Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna hålls oförändrade i Egentliga Finland

Dela

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finland fortgår efter den 11 januari 2021 sådana som de är idag: tillställningar med högst 10 personer tillåts. Sjukdomsläget på grund av coronaviruset i området kräver att vi fortsättningsvis är försiktiga och noga följer hygienanvisningarna.

KORRIGERING AV DATUM, 7.1.2021 kl 15:37: Beslutet är i kraft till den 10 februari, inte den 20.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område är alltjämt i coronaepidemins samhällsspridningsfas. För att förebygga spridningen av coronavirussmittor fattade Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland därför den 7 januari 2021 beslutet att bibehålla sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finlands område.

Från och med måndagen den 11 januari 2021 kan man vid behov fortsättningsvis ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst 10 personer bara man i dem följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förhindra coronavirussmitta. Beslutet är i kraft till den 10 februari 2021 och gäller tillställningar som ordnas såväl inomhus som i avgränsade områden utomhus.

I Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning förutsätts till exempel att:

  • det ska vara möjligt att hålla säkert avstånd om 1–2 meter mellan deltagare eller sällskap.
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkert avstånd.
  • arrangören ska instruera deltagarna att hålla säkert avstånd och god handhygien samt erbjuda dem möjlighet att rengöra händerna.

Vår meddelade sammankomstbegränsning gäller offentliga tillställningar exempevis marknader, konserter och idrottsmatcher med publik. Vår behörighet omfattar inte privata tillställningar, till exempel fester, eller kontinuerlig serviceverksamhet, exempelvis butiksverksamhet, eller myndigheters sammanträden.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och kommunerna har gett rekommendationer för till exempel användningen av munskydd och ordnande av tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden.

För att tygla det epidemiologiska läget är det viktigt att var och en agerar på ett ansvarsfullt sätt. Genom ansvarsfullt beteende och genom att följa både bestämmelserna och rekommendationerna kan vi tillsammans se till att sjukdomsläget inte förvärras.

Mer information:

Beslut om sammankomstbegränsningar (pdf)

Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar för att förebygga coronasmitta (minedu.fi)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (vsshp.fi)

Svar på vanliga frågor / coronaviruset (rfv.fi)

Rådgivning för evenemangsarrangörer:

  • tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16)
  • e-post: koronainfo(at)avi.fi

Mediakontakt:

Mikael Luukanen, överdirektör, tfn 0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi 
Heikki Mäki, direktör, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

////FEL VAR I INGRESS/// Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:58:49 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningverkets nya sammankomstbegränsningsbeslut publicerades 14.1.2021 och den träder ikraft måndagen 18.1.2021.

///KORJAUS INGRESSISSÄ/// Vuoden 2021 alku sujuu rokotetta odottavissa tunnelmissa (Länsi- ja Sisä-Suomi)15.1.2021 14:43:32 EETTiedote

Viranomaiset kokosivat vuoden ensimmäisessä valmiustoimikunnassa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne vaihtelee maakunnittain ja viikoittain, joten myös eri palvelut, kuten liikuntapaikat tai kirjastot voivat olla kunnissa eri tavoin avoinna tai suljettuina. Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoituspäätös julkaistiin 14.1.2021 ja sen voimassaolo alkaa maanantaina 18.1.2021.

Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:18:39 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningsverkets nya beslut om sammankomstbegränsningar publiceras snart och beslutet är i kraft från och med måndagen den 18 januari 2021.

Vuoden 2021 alku sujuu rokotetta odottavissa tunnelmissa (Länsi- ja Sisä-Suomi)15.1.2021 14:12:31 EETTiedote

Viranomaiset kokosivat vuoden ensimmäisessä valmiustoimikunnassa yhteistä kokonaiskäsitystä korona-häiriötilanteesta. Tautitilanne vaihtelee maakunnittain ja viikoittain, joten myös eri palvelut, kuten liikuntapaikat tai kirjastot voivat olla kunnissa eri tavoin avoinna tai suljettuina. Aluehallintoviraston uusi kokoontumisrajoituspäätös julkaistaan pian ja sen voimassaolo alkaa maanantaina 18.1.2021.

Sammankomster begränsas fortsättningsvis till högst tio personer i sjukvårdsdistrikten i västra och inre Finland14.1.2021 16:12:47 EETTiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förlänger begränsningen av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst tio personer i Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikts områden. Begränsningen är fortfarande nödvändig för att få det epidemiologiska läget under kontroll och är i kraft till och med den 8 februari 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum