Suomen Punainen Risti SPR

Säkerhetsmedvetenhet hjälper med att undvika olyckor vid stugan

Dela
Finländarna tillbringar allt mer tid vid sina stugor. Med egna val kan olyckor förebyggas även i stugmiljö. Olycksfallsdagens kampanj hålls i maj och kulminerar fredagen den 13 maj.

Eftersom allt mer tid tillbringas vid stugor och andra fritidsbostäder är det viktigt att vara uppmärksam på säkerheten även i stugorna. Upp till 90 procent av alla olyckor sker i hem- och fritidsmiljöer. Stugornas avlägsna läge medför sina egna utmaningar för förebyggandet av olyckor. Därför är det viktigt att man kan förbereda sig korrekt för olyckor.

Det finns risk för fallolyckor vid stugan

De vanligaste olyckorna som kräver sjukhusvård i Finland är fallolyckor. Andra vanliga olyckor är bland annat trafikolyckor, förgiftningar, brännskador och drunkning. De mest typiska olyckorna varierar i olika åldersgrupper.

– I synnerhet fall- och halkolyckor är vanliga i hemmet och på fritiden. Vi vet inte exakt hur stor andel av fritidsolyckorna som inträffar i stugmiljö, men typiskt sett orsakar ojämn terräng och hala stenar och bryggor fall- och halkolyckor, säger specialforskare Hanna Kettunen från Institutionen för hälsa och välfärd.

Fall- och halkolyckor kan förebyggas genom att ta hand om sin egen funktionsförmåga och uppmärksamhet, samt genom att avlägsna faktorer som ökar fallrisken i stugans omgivning. Till exempel hjälper lämpliga skor för att inte falla. Det lönar sig också att hålla koll på användningen av alkohol.

– När man diskuterar alkoholens skador förbises ofta akuta skador och risker i vardagliga situationer. När semestersäsongen börjar är det viktigt att komma ihåg att alkohol är den enskilt mest betydande faktorn vid olyckor som inträffar i hemmet och på fritiden. Förhoppningsvis får redan detta faktum alla att reflektera över sätt och situationer relaterade till sin egen alkoholkonsumtion, säger Marja Aho, Alkos chef för ansvarsfull verksamhet.

Brandkårens väg till stugan kan vara lång och långsam

Vid stugan betonas ens eget brandsäkerhetskunnande. Det bästa säkerhetskunnandet är att förebygga bränder genom att hantera eld och gasutrustning omsorgsfullt och kontrollerat. Det är viktigt att upptäcka en brand snabbt och kunna agera korrekt.

Brandlarm spelar en nyckelroll för att upptäcka en brand. Även i stugan bör man ha brandlarm i varje rum där man sover. Det lönar sig att testa larmens funktion varje gång man kommer till stugan. I en brandsituation är det livsviktigt att även tillfälliga stuggäster vet hur man snabbt och säkert lämnar stugan i en nödsituation.

– Brandkårens väg till stugan kan vara lång och långsam. Därför bör man ha tillräckliga handbrandsläckare vid stugan. En brandfilt, handbrandsläckare, handbrandspruta och vatten i en så är metoder för att släcka en brand – så länge alla har lärt sig släckningsfärdigheter, säger Juha Hassila, expert inom säkerhetskommunikation på Räddningsbranschens Centralorganisation.

En tredjedel av drunkningarna sker i stugmiljö

Enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) omkommer cirka 150 personer i drunkningsolyckor i Finland varje år. Sommarvärmen får folk att röra sig på och vid vattnet, vilket tyvärr också syns i antalet drunkningar. I genomsnitt inträffar hälften av Finlands drunkningsolyckor under sommarmånaderna, och ifjol skedde cirka en tredjedel i stugmiljö. Faktorer som starkt påverkar bakgrunden till drunkningar är attityder till vattensäkerhet, dålig funktionsförmåga och alkohol.

– Trenden med drunkningsolyckor har länge varit nedåtgående. Framförallt drunkningar bland barn, unga och personer i arbetsför ålder har minskat. Däremot har andelen bland äldre ökat och majoriteten av personer som drunknar är över 65 år. För att göra sommaren vid stugan så sjösäker som möjligt, kom ihåg att alltid ha flytväst när du beger dig till sjöss, simma längs stranden och kom ihåg att alkohol inte hör ihop med vattenaktiviteter, säger Anne Hiltunen, FSL:s expert inom livräddning.

Använd checklistan för att åtgärda riskområden vid stugan

Finländare är ett folk som trivs vid stugan – beroende på beräkningssätt har cirka 2,4–2,9 miljoner personer fritidsboende, och det finns mer än en halv miljon stugor. Man tillbringar också allt mer tid vid stugorna: år 2016 var det genomsnittliga antalet användningsdygn 79, medan antalet 2021 var 103 användningsdygn.

Alla kan göra sitt stugbesök säkrare genom att identifiera och förbereda sig för olika riskfaktorer. Med hjälp av checklistan för stugsäkerhet kan du bedöma säkerheten i din stugmiljö.

 • Ladda ner appen 112 Suomi på din telefon och verifiera din plats både på land och till sjöss.
 • Se till att ha nödvändig första hjälpen-utrustning i stugan.
 • Reservera tid för resorna. Det lönar sig inte att sätta sig bakom ratten när man är trött.
 • Se till att stugans brandvarnare fungerar. Brandvarnare bör finnas åtminstone i alla sovrum, vardagsrum och utgångar.
 • Planera sysslorna vid stugan så att du inte ramlar eller skadar dig. Använd skyddsutrustning vid behov.
 • Använd flytväst alltid när du rör dig till sjöss.
 • Övervaka barnen särskilt noga vid sjön och elden och håll dem på en armlängds avstånd. Lär barnet reglerna för hur man beter sig vid eld och vatten.
 • Bedöm din simkunskap realistiskt och simma därefter. Simma alltid med en kompis och längs stranden så att hjälpen finns nära till hands och dina fötter når botten om det behövs.
 • Håll brasan och övrig eld under ständig uppsikt. Kom ihåg att öppen eld inte får tändas alls när det är varning för skogsbrand.
 • Rusmedel ökar risken för olyckor. Om du dricker, drick med måtta.
 • Kom ihåg sunt förnuft och tydlig bedömningsförmåga – rätt attityd skapar trygghet.

Arbetet med att förebygga olyckor har utförts sedan 1993 genom samarbete mellan organisationer och myndigheter. En av samarbetsformerna är att påverka människors attityder genom att organisera kampanjen Olycksfallsdagen, som hålls för 27:e gången i år. Olycksfallsdagen uppmuntrar till att fundera över hur man skulle kunna minska risker och förebygga olyckor på jobbet, hemma och i trafiken. Olycksfallsdagens kampanj hålls i år 9–13 maj och kulminerar fredagen den 13 maj.

Mer information:

Om kampanjen Olycksfallsdagen:

Planerare Saara Aakko, Finlands Röda Kors, 040 480 6973, saara.aakko(at)rodakorset.fi

Planerare Sara Hämäläinen, Finlands Röda Kors, 040 673 2575, sara.hamalainen(at)rodakorset.fi

Om brandsäkerhet:

Expert inom säkerhetskommunikation Juha Hassila, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, 040 758 7846, juha.hassila(at)spek.fi

Om halk- och fallolyckor:

Specialforskare Hanna Kettunen, Institutet för hälsa och välfärd, 029 524 7582, hanna.kettunen(at)thl.fi

Om sjösäkerhet:

Livräddningens utbildningsplanerare Anne Hiltunen, FSL, 010 3407 333, anne.hiltunen(at)suh.fi

Material:

Mökkibarometri 2021 (på finska):

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/547644

Checklista för stugsäkerhet:

https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/kotitapaturma/2022/04/27145528/Sakerhetskontroll-av-stuglivet-2022.pdf

www.tapaturmapäivä.fi (på finska)

FSL drunkningsstatistik (på finska)


www.viisaastivesilla.fi (på finska)

https://www.alko.fi/sv/ansvarsfullt/alkoholskador-i-vardagen

Olycksfallsdagen – i kampanjen deltar

Alko Ab, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete rf, Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete, Finanssiala ry, Trafikskyddet, Transport- och kommunikationsverket Traficom, LokalTapiola, Försvarsutbildning, Minnesförbundet, Polisstyrelsen, Huvudstaben, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Röda Kors, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Olycksfallsförsäkringscentralen, Institutet för hälsa och välfärd THL, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Arbetshälsoinstitutet, Arbetarskyddscentralen.

Nyckelord

Bilder

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Namnet kan försvåra karriärsavancemang – Veckan mot rasism uppmuntrar att ingripa i diskriminering i arbetslivet20.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Enligt undersökningar utsätts personer med utländsk bakgrund nästan dubbelt oftare än den övriga befolkningen för diskriminering när det gäller att avancera i arbetskarriären. Veckan mot rasism som startar 20.3 fokuserar i år på diskriminering som upplevs i arbetslivet. Under veckan premieras också fördomsfria föregångare som genom sin verksamhet har främjat likabehandling.

Nimi voi vaikeuttaa uralla etenemistä – Rasisminvastainen viikko kannustaa puuttumaan työelämän syrjintään20.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaiset kohtaavat työuralla etenemiseen liittyvää syrjintää lähes kaksi kertaa useammin kuin muu väestö. 20.3. starttaava Rasisminvastainen viikko keskittyy tänä vuonna työelämässä koettuun syrjintään. Viikolla palkitaan myös Ennakkoluulottomia edelläkävijöitä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhdenvertaisuutta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum