Aluehallintovirasto

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och en del av Päijänne-Tavastland upphävs från och med 23 juni

Dela

Enligt lägesbilderna som coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten har sammanställt har det epidemiologiska läget i Egentliga Tavastland lugnat sig och gått tillbaka till basnivån, liksom även i stora delar av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna i de här regionerna från och med 23 juni 2021.

Det epidemiologiska läget är gott i hela Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, där epidemin enligt coronasamordningsgruppens färska lägesbild nu är på basnivån. I Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin på basnivån utom i kommunernas områden i Kärkölä, Lahtis och Orimattila där epidemin alltjämt är i accelerationsfasen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver enligt coronasamordningsgruppernas rekommendationer de beslut om sammankomstbegränsningar som är i kraft i hela Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt och i andra kommuner i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt utom i Kärkölä, Lahtis och Orimattila. Besluten har gällt ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och de upphävs från och med i morgon 23 juni 2021.

I kommunernas områden i Kärkölä, Lahtis och Orimattila är Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om sammankomstbegränsningar i kraft till 14 juli 2021. Enligt beslutet ska arrangören vid offentliga tillställningar med över tio personer som ordnas inomhus fortsättningsvis se till att det är möjligt att hålla säkert avstånd (mer information i pressmeddelandet som publicerades 15 juni: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69912515). Motsvarande beslut är i kraft till 14 juli också i huvudstadsregionen, Kervo och Mellersta Nyland. Regionförvaltningsverket följer upp ändringarna i det epidemiologiska läget tillsammans med coronasamordningsgrupperna och utvärderar fortlöpande om beslut är nödvändiga. Besluten upphävs genast då de inte längre är nödvändiga.

De allmänna hygienkraven i lagen ska fortsättningsvis följas i hela Finland

Man måste dock fortfarande i en mängd olika kundutrymmen - även på offentliga tillställningar - beakta de allmänna hygienkraven som anges i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar, enligt vilka bl.a. kunderna ska erbjudas möjlighet att rengöra eller desinficera händerna, kundplatserna ska fördelas så glest som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om sådana tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras. Det krävs inte längre något bestämt säkert avstånd.

Lagens hygienkrav gäller i hela Finland direkt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och förpliktar i stor utsträckning aktörer som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn.

Bestämmelser om coronarestriktioner för restaurangverksamhet finns separat i paragraf 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar. De restriktioner som beskrivs där preciseras och lindras av regeringen genom förordningar. Regionförvaltningsverket fattar inte beslut om coronarestriktioner för restaurangverksamhet, men de gällande restriktionerna för restauranger ska iakttas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restauranger.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564 (be att bli uppringd eller skriv ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Närkontakter begränsas i Egentliga Finland som har återgått till samhällsspridningsfasen3.8.2021 19:12:27 EEST | Tiedote

Covid-19-smittorna ökar åter kraftigt i Egentliga Finland och landskapet är tillbaka i epidemins samhällsspridningsfas. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har på basis av den regionala coronasamordningsgruppens bedömning fattat beslut om sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster enligt 58 § och 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet är i kraft i kommunernas områden i Egentliga Finland under perioden 4 - 31.8.2021.

Takaisin leviämisvaiheeseen siirtyneessä Varsinais-Suomessa rajoitetaan lähikontakteja3.8.2021 19:04:51 EEST | Tiedote

Koronavirustartunnat ovat uudelleen jyrkässä nousussa Varsinais-Suomessa ja maakunta on siirtynyt takaisin epidemian leviämisvaiheeseen. Alueen koronakoordinaatioryhmän arvioon perustuen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen tartuntatautilain (TTL) pykälien 58 § ja 58 d mukaisista kokoontumisrajoituksista yleisötilaisuuksille ja yleisille kokouksille. Päätös on voimassa Varsinais-Suomen kuntien alueella 4.-31.8.2021 välisenä aikana.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen, myös lähikontaktit pystyttävä välttämään asiakas- ja toimitiloissa30.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen sekä tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla ns. turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Määräykset ovat voimassa 5.-29.8.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Oikeudellisia edellytyksiä avin asettamille kokoontumisrajoituksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole30.7.2021 11:56:19 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään saanut päätökseen arvioinnin kokoontumisrajoitusten asettamisesta kiihtymisvaiheeseen siirtyneiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten osalta. Aluehallintovirasto sai asian arviointiin vaikuttavat viimeiset selvitykset eilen torstai-iltana virka-ajan päättymisen jälkeen. Aluehallintovirasto katsoo, että oikeudellisia edellytyksiä kokoontumisrajoitusten asettamiseksi ei kummankaan sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä ole.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum