Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna hålls oförändrade i Egentliga Finland

Dela

I Egentliga Finland ska man fortsättningsvis vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer trygga säkert avstånd och tillräcklig hygien för att förebygga att smittläget förvärras. Den tidigare meddelade sammankomstbegränsningen fortgår alltså från och med den 26 november.

För att förebygga spridningen av coronasmitta har Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland den 19 november 2020 beslutat att man fortsättningsvis, om evenemangsarrangören kan trygga deltagarnas säkerhet, kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer inomhus och på avgränsade platser utomhus i Egentliga Finland i november.

Evenemangets säkerhet tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta som uppdaterades den 4 november 2020. I anvisningen förutsätts till exempel att:

  • man ser till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter mellan deltagare eller sällskap.
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd.
  • arrangören ska anvisa deltagarna om god handhygien och erbjuda möjlighet att rengöra händerna.

Sammankomstbegränsningen ovan gäller följande kommuner: Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Tövsala, Åbo, Nystad och Vemo.

För att tygla det epidemiologiska läget är det viktigt att varje enskild individ och evenemangsarrangör agerar på ett ansvarsfullt sätt. Genom att ta ansvar och följa bestämmelserna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras.

Om smittläget snabbt försämras i Egentliga Finland kan respektive kommun besluta om lokala sammankomstbegränsningar som är striktare än de begränsningar som regionförvaltningsverket har meddelat. Kommunen kan också besluta att stänga sina lokaler och ge rekommendationer för privata tillställningar och användningen av munskydd. Sjukvårdsdistriktet (vsshp.fi) kan också ge rekommendationer för sitt område. Om det behövs striktare sammankomstbegränsningar i flera kommuners områden eller i ett helt landskap fattas besluten av regionförvaltningsverket.

Beslutet som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland den 19 november 2020 fattade för Egentliga Finland grundar sig på 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet träder i kraft den 26 november 2020. Beslutet kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar vara i kraft under högst en månad.

Mer information:

Rådgivning för evenemangsarrangörer:

  • tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16)
  • e-post: koronainfo(at)avi.fi

Mediakontakt:

  • Mikael Luukanen, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi
  • Heikki Mäki, direktör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi 

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och en del av Päijänne-Tavastland upphävs från och med 23 juni22.6.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Enligt lägesbilderna som coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten har sammanställt har det epidemiologiska läget i Egentliga Tavastland lugnat sig och gått tillbaka till basnivån, liksom även i stora delar av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna i de här regionerna från och med 23 juni 2021.

Regionförvaltningsverket gav Helsingfors universitet en anmärkning - studiesystemet Sisus allvarliga tillgänglighetsbrister försätter studerande i en ojämlik position22.6.2021 10:02:00 EEST | Tiedote

Enligt ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Södra Finland har studiehanteringssystemet Sisu allvarliga tillgänglighetsbrister, av vilka en del har planerats att rättas till först år 2023. Regionförvaltningsverket har gett universitetet en anmärkning på grund av de allvarliga bristerna. Lagen om digitala tjänster kräver att bland annat myndigheters och andra offentliga aktörers webbplatser uppfyller kraven på digital tillgänglighet.

Aluehallintovirastolta huomautus Helsingin yliopistolle – Sisu-järjestelmän vakavat saavutettavuuspuutteet estävät opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista22.6.2021 10:01:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehdyn kantelun mukaan Sisussa on vakavia saavutettavuusongelmia, joista osa on suunniteltu korjattavan vasta vuonna 2023. Aluehallintovirasto on antanut ratkaisussaan yliopistolle huomautuksen vakavista saavutettavuuspuutteista. Digipalvelulaki velvoittaa muun muassa viranomaisia ja muita julkisen sektorin toimijoita tekemään verkkosivustoistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum