyt entisestään vuosien saatossa.

Suomen osallistuminen kumppaneiden kanssa harjoitustoimintaan perustuu omaan harkintaamme ja oman puolustuksemme osaamisen ja uskottavuuden kehittämiseen emmekä ole sillä lähettämässä poliittisia viestejä mihinkään suuntaan.

Suomelle tärkeä turvallisuuspoliittinen viitekehys on Euroopan unioni. Keskustelu unionin puolustusyhteistyön kehittämisestä jatkuu. Afganistanin hallinnon romahtaminen ja kiireellä käynnistetyt evakuoinnit ovat nostaneet esiin kysymyksiä unionin todellisesta kyvystä reagoida nopeasti kehittyviin unionia ja sen kansalaisia uhkaaviin kriiseihin.  

Yhdestä yksittäisestä tapauksesta ei kannata tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.  Näitä asioita olisi syytä kuitenkin arvioida selonteon mietintövaiheessa. 

Sotilasliitto Naton kanssa Suomi on tehnyt yhteistyötä vuodesta 1994 rauhankumppanuuden puitteissa ja nykyisen hallitusohjelman toimesta puolustusyhteistyötä on lisätty naapurimaamme Norjan kanssa.

Arvoisa puhemies!

Nostan vielä lyhyesti muutamia keskeisiä asioita, joihin on syytä kiinnittää huomiota valiokuntakäsittelyssä.

Covid-19-kriisi on osoittanut, että huoltovarmuus on yhteiskunnan toimivuudelle elintärkeää. Sotilasliittoon kuulumattomana maana ja maantieteellinen sijaintimme huomioiden sotilaallinen huoltovarmuus on puolustuksemme kannalta välttämätön.

Yleistä asevelvollisuutta tulee kehittää kansallisen puolustuksen lähtökohdista ja kansalaisten tasa-arvoa lisäävästi ja tavalla, jolla ylläpidetään korkeaa maanpuolustustahtoa myös tulevaisuudessa.  

Lainsäädäntöä täytyy tarpeen mukaan päivittää.

Puheen alussa mainitsin sotilaallisista suorituskyvyistä. Aivan yhtä tärkeää kuin kalustohankinnat, on huolehtia sotilas- ja siviilihenkilöstön riittävyydestä ja työhyvinvoinnista.  Tähän lukeutuu myös kriisinhallintaoperaatiosta palaavien kuntoutuksesta huolehtiminen. On välttämätöntä katsoa pitkäjänteisesti eteenpäin, kuin tehdä ratkaisuja, kuten 10 vuotta sitten, joita joudutaan myöhemmin korjaamaan.

Lopuksi totean, että selonteko antaa kattavan kuvan Suomen puolustuksen ja puolustusresurssien nykytilasta sekä huomioi lähitulevaisuutta laajalla otteella. Tämä antaa hyvän perustan jatkokeskusteluille selonteosta eduskunnan valiokunnissa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Riitta Mäkinen: Aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttuminen etenee21.10.2021 14:25:16 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, talousvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen on tyytyväinen, että monikansallisten konsernien verokikkailuun puututaan vahvasti. Iso askel parempaan on valtioneuvoston istunnossa tänään annettu esitys verotusmenettelystä annetun lain muuttamiseksi. - Tässä toteutetaan nyt hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan Suomi jatkaa kansallisia toimia kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi erillisellä toimenpideohjelmalla, jolla laajennetaan Suomen veropohjaa ja lisätään sen läpinäkyvyyttä. Mäkinen huomauttaa, että nyt esitetyt toimet ovat varsin merkittäviä ja vuotuiseksi lisäverotuottoarvioksi on valmistelun yhteydessä täsmentynyt 75 miljoonaa euroa. Tämä summa kertyy muutamilta yksittäisiltä suurilta konserneilta, jotka ovat hyödyntäneet Suomen verojärjestelmän poikkeusta verosuunnittelussaan. - On hienoa, että hallitus puuttuu lainsäädännön aukkoihin, joiden avulla monikansalliset suuryritykset ovat voineet siirtää voittojaan verokeitais

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 20.10.202120.10.2021 14:25:16 EEST | Tiedote

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa 20.10.2021 Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisa puhemies, Tämä hallitus on sitoutunut siihen, että yhteiskuntamme kehittyy koronasta huolimatta kestävään ja tasa-arvoiseen suuntaan. Kaikista heikoimmassa asemassa olevista huolehditaan, meidän tärkeät julkiset palvelut niin koulut kuin terveysasemat pysyvät toiminnassa ja julkisen talouden kestävyydestä pidetään kiinni. Hallitus on todistanut näiden tavoitteiden toteutumisen myös koronakriisin hoidossa. Kaikkialla maailmassa on uskottu vahvan julkisen talouden elvytyksen olevan reitti koronan aiheuttamasta taloudellisista kriisistä ulospääsyyn. Pandemia-aika on lisännyt jokaisen valtion velkaantumista Euroopassa. Suomi onneksemme kuuluu vähiten velkasuhdettaan kasvattaneiden maiden joukkoon. Hallitus on luonut siltaa kriisistä yli pääsemiseksi ja nyt katse on yhteiskunnan avoinna pitämisessä terveysturvallisella tavalla sekä

SDP:n Piirainen: Yksimielisyys avohakkuualoitteesta vahvistaa kansallista metsäpolitiikkaa20.10.2021 12:08:02 EEST | Tiedote

SDP:n maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän vastaava, kansanedustaja Raimo Piirainen on erittäin tyytyväinen, että eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta päätyi yksimieliseen mietintöön avohakkuiden kieltämiseen valtionmailla tähtäävän kansalaisaloitteen käsittelyssä. – On suuri saavutus aikana, jolloin ilmasto- ja metsäpolitiikassa poterot ovat syvät, päätyä yksimielisyyteen suomalaista metsäpolitiikkaa vahvasti linjaavassa aloitteessa, toteaa Piirainen tyytyväisenä. Piiraisen mielestä valiokunta teki suuren työn kuultuaan kattavasti asiantuntijoita ja päätyi esittämään, että jatkuvan kasvatuksen osuutta valtion metsissä on edelleen lisättävä ja Metsähallituksen tuottotavoitteet ja tuloutusvaatimukset asettaa siten, että ne eivät vaikeuta valtion metsien kokonaiskestävää käyttöä, vaan tukevat jatkuvan kasvatuksen osuuden lisäämistä siihen soveltuvissa metsissä. – Metsiä on käsiteltävä aina olosuhteisiin ja tavoitteisiin nähden parhaalla mahdollisella tavalla. Metsähallituksella on val

SDP:n Kimmo Kiljunen: Avoin kirje demarinuorille19.10.2021 17:11:34 EEST | Tiedote

Hyvät demarinuoret, Kiitos kirjeestä, joka arvioi aloitteellisuuttani yhdessä muiden demarikansanedustajien kanssa nostaaksemme keskusteluun hallitusohjelman kirjauksen pieniin työeläkeisiin tarvittavasta tasokorotuksesta. Arvostan sitä, että demarinuoret tuovat kantansa esiin ja tarvittaessa kritisoivat meitä vanhempia poliitikkoja. Demarinuorten tehtävä on nostaa esiin nuorten näkökulmasta myös eläkkeisiin liittyviä haasteita. On arvokasta, että tunnistatte eläkeläisköyhyyden vakavuuden ja esitätte siihen ratkaisuja esimerkiksi kansaneläkkeen ja verotuksen keinoin. Olemme näistä asioista samaa mieltä. Erityisesti on pidettävä huolta eläkejärjestelmän kestävyydestä nyt ja tulevaisuudessa, kuten aivan oikein kirjeessä todetaan. Toteatte, että työeläkkeiden nostaminen nuorten kustannuksella ei ole oikeudenmukaista. Näin on. TELA:n tilasto kertoo, että laskennallisesti eläkevaroistamme 65 % on nykyeläkeläisten ja juuri eläkkeelle siirtyvien kumuloituneita säästöjä. Tulkintani on, että hi

SDP:n Filatov: Taide ja teatteri auttavat vaikeina aikoina16.10.2021 18:07:04 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Tarja Filatov (SDP) puhui Työväen Näyttämöiden Liiton TNL:n 100-vuotisjuhlassa Kotkassa lauantaina 16.10. Puheessaan hän nosti esiin TNL:n ja kaikkien työväenteatterien tärkeän historian sekä sen, miten näyttämötaiteella on kuvattu ja sanoitettu yhteiskunnallisia ongelmia. Työväenteatterit ovat kokeneet näiden sadan vuoden aikana monia kriisejä ja haasteita, kahdesta sodasta Lapuan liikkeeseen. 100-vuotisjuhlaa vietetään koronan varjostamassa ajassa, mikä on myös dramaattista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme